Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 01.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 12.07.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar finanţării activității de pregătire şi derulare a privatizării desfășurată de Ministerul Transporturilor în anul 2019.
Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor a fost constituit având în vedere veniturile și necesarul de cheltuieli pentru activitățile ce urmează a fi realizate în anul 2019.

În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare s-au prevăzut a fi încasate sume ca rezultat a implementării Programului de privatizare al Ministerului Transporturilor pentru anul 2019, care constă în oferirea la vânzare a acţiunilor suplimentare provenite din majorarea capitalului social al societăţilor privatizate de minister, cu valoarea terenurilor pentru care acestea au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate. În concret, Ministerul Transporturilor și-a propus, pentru anul 2019, oferirea la vânzare a unui pachet rezidual de 365.174 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 1,4051% din capitalul social al S.C. “Antrepriza Reparații și Lucrări – ARL Cluj S.A., societate privatizată în anul 2007, acțiuni suplimentare provenite din majorarea capitalului social al societăţii privatizate, cu valoarea terenurilor pentru care aceasta a obţinut, ulterior privatizării, certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului. Valoarea nominală a pachetului de acțiuni ce urmează a fi oferit la vânzare este de 912.935 lei.
Suma ce va fi încasată ca urmare a vânzării acestor acțiuni reprezintă venituri din privatizare și va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de către Ministerul Transporturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea de privatizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 Venituri totale în sumă de 912.935 lei, din care:
- 912.935 lei estimate a fi constituite din implementarea prevederilor Programului de privatizare pentru anul 2019 al Ministerului Transporturilor, document aprobat de Comitetul pentru Privatizare din cadrul ministerului, și reprezintă valoarea nominală a pachetului de acțiuni suplimentare provenite din majorarea capitalului social al societăţii privatizate S.C. “Antrepriza Reparații și Lucrări – ARL Cluj S.A., cu valoarea terenurilor pentru care aceasta a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, care au rămas nevândute ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă al cumpărătorului iniţial, prin ofertarea către oricare potenţial cumpărător, conform legislației privatizării, a unui pachet rezidual de 365.174 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, reprezentând 1,4051% din capitalul social al societății privatizate;

 Cheltuieli totale în sumă de 18.500 lei, din care:

I. Cheltuieli de privatizare de 18.500 lei, constituite din:
1. Cheltuielile legate de pregătirea și realizarea privatizării societăților, estimate la 18.500 lei.
La determinarea acestor cheltuieli s-au avut în vedere:

 plata anunțurilor de publicitate internă privind oferta de vânzare acțiuni, estimate la 9.000 lei;
 alte activități necesare și premergătoare realizării privatizării, respectiv cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (legătorie, service aparatură birotică, furnituri de birou, protocol și reprezentare), estimate la 9.500 lei;

II. Transferuri în sumă totală de 894.435 mii lei care reprezintă suma estimată pentru vărsăminte la Trezoreria Statului, determinată ca diferenţă între veniturile prevăzute a se încasa şi cheltuielile prevăzute a se realiza în anul 2019.

III. Informaţii privind disponibilul de cont. Ministerul Transporturilor reține permanent la dispoziția sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, cu modificările și completările ulterioare, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli, din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor și din alte venituri constituite conform legii în cursul anului.
 Disponibilul în lei aferent activităţii de privatizare al Ministerului Transporturilor la începutul perioadei (01.01.2019) este în sumă de 0 lei, iar la sfârșitul perioadei ( 31.12.2019) este de 9.250 lei.

IV. Informaţii privind dividendele și dobânzile : Suma estimată este de 360.000.000 lei și reprezintă dividende aferente exercițiului financiar 2018 în cazul operatorilor economici ce îşi desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!