Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

 ocemn

În perioada 20-21 Octombrie a avut loc, la București, în organizarea Ministerului Transporturilor, Reuniunea miniștrilor transporturilor 

din statele membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN).


Cu această ocazie, miniștrii transporturilor, observatori OCEMN și reprezentanți ai unor organizații internaționale cu renume în domeniul transporturilor au avut ocazia să discute aspecte de interes comun, în sectorul transporturilor din regiunea Mării Negre.

 

DSC 1682

 

Ministrul Transporturilor, Iulian Matache, în discursul său a punctat elementele esențiale pentru buna desfășurare a acestei reuniuni:

 

”Domnule Secretar General Adjunct,
Dragi Colegi,
Excelenţele Voastre,
Doamnelor şi domnilor,

 

Permiteţi-mi să va adresez, personal şi în numele României, un călduros bun venit la Bucureşti. De asemenea, felicit delegaţiile statelor membre OCEMN, ale organizaţiilor internaţionale si ale partenerilor de dialog sectorial pentru activitatea depusă în ziua precedentă.


Totodată, sunt pe deplin convins că discuţiile de ieri la nivel de experţi pe problematica autostrăzilor maritime se vor concretiza pe viitor în proiecte menite să consolideze cooperarea în regiunea Mării Negre.


Cu această ocazie, felicit întreaga echipă a OCEMN pentru contribuţia de mare valoare adusă facilitării comunicării între reprezentanţii Statelor Membre OCEMN şi salut prezenţa constantă şi interesul arătat dezvoltării OCEMN de către organizaţiile şi organismele internaţionale.

 

Dragi Colegi,


În prezent, regiunea Mării Negre, cu o valoare istorică deosebită, ce beneficiază de o poziţie geo-strategică avantajoasă, câştigă un profil european şi internaţional creându-şi propria identitate. Misiunea principală a ţărilor riverane trebuie să fie aceea de a-şi uni eforturile pentru ca Marea Neagră să devină o zonă de pace, securitate, democraţie şi prosperitate. Oportunităţile oferite de apartenenţa la această zonă sunt numeroase şi este de datoria noastră să le discutăm, să le subliniem şi să contribuim la identificarea soluţiilor care ar ajuta la punerea lor în practică. Scopul final este acela de a transforma regiunea într-o zonă a ţărilor puternice, cu reţele de transport funcţionale şi durabile. Pentru România, Marea Neagră nu este doar imediata noastră vecinătate geografică, este o regiune de înaltă prioritate.


OCEMN (Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră) este singura organizaţie bine structurată şi viabilă în regiunea Mării Negre, concentrându-se asupra unor aspecte concrete de cooperare economică multilaterală, precum energie, transport, telecomunicaţii, educaţie, bună guvernare, finanţe şi comerţ. Obiectivul României rămâne consolidarea misiunii economice a OCEMN, această organizaţie putând deveni o platformă atractivă pentru comunitatea oamenilor de afaceri din regiune.


Prin urmare, depinde de noi toți să colaborăm pentru a extinde activitățile OCEMN în domeniul transporturilor și să dezvoltăm principalele proiecte comune, și mă refer aici la memorandumurile de înțelegere încheiate sub auspiciile OCEMN.

 

Doamnelor și domnilor,


În ceea ce priveşte Memorandumul de înţelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN) (MoU MoS), în conformitate cu decizia miniștrilor de transport de la Izmir (noiembrie 2012), în România funcţionează începând cu 1 mai 2015, pentru o perioadă de doi ani, Secretariatul Comun Rotativ al autostrăzilor maritime, la sediul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" SA Constanţa. Astfel, pentru preluarea Secretariatului Comun Rotativ, CN APM, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, a desemnat echipa şi a pus în funcţiune un website al Secretariatului, oficial și securizat.

 

Apreciind progresele realizate în cadrul Grupului de lucru ad-hoc al Memorandumului de Înțelegere, România urmăreşte, pe perioada mandatului său de președinte al Grupului de lucru ad-hoc (noiembrie 2014 - octombrie 2016), realizarea cu succes a obiectivelor și proiectelor deja demarate, inclusiv finalizarea Master Planului pentru autostrăzi maritime, dar și demararea unor noi inițiative la sugestiile celorlalte state membre OCEMN, în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere. Având în vedere că și Master Planul Portului Constanța se află încă în faza de finalizare, echipa desemnată a Secretariatului Comun Rotativ al autostrăzilor maritime de la Constanța are în vedere identificarea unor puncte convergente cu Master Planul pentru autostrăzi maritime. De altfel, anii 2014-2015 au însemnat un progres major pentru C.N. APM care, prin participările delegaţilor săi la evenimentele care au vizat redefinirea Reţelei Trans-Europene de Transport (TEN-T), a devenit parte a procesului de consultare şi elaborare a politicii europene în domeniul transporturilor.

 

În ceea ce privește Memorandumul de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre, România va continua eforturile sale de a pune în aplicare obiectivele prevăzute în prezentul Memorandum.

 

Vorbind despre realizările organizației noastre, nu trebuie să uităm Memorandumul de Înțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea OCEMN, care a fost un alt pas făcut de statele membre OCEMN pentru a facilita transportul rutier și comerțul regional.

 

În acest sens, România a reiterat, la nivelul grupurilor de lucru, propunerea de aplicare a autorizaţiilor OCEMN la transportul terţă țară şi de extindere a proiectului.

 

Distinși oaspeţi,

 

Vreau să subliniez cu acest prilej că este o adevărată onoare pentru țara mea ca, odată cu asigurarea Președinției în exercițiu a Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, să deţină concomitent președinția Grupului de Lucru privind transporturile, dar şi pe cea a Grupului de lucru ad-hoc privind dezvoltarea autostrăzilor maritime, şi să găzduiască, totodată, Secretariatul Comun Rotativ al autostrăzilor maritime în Portul Constanța.

 

Având în vedere cele de mai sus, România rămâne hotărâtă să consolideze cadrul OCEMN și să joace un rol activ în definirea unei strategii în regiune, cu o încredere puternică, fără îndoială împărtășită de către celelalte state membre, că deschiderea unor inițiative de cooperare în regiune și consolidarea celor existente vor contribui la stabilitatea regională și la dezvoltarea fiecăreia dintre țările noastre, precum și a regiunii extinse a Mării Negre.

 

Vă mulțumesc şi vă urez succes in continuare.”

DSC 1673

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!