Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 11.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

În urma verificării cererilor de restituire a accizei depuse, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile și criteriile de eligibilitate, care datorită faptului că nu se încadrează în bugetul alocat, nu pot intra în analizare și nu pot fi soluționate, fapt care conduce la perturbarea activității unor operatori economici transportatori.

Astfel, este necesară modificarea prezentului act normativ, în sensul creării cadrului legal pentru suplimentarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat în vederea analizării și soluționării tuturor cererilor de restituire a accizei înregistrate la administratorul schemei de ajutor de stat, care la momentul depunerii, nu se încadrează în bugetul alocat schemei de ajutor de stat.

În vederea atingerii obiectivelor schemei de ajutor de stat, este necesar ca bugetul total maxim estimat al schemei de 60 milioane lei să se suplimenteze cu 30 milioane lei.

De asemenea, este necesară - introducerea sintagmei ”buget mediu anual” în vederea corelării cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, astfel încât să se poată folosi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. 

Astfel, prevederile articolului 3 al H.G. nr. 549/2018 se modifică, după cum urmează:

,,Bugetul total maxim estimat al schemei este de 90 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării ...”,,

        ,,Bugetul mediu anual al schemei este de:

  1. a) 20 milioane lei pentru anul 2018; b) 40 milioane lei pentru anul 2019; c) 30 milioane lei pentru anul 2020.”

        ,,Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la paragraful anterior și sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.” 

,,Pentru anul 2019 schema de ajutor de stat se finanțează prin virări de credite de angajament și credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale în cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale.”

        Modificările propuse converg spre crearea cadrului legal pentru analizarea și soluționarea tuturor cererilor de restituire a accizei pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor la transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane şi la transportul de călători, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de călători.   

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect


 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!