Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 28.06.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

În contextul fluidizării traficului în zona de sud a Municipiului București pe raza Sectorului 6 și a localităţilor Domnești, Bragadiru și Clinceni din județul Ilfov, respectiv pe centura Municipiului București, a fost identificată necesitatea construirii unui pasaj pentru descongestionarea circulației la intersecția centurii rutiere și a liniei CF de centură cu strada Prelungirea Ghencea și DJ 602.
Astfel, pentru realizarea lucrării de utilitate publică “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești”, în temeiul Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul acestei lucrări, hotărâre prin care a fost aprobată și lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza Municipiului București – Sectorul 6 și a localităților Clinceni, Domnești și Bragadiru județul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzute în anexa nr. 2. Ulterior, Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2018.
După aprobarea Hotărârii 390/2017, în conformitate cu Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, au fost parcurse următoarele etape:

1. Etapa consemnării sumelor aprobate ca juste despăgubiri prin hotărârea Guvernului antemenționată;
2. Etapa emiterii Deciziei de expropriere, respectiv a transferului dreptului de proprietate - Decizia de expropriere nr. 1268/25.08.2017;
3. Etapa realizării documentațiilor cadastrale;
4. Etapa întocmirii celui de-al doilea raport de evaluare, în conformitate cu art. 11 alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 255/2010, anterior începerii activității comisiilor de verificare a drepturilor de proprietate sau a altor drepturi reale.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești”, după cum urmează:

După recepționarea de către A.N.C.P.I/O.C.P.I a documentațiilor cadastrale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii conform Anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 390/2017 au suportat modificări, în ceea ce privește suprafața expropriată. Astfel, precizăm faptul că în urma realizării documentațiilor cadastrale, ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 elementele de identificare ale imobilelor care se propun a fi modificate prin prezentul proiect de act normativ sunt rezultatul măsurătorilor din teren și ale documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale. Precizăm faptul că în urma realizării documentațiilor cadastrale, ca urmare a aplicării prevederilor art. 11 din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 elementele de identificare ale imobilelor care se propun a fi modificate prin prezentul proiect de act normativ sunt rezultatul măsurătorilor din teren și ale documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale.
Astfel, pentru un număr de 23 de imobile, cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale, diferențe de categorie de folosință, dezmembrări și comasări.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean și local, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Deciziei nr. 380/2015 a Curții Constituționale, a fost întocmit și cel de-al doilea raport de evaluare.
Imobilele cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017, așa cum a fost modifică prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2018, ale căror date de identificare, suprafețe afectate și valori de despăgubire, necesită a fi actualizate după întocmirea documentațiilor cadastrale sunt următoarele poziții: nr. crt. 1, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 23, 43, 44, 53, 54, 57, 59, 69, 70, 78, 79, 83, 88, 89, 92 și 93.
Menționăm faptul că urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale individuale a imobilelor identificate la pozițiile nr. crt. 1, 10 și 12 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017, prin dezmembrare, au apărut încă patru poziții în anexa la prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului, respectiv, 1¹, 12, 101 și 121.
Totodată în urma întocmirii documentațiilor cadastrale pentru pozițiile identificate la nr. crt. 14 și 15, din Hotărârea Guvernului nr. 390/2017, prin comasarea celor două suprafețe a rezultat modificarea suprafeței imobilului identificat la poziția nr. crt. 15 și abrogarea poziției nr. crt. 14.

Suma aferentă despăgubirii pentru imobilele menționate mai sus conform Hotărârii Guvernului nr. 390/2017, este de 2.353.784,19 lei.
Ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale și a celui de al doilea raport de evaluare pentru cele 27 imobile, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 rezultă o valoare de despăgubire pentru imobilele menționate mai sus de 2.273.258,77 lei.
Diferența dintre suma de 2.353.784,19 lei, consemnată inițial și suma de 2.273.258,77 lei rezultată conform noului raport de evaluare este de 80.525,42 lei, sumă care va fi virată la bugetul de stat.
Facem mențiunea că prin actualizarea datelor de identificare și a despăgubirilor pentru cele pentru cele 23 de imobile identificate mai sus din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu se urmărește efectuarea unor exproprieri suplimentare, ci reglementarea situațiilor apărute, respectiv modificări ale categoriilor de folosință și ale suprafețelor parcelare cuprinse în interiorul coridorului de expropriere.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!