Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 21.12.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.01.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului României nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin actele normative interne din domeniu, şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 405/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR), cu modificările şi completările ulterioare, în realizarea obiectului său de activitate AACR are atribuţii în ceea ce priveşte elaborarea proiectelor de reglementari naţionale de aeronautică civilă, în scopul asigurării implementării şi aplicării în România a legislaţiei naţionale şi europene specifice, a standardelor şi practicilor recomandate de către organizaţiile internaţionale de aviație civilă, a prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile la care Romania este parte, precum şi supravegherea respectării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentul (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, necesită următoarele:

 1. desemnarea AACR ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind certificarea, supravegherea și aplicarea normelor ce revin unei asemenea autorități, în conformitate cu prevederile articolului 4 al Regulamentului (UE) nr. 2017/373;
 2. realizarea sistemului de colectare, analiză și difuzare a informațiilor privind siguranța, cu respectarea prevederilor articolului ATM/ANS.AR.A.025 al Regulamentului (UE) nr. 2017/373;
 3. luarea unei decizii privind posibilitatea ca furnizorii de servicii de informare a zborurilor să declare că dispun de capacitatea și de mijloacele necesare pentru a se achita de responsabilitățile asociate serviciilor furnizate, în conformitate cu prevederile articolului 7 al Regulamentului (UE) nr. 2017/373. În baza declarațiilor depuse la autoritatea competentă desemnată, aceștia vor putea furniza servicii de informare a zborurilor în FIR București;
 4. acordarea unor competențe AACR pentru a putea decide cu privire la aplicarea mijloacelor acceptabile de conformare adoptate de Agenția Europeană de Siguranţă a Aviaţiei - EASA și a mijloacelor alternative de conformare, cu respectarea prevederilor articolului ATM/ANS.AR.A.015 al Regulamentului (UE) nr. 2017/373;
 5. reevaluarea reglementărilor aeronautice civile care tratează aspecte specifice obiectului și domeniului de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2017/373 pentru a se elimina toate prevederile contrare sau care se suprapun cerințelor acestui regulament;
 6. elaborarea de proceduri şi instrucțiuni de aviaţie civilă pentru asigurarea aplicării la nivel național a Regulamentului (UE) nr. 2017/373.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!