2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
 

ORDINELE MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI DIN 2004

 

1.

05.01.2004

OMTCT pentru aprobarea procedurilor privind restrictionarea sau interzicerea temporara a circulatiei autovehiculelor categoria N , care se deplaseaza pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei

2.

06.01.2004

OMTCT privind instituirea unor masuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

3.

06.01.2004

OMTCT pentru aprobarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor financiare pentru contractarea unor credite externe in suma de 826 milioane EUR, in cursul anului 2004, de catre MTCT, destinate finantarii (etapa I) Contractului incheiat la data de 19.12.2003 intre C.N. A.N.D. S.A.si Bechtel International Inc SUA pentru constructia autostrazii Brasov- Cluj - Bors.

4.

06.01.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere finala a contractului de parteneriat public-privat "Constructia in etape si exploatarea tronsonului Comarnic - Predeal, situat pe aliniamentul viitoarei autostrazi intre Bucuresti si Brasov"

5.

07.01.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de negociere a Contractului de asistenta tehnica in vederea elaborarii Proiectului cadru in domeniul securitatii aeroautice (Civil Aviation Security Master Plan),.

6.

07.01.2004

OMTCT privind incetarea raporturilor de serviciu intre MTCT si dna Carolevschi Laura Claudia, expert asistent la DGIERI - Serviciul Integrare europeana, ca urmare a acordului partilor.

7.

07.01.2004

OMTCT pentru modificarea art. 20 din Instructiunile privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei si a navigatiei , precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, aprobat prin OMLPTL nr. 447/2003

8.

07.01.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii Rutiere Romane - organigrama ARR

11.

08.01.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de examinare a candidatilor pentru posturile de director de proiect, specialist in management financiar si specialist in achizitii pentru Uniunea de Management a Proiectului pentru prevenirea si managementului riscului la dezastre naturale, reducerea riscului seismic.

18.

12.01.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie si pentru aprobarea criteriilor si grilelor de evaluare pentru proiectul de parteneriat public privat "Centrala eoliana in Portul Constanta"

19.

12.01.2004

OMTCT privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA.

20.

12.01.2004

OMTCT privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti si Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti.

23.

12.01.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 894/24.11.2003

28.

13.01.2004

OMTCT pentru aprobarea datelor efectuarii platilor drepturilor salariale ale personalului din cadrul MTCT si din unitatile aflate in subordinea acestuia.

33.

14.01.2003

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice si statele de functii ale DGJ Si DGACT.

34.

14.01.2004

OMTCT pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice a Centrului National de Invatamant Turistic (CNIT)

39

14.01.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii. Caietul IV Instalatii interioare"

45.

15.01.2004

OMTCT pentru modificarea OMTC nr.1149/2003 pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pe DN 2K km 0+000-16+600

49

19.01.2004

OMTCT privind aprobarea comisiilor de licitatie pentru vanzarea de actiuni la unele societati.

50

19.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei MTCT pentru numirea directorilor generali ai aeroporturilor ce isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene.

52

19.01.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului de Cai Ferate Ploiesti.

55

20.01.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr.1093/10.07.2003

56

20.01.2004

OMTCT privind modificarea anexei nr. 2 la OMLPTL nr. 766/2003

59

20.01.2004

OMTCT privind detalierea listei-sinteza a amplasamentelor si a obiectivelor de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport, in anul 2004.

60

20.01.2004

OMTCT privind desemnarea C.N. A.D.N. pentru efectuarea selectiei consultantului juridi international pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a contractului de Parteneriat - Public- Privat pentru realizarea proiectului "Constructia in etape si exploatarea tronsonului Predeal Brasov, situat pe aliniamentul viitoarei autostrazi intre Bucuresti si Brasov"

61

20.01.2004

OMTCT privind desemnarea C.N. A.D.N. pentru efectuarea selectiei consultantului juridi international pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a contractului de Parteneriat - Public- Privat pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si Exploatarea Drumului National DN 2 D fOCsANI Tardu Secuiesc prin Ojdula"

62

20.01.2004

OMTCT privind desemnarea C.N. A.D.N. pentru efectuarea selectiei consultantului juridi international pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a contractului de Parteneriat - Public- Privat pentru realizarea constructiei proiectului "Constructia si Exploatarea autostrazii Bucuresti -Brasov, Sectorul 1 Bucuresti - Ploiesti"

65

20.01.2004

OMTCT pentru aprobarea "Programului pe anul 2004 privind executarea si, dupa caz, expertizarea tehnica si proiectarea unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public"

73

21.01.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Raforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti pentru urmatoarele sectoare: Pasaj Chiajna - Chitila, km 58+450-61+150; DN 5+A, km 23+600-40+950; A 2-DN 2, km 12+700-23+600"

89

26.01.2004

OMTCT aprobare reglementare tehnica "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule.

92

26.01.2004

OMTCT privind abrogarea ordinului comun al ministrului industriei si comertului si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 1513/11/N/1998 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, I6/- 98 si a Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale I6/1- 98.

93

26.01.2004

OMTCT pentru aprobarea structurii organizatorice si statele de functii ale Directiei Generale Juridice si ale Directiei Transparenta.

95

26.01.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, al unor mijloace fixe integral amortizate, cu terenul aferent, de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa S.A." la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori" S.A.

100

26.01.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

101

26.01.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie descrisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

102

26.01.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie descrisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

103bis

27.01.2004

OMTCT privind modificarea OMTCT nr. 82/23.01.2004

104

27.01.2004

OMTCT privind aprobarea procedurilor de privatizare a societatilor comerciale de turism la care Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului detine actiuni in numele statului

108

28.01.2004

OMTCT privind desemnarea CNADNR S.A. pentru efectuarea selectiei consultantului juridic international pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a contractului de PPP pentru realizarea proiectului "Constructia in etape si exploatarea tronsonului Comarnic-Predeal, situat pe aliniamentul viitoarei autostrazi intre Bucuresti si Brasov"

151

28.01.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 706/2003

152

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Motru, jud. Gorj, Calea Tismanei

153

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 2, Cartier Brancusi, Zona C1, Etapa X

154

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 2, Cartier Brancusi, Zona C1, Etapa IX

155

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 3, Gruparea 2

156

28.01.2004

OMTCT pentru aprobarea aplicarii OMTCT nr. 1173/2001 unitatilor aflate in coordonarea MTCT

157

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 2, Gruparea 4

158

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 3, Gruparea 1

159

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 1, Gruparea 3

160

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 1, Gruparea 5

161

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in jud. Constanta, Zona Palazu Mare, Etapa II

162

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 2, Gruparea 3

163

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Motru, jud. Gorj, B-dul. Garii, nr. 6

165

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in jud. Constanta, Zona Palazu Mare, Etapa I

166

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in Bucuresti, sect. 1, Cartier Henri Coanda, Zona 1, Gruparea 4

167

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru constructia de locuinte pentru tineri in jud. Ialomita, Tandarei, str. Bucuresti

168

28.01.2004

OMTCT privind acordul aprobarii de efectuare a zborurilor tehnice cu aeronave civile inmatriculate in alt stat

170

28.01.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pt. licitatia pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

177

02.02.2004

OMTCT pentru ratificarea semnarii de catre SS Marius sorin Bota a Acordului de imprumut si a scrisorii privind comisioanele incheiate de MLPTL-MFP -ALPHA BANK

181

02.02.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC AZUR SA Baia Mare

182

02.02.2004

OMTCT privind transferul domnului Mitu Mircea Daniel, expert principal la DGRMM la DGC-Program SAPARD

186

02.02.2004

OMTCT pentru aprobarea structurii organizatorice si state de functii ale DGC, DT, DGIERI si DGACT conform anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezentul ordin.

187

02.02.2004

OMTCT componenta Comisie de angajare, pregatire si avansare pentru posturile de specialitate medicala cu studii superioare si medii si pentru posturile cu studii superioare de alta specialitate de alta specialitate din cadrul retelei sanitare proprii a Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

193

05.02.2004

OMTCT de modificare a statelor de functii pe anul 2004 ptr. Spitalul Universitar CF Timisoara si Spitalul CF Oradea

195

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava S/S Sorana 2 in vederea prelungirii certificatului ANR"

196

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava S/S Sorana 1 in vederea prelungirii certificatului ANR"

197

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de cerere de oferta pentru "Achizitia unui grup electrogen de 125kVA si cabine procesare control" in cadrul proiectului "Imbunatatirea trecerii cu bacul intre Calafat si Vidin"

198

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava S/S Saturn in vederea prelungirii certificatului ANR"

199

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava R/S Viteazul in vederea prelungirii certificatului ANR"

200

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Servicii verificare anuala plute salvare in vederea prelungirii certificatului ANR"

201

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Service parc auto - reparatii planificate (RT 1, RT "; ITP) si accidentale"

202

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava Opal/SAR in vederea prelungirii certificatului ANR"

203

05.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in Jud. Bihor, Marghita, Str. Pandurilor

204

05.02.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Sala Polivalenta, B-dul Mihai Eminescu nr. 15 A, municipiul Botosani, judetul Botosani

205

05.02.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Sala de Sport Scoala Generala "G. Enescu", Judetul Prahova, localitatea Sinaia, B-dul Carol I nr. 40

211

06.02.2004

OMTCT si OMAPAM aprobare procedura de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei

212

06.02.2004

OMTCT aprobare privind numirea Comisiei pentru negocierea Acordului de imprumut pentru finantarea contractului de mentenanta de material rulant si feroviar intre SCTMB "METROREX" SA si SC ALSTOM Transport SA

213

06.02.2004

OMTCT desemnare persoanelor care fac parte din Agentia de Implementare ISPA pentru proiectul "Imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare"

215

06.02.2004

OMTCT aprobare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora aprobate prin OMPLTL nr.1842/2001

217

09.02.2004

OMTCT pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina

218

09.02.2004

OMTCT pentru aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru constructii

219

09.02.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.N. Aeroportul International Timisoara Traian Vuia S.A.

220

09.02.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. EFORIE S:A:

227

09.02.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 708/2002 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul Programului "Sali de Sport"

228

09.02.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 698/15.05.2003 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul Programului "Sali de Sport", cu modificarile si completarile ulterioare.

229

09.02.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Sala de Sport, Universitatea Aurel Vlaicu, Str Elena Dragoi nr. 2, Cartier Micalaca, municipiul Arad, judetul Arad.

230

09.02.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. 789/2003 privind alocarea sumei de 137,095 miliarde lei "CNI" S.A. pentru finantarea constructiei sali de sport.

231

09.02.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru serviciul "Conectare la reteaua INTERNET printr-un cablu de 128 kbps UP/128 kbps DOWN nepartajat pe fibra optica"

232

09.02.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii reparatii si intretinere nava S/I Cristal in vederea prelungirii certificatului ANR.

233

09.02.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de reabilitare urbana- zona Statia Bazilescu, Magistrala 4.

234

09.02.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta si dirigentie de santier prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Eliminare pasaje de nivel pe DN 59, km 41+030-46+205 la Deta, jud Timis - Consultanta si dirigentie de santier pentru lucrarile de suprastructura"

235

09.02.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea OMLPTL nr.2006/2002 privind unele masuri de eficientizare a activitatii economice a unitatilor aflate in subordinea sau sub autoritatea MTCT.

236

09.02.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta si dirigentie de santier prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Eliminare pasaje de nivel pe DN 59, km 41+030-46+205 la Deta, jud Timis - Consultanta si dirigentie de santier pentru lucrarile de infrastructura"

239

09.02.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a evenimentului de management al traficuui aerian produs in data de 04.02.2004, in spatiul aerian al Romaniei si in care a fost implicata o aeronava de tip B- 737/400 cu indicativul BAW2880, operata de catre British Airways.

256

11.02.2004

OMTCT pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de calatori.

258

11.02.2004

OMTCT pentru numirea echipei de reprezentanti care va negocia acordul de proiect cu investitorii selectionati pentru proiectul de parteneriat public privat "Centrala eoliana in in Portul Constanta"

259

11.02.2004

OMTCT privind aprobarea modificarii statului de functii pe anul 2003 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru Spitalul Universitar CF Craiova.

266

16.02.2004

OMTCT privind unele derogari de la prevederile OMLPTL nr. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana, cu modificarile si completarile ulterioare.

276

18.02.2004

OMTCT privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operarii navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si produse chimice in terminalele din porturile romanesti

277

18.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa - Lucrari de dragaj pe Dunarea Fluviala

278

18.02.2004

OMTCT privind modificarea OMLPTL nr. 937/2003 privind imputernicirea organelor de executare ale ANR de a duce la indeplinire masurile asiguratorii si de a efectua procedura de executare silita, in baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 79/2003

279

18.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie restransa - Servicii de consultanta pentru elaborarea Planului de afaceri pe cinci ani al companiei - in cadrul Proiectului de modernizare a cinci statii de cale ferata

280

18.02.2004

OMTCT privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de catre Centrul Roman pentru pregatirea si perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - "CERONAV"

283

18.04.2004

OMTCT privind constituirea la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a stocului pentru situatii de urgenta

293

20.02.2004

OMTCT aprobare structura organizatorica Clubul Sportiv Rapid

295

20.02.2004

OMTCT aprobare aplicarea cerintei EUROCONTROL "ASARR 2" editia 2.0/2000

296

20.02.2004

OMTCT modificare si completare OMTCT nr.1170/2003 pentru aprobare Norme metodologice privind transportul in regim de taxi

300

20.02.2004

OMTCT numire membrii Comisiei de licitatie pentru achizitia de contracte pentru realizarea de materiale de promovare si informare si campanii de presa interne si internationale

301

23.02.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. COMTRANSPORT S.A. Borsa

309

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Service Xerox pentru SDN-uri"

310

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru "Service post garantie a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor din dotarea DRDP Cluj cat si achizitia de piese de schimb"

311

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 1 Km 18+000-53+650"

312

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autobasculante pentru transport materiale"

313

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiect pilot de siguranta circulatiei in localitatea Busteni"

314

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere utilaje pentru lucrari de intretinere drumuri pe timp de vara"

315

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intretinere periodica poduri"

316

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii asfaltice prin procedeul stropirilor succesive"

317

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intretinere curenta drumuri - Curatire parcari, igienizare"

318

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intretinere periodica pod pe DN 2H"

319

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intretinere periodica pod pe DN 17A"

320

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intretinere periodica pod pe DN 2K"

321

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele "Reparatii pod pe DN 19 si Consolidare terasamente pe DN1"

322

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Deviere traseu DN 19"

323

24.02.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii imbracaminti rutiere pe anul 2004"

324

24.02.2004

OMTCT privind accesul in cladirea Palat CFR, sediul MTCT.

327

24.02.2004

OMTCT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al INCDT - Bucuresti

328

24.02.2004

OMTCT privind completarea anexei la OMTCT nr. 274/20.09.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern in cadrul MTCT.

335

26.02.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport +Liceul Bruckenthal mun. Sibiu, Judetul Sibiu.

337

26.02.2004

OMTCT de aprobare a structurii organizatorice si a statelor de functii ale DGC, DGUAT, DGAPP si DGACT

338

26.02.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 346/27.02.2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "Sali de sport"

343

27.02.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. TMUCB S.A.

344

27.02.2004

OMTCT privind reorganizarea Spitalului Universitar CF Nr. 2 Bucuresti

345

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului CF Ferate Simeria

346

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Craiova

347

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General nr. 2 Cai Ferate Bucuresti

348

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar nr. 1 Cai Ferate Witting Bucuresti

349

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Timisoara

350

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Cluj- Napoca

351

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Ploiesti

352

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Drobeta - Turnu- Severin

353

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Galati

354

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Oradea

355

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Constanta

356

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Sibiu

357

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Iasi

358

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Brasov

359

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Cai Ferate Pascani

361

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea atributiilor secretarilor de stat din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

362

27.02.2004

OMTCT privind stabilirea de relatii de autoritate functionale intre Compartimentele specializate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si unitatile care functionezaa in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului.

366

27.02.2004

OMTCT privind desemnarea persoanelor ce vor ocupa functii de conducere la spitalele din subordinea MTCT.

367

27.02.2004

OMTCT privind aprobarea componentei comisiei de examninare a posturilor de director general la spitalele din subordinea MTCT.

374

1.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 275/18.02.2004

377

1.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr 175/01.09.2003

379

1.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 1220/1.08.2003

380

1.03.2004

OMTCT privind aprobarea modificarii statelor de functii pe anul 2003 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru Spitalul CF Ploiesti si Spitalul CF Oradea, aprobate prin OMTCT nr. 1045/2003

384

1.03.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pe anul 2004 pentru Grupul de Interventii si Salvare Navala Constanta

385

1.03.2004

OMTCT privind derogarea de la prevederile OMTCT nr. 385/1.03.2004

391

2.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de exeminare a candidatilor pentru posturile de specialist in management financiar si specialist in achizitii pentru Uniunea de Management a Proiectului privind reducerea riscului pentru situatii de urgenta

392

2.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica a unui program de instruire primara si certificare ECDL.

397

2.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitia publica de produse APDF "Achizitie grup electrogen de 125kVA"

398

2.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitia publica de produse AFDJ "Lucrari de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice""

399

2.03.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC Antrepriza Lucrari Drumuri si Poduri Iasi

401

2.03.2004

OMTCT pentru a probarea componentei comisiei de negociere pentru vanzarea actiuni la SC Transporturi Intretinere Drumuri Oltenia SA Craiova

402

2.03.2004

OMTCT pentru a probarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea actiuni la SC STARD Fetesti

403

2.03.2004

OMTCT pentru a probarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea actiuni la SC Antrepriza Drumuri Poduri ADP Constanta

404

2.03.2004

OMTCT pentru a probarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea actiuni la SC FLUVDRAG Giurgiu

406

2.03.2004

OMTCT privind Comisiei de pregatire si coordonare a activitatilor MTCT pentru aniversarea a douazeci de ani la darea in folosinta a Canalului Dunare -Marea Neagra

407

2.03.2004

OMTCT pentru a probarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Extindere Platforma de Stationare Aeronave pe Directia Nord" pentru SN "Aeroportul International Timisoara"

408

2.03.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului RO 01007.11 "Imbunatatirea sigurantei rutiere si a capacitatii administrative in domeniul transporturilor" subproiect "Sistem de audit pentru siguranta"

409

2.03.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului RO 01007.11 "Imbunatatirea sigurantei rutiere si a capacitatii administrative in domeniul transporturilor" subproiect "Baza de date pentru trafic accidente"

413

5.03.2004

OMTCT privind inlocuirea OMLPTL nr. 374/1.03.2004

416

2.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru preintampinare si combaterea inzapezirilor la calea ferata nr. 311

417

2.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoateri de sub tensiune nr. 317.

418

8.03.2004

OMTCT de modificare a anexei nr. 2 la OMTCT nr. 418/8.03.2004

419

8.03.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 659/27.10.2003 pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie internationala restransa pentru obiectivul "Servicii de consultanta pentru asistenta tehnica in cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor nationale- etapa a V- a"

420

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Primaria municipiului Pascani, str, Stefan cel Mare, nr. 7, jud. Iasi - consolidarea terenului de fundare prin realizarea unor piloti de var."

421

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii astfaltice SDN Targu Jiu"

422

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii astfaltice SDN Slatina"

423

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii astfaltice SDN Turnu Severin"

424

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere mijloace de transport tehnologic necesar in activitatea de intretinere curenta si periodica a drumurilor nationale pe raza DRDP Iasi"

425

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii cu mixtura si cu Full Jet pe raza judetului Sibiu"

426

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii cu mixtura si cu Full Jet pe raza judetului Brasov"

427

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii cu mixtura si cu Full Jet pe raza judetului Mures"

428

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii cu mixtura si cu Full Jet pe raza judetului Covasna"

429

8.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii cu mixtura si cu Full Jet pe raza judetului Harghita"

430

8.03.2004

OMTCT pentru modificarea art. 1 din OMTCT nr. 268/1009.2003 pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru constructii amenajarea teritoriului si decorarea standului Romaniei la manifestarile interne si internationale de turism.

432

8.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 773/4.11.2003

434

8.03.2004

OMTCT privind modificarea OMTCT nr. 88/15.08.2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului transporturilor, constructiilor si turismului.

435

8.03.2004

OMTCT pentru aprobarea infiintariiComitetului de validare a rezultatelor evaluarii, analizarii si clasificarii severitatii evenimentelor de siguranta din aviatia civila.

436

8.03.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Sala de sport - Scoala Generala cls. I- VIII, comuna Ciobanu, judetul Constant.

449

8.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare terenuri din Zona Libera Curtici - Arad

450

8.03.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 760/2003 privind constituirea comisiei de lucru pentru stabilirea serviciilor, precum si a modalitatilor de externalizare a acestora din unitatile sanitare aflate in subordinea MLPTL

454

10.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Cetatea Fagaras, Municipiul Fagaras, jud. Brasov - Inlaturarea surselor de degradare a zidurilor cetatii si masuri de prevenire a incendiilor"

455

11.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitatilor de turism in zona costiera

457

11.03.2004

OMTCT privind constituirea comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despagubirilor acordate in temeiul art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu completarile ulterioare

468

15.03.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului RO 0107.12.03 - "Imbunatatirea sigurantei cailor de transport maritim si fluvial intern", subproiectul "Asistenta tehnica pentru Studiu de fezabilitate pentru AIS"

469

15.03.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului RO 0107.12.034 - "Imbunatatirea sigurantei cailor de transport maritim si fluvial intern", subproiectul "Sistem de management al traficului vaselor (Vessrl Trafic Management Szstem -VTMS"

471

15.03.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbricimintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare"

472

15.03.2004

OMTCT privind aprobarea aplicarii tarifului pentru servicii de navigatie aeriana terminala.

473

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii Ponton dormitor 5255, Bac pt. masuratori de debite 512-513, Gabra 5957, Remorcher fluvial Copaceni si tanc de combustibil Brazi"

474

15.03.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. CARMEN SILVA 2000 SA

475

15.03.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL CONSTANTA S.A.

476

15.03.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.N.T.F.M. "C.F.R. MARFA" S.A.

478

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

479

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

480

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

481

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

482

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

483

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

484

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

485

15.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

486

15.03.2004

OMTCT pentru modificarea statului de functii pe anul 2003 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari soaciale de sanatate pentru Spitalul Universitar CF Constanta

489

15.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 1219/2003

490

15.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 378/2004

491

15.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 176/2003

493

15.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 375/2003

495

16.03.2004

OMTCT pentru modificarea art. 1 al OMTCT nr. 410/2004

498

16.03.2004

OMTCT pentru numirea comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - cerere de oferta "Asigurare service pentru revizia si intretinerea periodica a contorilor de trafic de tip totalizator cu detectie electromagnetica de pe raza DRDP Timisoara

502

16.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de calculatoare si echipamente informatice

503

16.03.2004

OMTCT privind numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de copiatoare, imprimante, scanner si plotter

504

16.03.2004

OMTCT pentru numirea comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa "Canal Poarta Alba - Midia -Navodari - Intretinere si reparatii lucrari hidrotehnice, consolidari si protectie maluri"

505

16.03.2004

OMTCT pentru numirea comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa "Masuratori topografice pentru lucrarea - Reanalizarea si actualizarea proiectelor la Canalul Poarta Alba - Midia - Navodari"

506

16.03.2004

OMTCT pentru numirea comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa "Canal Dunare - Marea Neagra - Intretinere si reparatii lucrari hidrotehnice, consolidari si protectie maluri"

507

16.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Normativului privind reciclarea la cald a imbracamintilor rutiere bituminoase

511

16.03.2004

OMTCT privind aprobarea modificarii statelor de functiii pe anul 2003 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatatepentru Spitalul Universiatar CF Timisoara si Spitalul CF Oradea.

524

18.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii asfaltice SDN Craiova"

525

18.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii asfaltice SDN Ramnicu-Valcea"

526

18.03.2004

OMTCT privind inchiderea circulatiei trenurilor pe sectia de circulatie Mogosoaia - Voluntari, intre orele 05.00-22.00

528

22.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 378/01.03.2004

529

22.03.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 1093/10.07.2003

533

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti, sector Pasaj Chiajna-Chitila, Km 58+450-64+150"

534

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti, sector DN 2- A2, km. 12+700-23+600"

535

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti, sector A2 - DN 5, km. 23+600-40+950"

536

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Transport tehnologic materiale de masa vrac si mixtura asfaltica"

537

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiect de consolidare a cladirii Aeroclubului Romaniei"

538

22.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor specifice privind componenta si modul de lucru ale comisiei de evaluare pentru inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile

539

22.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Reglementarilor pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe sectia Oravita -Anima

540

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare a terenurilor pentru Societatea de Constructii Poduri "Arpom"SA Bucuresti

542

22.03.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea OMLPTL nr.1944/2001 privind aprobarea tarifelor pentru serviciilor prestate de RA Aeronautica Civila Romana

543

22.03.2004

OMTCT pentru modificarea art.1 OMTCT nr.465/2004

544

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Servicii de verificare, supraveghere -Baza de antrenament si instruire personal in dana 78 din Portul Constanta

545

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Intretinere curenta ind.101 conform Nomenclatorului privind lucrarile si serviciile aferente drumurile publice, pe DN pe raza SDN Arad

546

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Proiectul pilot de siguranta circulatiei in localitatea Busteni

547

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Intretinere curenta ind.101 conform Nomenclatorului privind lucrarile si serviciile aferente drumurile publice, pe DN de pe raza SDN Deva

548

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Intretinere curenta ind.101 conform Nomenclatorului privind lucrarile si serviciile aferente drumurile publice, pe DN de pe raza SDN Orsova

549

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Intretinere curenta ind.101 conform Nomenclatorului privind lucrarile si serviciile aferente drumurile publice, pe DN de pe raza SDN Timisoara

550

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Intretinere curenta ind.101 conform Nomenclatorului privind lucrarile si serviciile aferente drumurile publice, pe DN de pe raza SDN Caransebes

551

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Servicii de consultanta pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru contracte tip proiectare executie

552

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Reparatii DN 1, km 111+000 -138+000

553

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura cerere de oferta pentru obiectivul Reparatii asfaltice pe Centura Bucuresti si SDN Bucuresti Nord

554

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectareprin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Ranforsare sistem rutier DN 72, km 0+000-24+352 si km.33+335 - 76+180

555

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul Servicii de consultanta Consolidare DN 74,km54+750-54+890

556

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul Lucrari de modernizare sector de drum pe DN Varslot

557

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Consolidare Spital de urgenta, Pavilionul, A, Iasi

558

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Executia lucrarilor de finalizare a constructiilor de locuinte , Piata Natiunilor Unite nr.8

559

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul Executia lucrarilor de finalizare a constructiilor de locuinte , Piata Natiunilor Unite nr.9

560

22.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul proiect pilot de siguranta circulatiei DN1, Bucuresti

562

22.03.2004

OMTCT pentru aprobarea Documentatiei Documentului atasat anuntului de intentie pentru proiectul de parteneriat public- privat "Constructia unui pod peste Dunare in Zona Braila"

567

24.03.2004

OMTCT privind constituirea Comisiei de control la Spitalul Universitar nr. 2 Cai Ferate Bucuresti

569

24.03.2004

OMTCT privind creantele Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane - SNCFR la Caile Ferate din spatiul ex-iugoslav aferente prestatiilor de transport din perioada 1991 - 1995

573

24.03.2004

OMTCT instituirea procedurii de administrare speciala

575

24.03.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de avizare si aprobare a documentatiilor tehnico - economice a obiectivelor de investitii finantate prin creditul extern aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale, cu modificarile si completarile ulterioare.

577

24.03.2004

OMTCT pentru modificarea articolului 1 al OMTCT nr. 28/2004 pentru aprobarea datelor efectuarii platilor drepturilor salariale ale personalului din cadrul MTCT si din unitatile aflate in subordinea acestuia.

579

24.03.2004

OMTCT privind transferul fara plata al cladirii de calatori din statia de cale ferata Fetesti, din patrimoniul Societatii de Active Feroviare "SAAF"-S.A. in patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"-SA

580

25.03.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie in care a fost implicata o aeronava de tip APPOLO FOX cu indicativul ZR-6151, operata de proprietar

581

25.03.2004

OMTCT privind inchiderea navigatiei fluviale civile pe fluviul Dunarea in zona ecluzei Portile de Fier in ziua de 27 mai 2004, intre orele 09-16

583

25.03.2004

OMTCT privind evidenta navelor care arboreaza pavilionul roman si evidenta navelor in constructie in santierele navale aflate pe teritoriul Romaniei, aprobarea formei si continutului registrelor matricole si ale registrelor de evidenta a navelor, a procedurilor privind evidenta navelor in constructie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman, inmatricularea, scoaterea din evidenta a navelor, transcrierea drepturilor reale imobiliare si/sau a sarcinilor asupra navelor, precum si forma si continutul cererilor tip

588

29.03.2004

OMTCT pentru modificarea anexei la OMLPTL nr. 588/29.03.2004

595

29.03.2004

OMTCT privind transmiterea din parcul auto al MTCT catre Primaria Municpiului Buzau

599

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa cu sofer pt. jud. Covasna"

600

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa cu sofer pt. jud. Harghita"

601

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa cu sofer pt. jud. Sibiu"

602

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa cu sofer pt. jud. Mures"

603

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale de marfa cu sofer pt. jud. Brasov"

606

29.03.2004

OMTCT pt. modificarea alin. 1 al art. 1 din OMTCT nr. 269/10.09.2003

608

29.03.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 758/23.05.2003 numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatie nava Perseus" cu modificarile ulterioare

609

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Servicii de radiocomunicatii si de intretinere a retelei specifice"

610

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Asanare suprafete burdusite"

611

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Covor bituminos pe DN 1, km 17+100-53+650"

612

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii asfaltice 10.000 mp pe DN 5, km 7+573-23+200 si pe DN 61, km 0+000-47+000- SDN Bucuresti Sud"

613

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti, sector A2-DN 5, km 23+600-40+950"

614

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti, sector DN 2-A2, km 12+700-23+600"

615

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de expertiza tehnica prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Pasaj CF pe DN 2, km 7+701"

616

29.03.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "refacere sistem structural DN 1 D, Ciorani - Urziceni, km 17+500-42+330"

617

29.03.2004

OMTCT pentru aprobarea RACR - ESARR 4 privind evaluarea si reducerea riscului in managementul traficului aerian

622

31.03.2004

OMTCT pentru preluarea atributiilor ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de catre dl. SS Traian Panait, in perioada 02.04.04 - 13.04.04

629

01.04.200

OMTCT pentru numirea unei comisii interministeriale pentru coordonarea activitatii in vederea realizarii autostrazii Bucuresti -Brasov

634

01.04.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr.766/2003

636

01.04.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere a conditiilor de realizare a proiectului de parteneriat public- privat Centrala Eoliana in Portul Constanta

637

01.04.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism

638

01.04.2004

OMTCT privind organizarea unui colectiv temporar pentru revizuirea Programului National de Securitate Aeronautica

639

01.04.2004

OMTCT privind aprobarea organizarii cursului de pregatire de specialitate "Formare piloti comerciali de elicoptere "de catre Scoala Superioara Aviatie Civila

640

01.04.2004

OMTCT privind transferul unor mijloace fixe si a terenului aferent, de la SNTFC "CFR calatori"- SA la SFT "SFT -CFR "- SA

643

01.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele "DN 12 A km 74 +400+83+700 , Moinesti Comanesti", DN 11 A, km 6 +700 -36+875, Onesti - Adjud, DN 29 A, km 72+100-76+900. Traversare Darabani

645

01.04.2004

OMTCT de aprobare a structurilor organizatorice a directiilor din cadrul MTCT

650

05.04.2004

OMTCT pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane privind licentierea personalului meteorologic aeronautic RACR-LMET

652

05.04.2004

OMTCT transferare functionari publici la Autoritatea Nationala pentru Turism incepand cu data de 01.04.2004

658

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii de consultanta tehnica prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Stramutare Aeroclub Pitesti"

662

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 2 km+848 - 55-+600 - SDN Bucuresti

663

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 4 km7+500 -20+000 SDN Bucuresti Sud"

664

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 3 km si intersectia cu A1- SDN Bucuresti Sud"

665

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 6 km7+500 -20+000 SDN Bucuresti Sud"

666

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Intretinere si reparare utilaje si echipamente din import aflate in dotarea DRDP Iasi

667

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Intretinere si reparare tehnica de calcul din dotarea DRDP Iasi

668

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Expertiza tehnica privind intocmirea raportului de evaluare a costurilor ce urmeaza a fi ocupate definitiv in vederea executiei Reabilitare, etapa a IVa sector Tureac limita de judet Suceava, Bistrita

669

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Ranforsare sistem rutier pe Centura Bucuresti sector Pasaj Chiajna- Chitila

670

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 1 km 53+650-138+944

671

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Transformarea benzii centrale in banda de circulatie reversibila pe DN1 Aertoport Baneasa -Pasaj Otopeni

672

05.04.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii pentru obiectivul "Reparatii asfaltice pe suprafete intinse pe centura Bucuresti:Pachetul I -Sector Otopeni -Tunari si Pachetul II- Sector Tunari -Voluntari

691

08.04.2004

OMTCT privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin inchiriere de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." . S.A.

693

13.04.2004

OMTCT privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, cu modificarile si completarile ulterioare

694

13.04.2004

OMTCT pentru aprobarea constituirii Comisiei de asistenta a auditului sigurantei zborului organizat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (ICAO)

695

13.04.2004

OMTCT pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1449/2001

697

13.04.2004

OMTCT comun cu MIE privind stabilirea atributiilor consilierilor de integrare repartizati pe langa Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului

698

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Servicii de reparatii - decarbonizare totala diesel generatoare SKL4NVD - 24 -babord si tribord"

699

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Expertiza tehnica Pod pe DN 2, Urziceni - Ramnicu Sarat, km 114+508 peste raul Buzau la Maracineni"

700

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii zid de sprijin pe DN1, km 132+900"

701

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru cumpararea de "Combustibil tip M"

702

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reabilitare primara pe DN 7, Amenajare pasaje trecere la nivel cu cale ferata pe Centura Bucuresti, km 43+700-Reactor Magurele, km 46+230-Gara Varteju si km 48+200 -Statia de asfalt Bragadiru"

703

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reabilitare primara pe DN 7, Ramnicu Valcea - limita de judet Sibiu, km 159+000-239+400 si drum national Centura Calimanesti"

704

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Lucrari de intretinere pe DN 7 D, Caineni - Perisani, km 0+000-31+360"

705

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in Judetul Bihor, Beius, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50/A

706

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Lucrari de intretinere pe DN 56B, Hinova-Devesel, km 0+000-15+000"

707

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Covor bituminos pe DN 1, km 17+100-53+650"

708

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Consolidare sarpanta Spitalul Dermato-Venerologie Timisoara"

709

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Faza unica de proiectare in vederea executarii lucrarilor de reparatii periodice la podet pe DN 1, km 31+450 la Ciopani"

710

13.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Expertiza tehnica Pod pe DN 7, km 85+044 peste paraul Troaca, la Leordeni"

711

13.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie privind determinarile termografice in constructii"

712

13.04.2004

OMTCT privind organizarea si functionarea Fisierului Navelor si Ambarcatiunilor de Pescuit si marcarea navelor si ambarcatiunilor de pescuit

714

14.04.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Giurgiu

721

19.04.2004

OMTCT privind modificarea OMTCT nr. 15/2004 pentru aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii"

724

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea Procedurii privind acordarea aprobarii de zbor pentru executarea zborurilor incadrate in categoria operatiunilor de transport aerian public, efectuate prin curse neregulate de operatori aerieni straini, pe rute avand punctul de origine si/sau destinatie pe teritoriul Romaniei

725

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizarea Cladirii Garii Fluviale Tulcea"

726

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de refacere a structurii rutiere in vederea aducerii la un nivel de viabilitate corespunzator pe DN1E"- Rasnov

727

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 N Grigorescu 2 - linie centura"

728

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de refacere a structurii rutiere in vederea aducerii la un nivel de viabilitate corespunzator pe DN 7"

729

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de consolidare terasamente pe DN 7 "

730

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de refacere a structurii rutiere in vederea aducerii la un nivel de viabilitate corespunzator pe DN 1"

731

19.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura cerere de oferta pentru obiectivul "Curatarea si depozitarea deseurilor menajere si stradale de pe DN - urile din raza SDN Bucuresti Nord "

735

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea structurii organizatorice a ANT

736

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismica pasiva (rezeme, disipatori) a cladirilor" indicativ GP-101-04

737

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor de zidarie prin camasuiri armate cu grile polimerice" indicativ GP-100-04

738

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismica pasiva. Cladiri autoadaptabile la solicitari seismice" indicativ MP-036-04

739

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind determinarea caracteristicilor geofizice si geodinamice ale terenului din Bucuresti obtinute prin foraje adanci", indicativ GT-056-04

740

19.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare privind bazele proiectarii si actiunile asupra constructiilor. Actiunea vantului",indicativ NP-082-04

748

22.04.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pentru Centrul National pentru reducerea Riscului Seismic

749

22.04.2004

OMTCT pentru aprobarea specializarilor pentru aviatia civila asigurata de Scoala Superioara de Aviatie Civila.

750

22.04.2004

OMTCT privind alocarea sumei de 430.285.927.689 lei Companiei Nationale de Investitii "CNI" - S.A. pentru finantarea constructiei de sali de sport in anul 2004.

768

23.04.2204

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. FORESTA PRIM S.A.

774

27.04.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru inchirierea sectiilor de circulatie apartinand infrastructurii feroviare neinteroperabile.

780

28.04.2004

OMTCT de imputernicire a d-lui Marius Sorin Bota, secretar de stat, sa semneze din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Contractul de finantare cu Raiffeisen Zentralbank

781

28.04.2004

Privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 din OG 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002

782

28.04.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice : "Metodologie pentru elaborarea hartilor de hazard seismic local pentru localitati bancare"

786

28.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de intretinere periodica si reparatii drumuri pe DN 12 A, km 74+400-83+700-Moinesti-Comanesti"

787

28.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de intretinere periodica si reparatii drumuri pe DN 29 A, km 73+200-76+900-Traversare Darabani"

794

28.04.2004

OMTCT privind numirea comisiei de licitatie pentru concesionarea de terenuri organizata de R.A. "AZL Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi"

797

28.04.2004

OMTCT privind aprobarea Metodologie privind utilizarea masurilor geoelectrice in zonele de extindere urbana pe terenuri in panta in vederea evaluarii riscului de alunecari de teren" indicativ MP - 032 - 04

798

28.04.2004

OMTCT privind aprobarea reglementarii tehnice Ghid privind proiectarea structurilor de pamant armate cu materiale geosintetice si metalice" indicativ GP - 093 - 04

799

28.04.2004

OMTCT ghid privind cerintele de proiectare si constructie a excatiilor adanci in zonele urbane GP - 098 - 04

803

28.04.2004

OMTCT privind aprobarea reglementarii tehnice : "Ghid privind adaptarea scarii de intensitati seismice europene EMS - 98 la conditiile Romaniei si la necesitatile ingineresti"

804

28.04.2004

OMTCT privind aprobarea reglementarii tehnice : "Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale cutremurelor obtinute pe cladiri instrumentate seismic in reteaua nationala, INCERC"

805

28.04.2004

OMTCT privind aprobarea reglementarii tehnice : "Ghid privind constituirea, intretinerea si utilizarea bancii de date cuprinzand inregistrari ale terenurilor la cutremurele din 1997,1996,1990, obtinute in reteaua nationala INCERC"

806

28.04.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMT nr. 432/1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pasaj Denivelatpe DN 2A km 178+800 comuna Nicolae Balcescu"

807

28.04.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intretinere si reparatii pentru reteaua de radio-telefoane si repetoare din dotarea DRDP Iasi

808

28.04.2004

OMTCT pentru aprobarea constituirii unei comisii de receptie avand ca beneficiar C.N. A.I.B.O.

813

30.04.2004

OMTCT privind aprobarea anuntului de intentie si a Documentului atasat pentru proiectul de parteneriat public-privat "Esplanada"

815

30.04.2004

OMTCT privind aprobarea statelor de functii pe anul 2004 ale spitalelor CF din subordinea MTCT.

822

30.04.2004

OMTCT privind transmiterea unui teren proprietate privata a statului aflat in adm-rea. MTCT in folosinta gratuita a CNI S.A.

823

4.05.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 24.04.2004, in care a fost implicata o aeronava de tip WILGA 35 A cu indicativul YR - VLG, operata de catre Aeroclubul Romaniei

824

4.05.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMTCT nr. 59/2004 privind detalierea listei sinteza a amplasamentelor si a obiectivelor de investitii din cadrul Programului de constructie Sali de sport, in anul 2004

843

4.05.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 1222/2003

846

4.05.2004

OMTCT privind desemnarea DGIC in calitate de coordonator de proiect pentru proiectul "Proiectarea si construirea autostrazii Brasov-Cluj- Bors"

848

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 2 de metrou. Instalatii radio"

849

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatie capitala baza de intretinere si deyapezire Gutin DN 18, km 26+856"

850

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Consolidare terasamente dn 74, km 52 +800"

851

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiectare si executie definitivare pod si varianta provizorie pe DN 17, km 202+758 peste raul Moldovita, la Vama"

852

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de bunuri - echipamente de calcul si software

853

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru "Servicii de evaluare a costurilor terenurilor de urmeaza terenurilor ce urmeaza a fi ocupate definitiv in vederea executarii lucrarilor de Reabilitare etapa a IV - a sector limita judet Bistrita/Suceava Campulung Moldovenesc"

854

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul : "Amenajarea a doua pasaje la nivel, cu CF dubla, la intersectia Centurii Bucuresti cu CF de Centuraa municipiului Bucuresti."

855

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii constructii si instalatii District Sinaia"

856

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Amenajarea sediu DRDP Bucuresti"

857

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii constructii si instalatii District Campina"

858

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Serviciul de intretinere si reparatii auto"

859

4.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii sediu CN ADNR"

860

4.05.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere finala a contractului de parteneriat public privat "Centura de ocolire Ploiesti Vest"

862

4.05.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din zona Braila

863

4.05.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea OMTCT nr. 780/2004

868

6.05.2004

OMTCT pentru inlocuirea OMLPTL nr. 789/20003 privind alocarea sumei de 137,095 miliarde lei "CNI" S.A. pentru finantarea constructiei de sali de sport

875

6.05.2004

OMTCT privind transferul unor echipamente de tehnica de calcul pentru emiterea de legitimatii in trafic international, fara plata, de la S.N. "CFR" Calatori - S.A. LA Societatea Comerciala de Vanzare Legitimatii de Calatori "Voiaj - CFR" S.A.

876

6.05.2004

OMTCT privind modificarea OMTCT nr. 1119/2003 privind numirea membrilor comisiei de evaluarept. atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie restransa pentru obiectivul "Proiect de modernizare a 5 statii de cale ferata" de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte

879

6.05.2004

OMTCT pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind metode si echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR - AD - MEDA, Editia 1/2004

880

6.05.2004

OMTCT pentru aprobarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de director general la spitalele din cadrul retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

885

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor tehnice privind masurarea tonajului navelor maritime care arboreaza pavilionul roman si nu efectueaza voiaje internationale, cod Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.ANR-TNM-2004

886

06.05.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, a 12 vagoane de dormit de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. la Societatea Comerciala de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar - "C.F.R. - Gevaro" - S.A.

894

06.05.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Curtici-Arad

895

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Viaduct pe DN 1, Km 114+859 peste valea Oratilor la Posada"

896

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Refacere pod pe DN 19C, Km 3+595 peste canalul colector Salcia"

897

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de servicii de consulta prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii pe DN 1, Km 111+000-138+000"

898

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii asfaltice pe suprafete izolate si intinse pe DN 5C si DN 65 A"

899

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reabilitare rutiera-Ranforsare sistem rutier DN 72 Gaiesti-Targoviste-Ploiesti, km 0+000-24+352 si km 33+335-76+180"

900

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Viaduct pe DN 1, Km 114+859 peste "Proiectare si executie de lucrari-Ranforsare varianta de ocolire a municipiului Tulcea, DN 22, km 172+100-176+000"

901

06.05.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiectare si executie lucrari - Reabilitare sistem rutier pe DN 22 E, IC Bratianu - Garvan, L= 14,4 km"

903

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Spatii si utilitati pentru personalul ce concura la siguranta circulatiei - Spital Universitar CF Iasi" cu incadrarea in prevederile NP 015/1997

904

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat in vederea asigurarii continuitatii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat - revizuire CD 118 - 79" Indicativ CD 118 - 2003

905

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece - revizuire AND 523-98" Indicativ AND 523 - 2003

906

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru executia mixturilor asfaltice la cald, in statii fixe- revizuire DD 509-89" Indicativ DD 509 - 2003

907

06.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei bituminoase pentru structuri rutiere suple si semirigide - revizuire AND 540-98" Indicativ AND 540 - 2003

910

11.05.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a AFER.

913

12.05.2004

OMTCT privind inlocuirea anexei la OMTCT nr. 894/24.11.2004

921

12.05.2004

OMTCT de modificare a anexei 2 la OMTCT nr. 652/2004

922

12.05.2004

OMTCT pentru aprobarea structurii organizatorice si a statelor de functii ale DGAPP si ale DGRU

924

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

925

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

926

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

927

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

928

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

929

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

930

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

931

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

932

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

933

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

934

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

935

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

936

12.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

954

13.05.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului « Relocarea si dezvoltarea bazei tehnice» pentru Scoala Superioara de Aviatie Civila

955

13.05.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMLPTL nr. 924/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Eliminare pasaje la nivel pe DN 59, km. 41 +030 - km. 46+205 la Delta" judetul Timis

956

13.05.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMT nr. 776/1999 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "pasaj denivelat nivel pe DN 59, km. 35 +878 la Voiteg" judetul Timis

957

13.05.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMT nr. 428/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Baza de intretinere si deszapezire pe DN 69, km. 24 +800 la Ortisoara" judetul Timis

960

14.05.2004

OMTCT privind instituirea pe aeroporturile din Romania a regimului zonelor cu acces limitat securizate

962

14.05.2004

OMTCT pentru aprobarea statelor de functii pe anul 2004 ale spitalelor CF din subordinea MTCT

963

.05.2004

OMTCT modificare OMTCT 780/2004

965

18.05.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie pentru proiectul de parteneriat public-privat "Constructia autostrazii de centura a municipiului Bucuresti"

966

19.05.2004

OMTCT privind constituirea comisiei interne pentru analizarea notificarilor adresate MTCT in temeiul Legii 10/2001

967

19.05.2004

OMTCT privind constituirea comisiei interne pentru determinarea valorii estimative a unor bunuri care fac obiectul notificarilor adresate MTCT in temeiul Legii 10/2001

968

19.05.2004

OMTCT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii cuprinse in documentul de avizare nr. 33/51/2004 al comitetului tehnico-econ al MTCT pentru etapa I de implementare a "Programului pe anul 2004 privind executarea si dupa caz expertizarea tehnica si proiectarea unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public"

977

19.05.2004

OMTCT pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR - 11 "Elaborarea si emiterea reglementarilor aeronautice civile romane si a procedurilor de aplicare a acestora"

979

19.05.2004

OMTCT privind constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC IAPT DIVERTIS S.A.

981

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de produse prin procedura de cerere de oferte - Achizitie agregate naturale de balastiera"

982

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de produse prin procedura de cerere de oferte - "Achizitie var, ciment si aracet pentru SDN 1-7"

983

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de produse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Achizitie mixtura asfaltica judetul Valcea BA8, BA 16 - 6000 to si BAD25 - 1800 to"

984

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de produse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Achizitie mixtura asfaltica judetul Gorj BA 8, BA16 - 5000 to si BAD25 - 1500 to""

985

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de produse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Achizitie mixtura asfaltica judetul Valcea BA8, BA 16 - 3000 to si BAD25 - 900 to"

986

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Lucrari consolidare si reabilitare biserica Manastirea Antim, str. Antim, nr. 29, Sector 4, Bucuresti"

987

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari prin procedura cerere de oferte pentru obiectivul - "Executie 2 tonete pentru punctul de frontiera Cenad"

988

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Inchirierea de copiatoare digitale cu optiune de imprimanta, scanner si fax"

989

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Reabilitare primara DN 58 B, km 2+515-67+000"

990

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele - "Lucrari de refacere a sistemului rutier in vederea aducerii la nivel de viabilitate corespunzator pe DN 13 B, km 0+000-51+045 si DN 13 A, km 0+000-127+500; Lucrari de reabilitare primara DN 1, km 138+000-159+600"

991

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lproduse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Achizitionarea si punerea in functiune a 20 de trenuri noi in vederea inlocuirea parcului de material rulant existent"

992

19.05.2004

OMTCT privind numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Magistrala 4. Racord 2. Gara de Nord - Laromet. Reabilitare urbana in zona tunelelor PLS Constanta - PSL Zarea"

999

19.05.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Modernizare Gara Fluviala Tulcea".

1000

19.05.2004

OMTCT pentru aprobarea bazei de cost preliminare pentru anul 2005 ce se prezinta la EUROCONTROL pentru stabilirea tarifului de ruta ce se va aplica de Romania in anul 2005.

1003

24.05.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului "Imbunatatirea sigurantei rutiere si constructiei institutionale in domeniul transporturilor" sub proiectul RO 01/IB/TR-03 "Twinning pentru intarirea capacitatii administrative MTCT"

1006

24.05.2004

OMTCT privind transferul fara plata, a 1159 locomotive si a 1670 vagoane de marfa de la Societatea de Active Feroviare "SAAF"-S.A. la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-S.A.

1007

24.05.2004

OMTCT privind transferul fara plata a unor mijloace fixe de la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"-S.A. la Societatea Feroviara de Turism "SFT-CFR"S.A.

1014

26.05.2004

OMTCT privind interzicerea circulatiei pe drumurile publice a vehiculelor care efectueaza transport rutiere de marfuri periculoase intre orele 21.00 - 7-00, sambata, duminica si sarbatorile legale,

1015

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de servicii de consultanta tehnica (inginer FIDIC) prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivele : "Noua linie de cale ferata Valcela Ramnicu- Valcea" si "Suprainaltare sa consolidare terasamente in zona SHN Portile de Fier I"

1016

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reciclare IN SITU pe DN 79, km 6+700 - 56+000, cu intreruperi"

1017

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reciclare IN SITU pe DN 79,km 102+300, km 112+800 - 115+000, km 120+000 - 124+000"

1018

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reciclare IN SITU pe DN 79 A,km 51+000- 69+000, CU intrruperi"

1019

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de produse prin procedura de cerere de oferte pentru furnizarea a 250 tone de ciment"

1020

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Faza unica de proiectare in vederea executarii lurarilor de reparatii periodice si intretinere pod pe DN 7, km 85+144 peste raul Troaca la Leordeni"

1021

26.05.2004

OMTCT privind numire membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie pubica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Faza unica de proiectare in vederea executarii lurarilor de reparatii periodice si intretinere pod pe DN 2, Urziceni Ranicu-Sarat, km 114+508 peste raul Buzau la Maracieni"

1022

26.05.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 20.05.2004

1031

26.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a materialelor antiderapante si a fondantilor chimici utilizate pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna"

1032

26.05.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere"

1044

31.05.2004

OMTCT de aprobare a codului de conduita pentru activitatea de recreere din zona costiera

1050

01.06.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 708/2002 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul Programului "Sali de sport"

1055

01.06.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru CNADNR. S.A

1059

02.06.2004

OMTCT derogare de la OMTCT nr.193/2003 pentru aprobarea reglementarii aeronautice civile romane referitoae la protectia mediului /RACR-PM, editia 2/2003

1060

02.06.2004

OMTCT numire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Reparatii pod pe DN 19B, hm48+092, pe valea Ip

1061

02.06.2004

OMTCT numire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Reparatii pod pe DN 19B, km 184+874 la Certeze

1062

02.06.2004

OMTCT numire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Reparatii instalatii termice si sanitare la sediul SDN Bucuresti Sud

1063

02.06.2004

OMTCT numire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Servicii de garda si protectie in cadrul DRDP Bucuresti

1064

02.06.2004

OMTCT numire comisie de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Pod provizoriu de DN 61, km 74+015 peste raul Arges la Ionesti

1067

02.06.2004

OMTCT privind constituirea Comisiei de Selectionare a documentelor din arhiva Ministerului Transporturilor si Turismului

1069

04.06.2004

OMTCT pentru imputernicirea d-lui Traian Panait, secretar de stat in MTCT, sa semneze scrisoarea de angajament necesara in vederea derularii contractului de credit comercial pe termen lung, contractat de C.N. Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti S.A. pentru acoperirea cerintelor de moneda locala aferente extinderii Fazei a II-a.

1070

04.06.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Supervizarea lucrarilor de constructie a Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea - granita cu Romania/Ungaria

1073

04.06.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de audit al proiectului "Imbunatatirea trecerii cu bacul intre Calafat si Vidin TF 029813 RO"

1074

04.06.2004

OMTCT pentru imputernicirea d-lui Traian Panait, ss in cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze scrisoarea de angajament necesara in vederea derularii contractului de credit comercial pe termen mediu, contractat de CNAI Henri Coanda Bucuresti pentru finantarea Proiectului "Planul de modernizari si dezvoltari sisteme de telecomunicatii"

1076

07.06.2004

OMTCT de aprobare a componentei nominale a reprezentantilor partii romane la Comisia mixta pentru realizarea obiectivului Pod peste fluviul Dunarea la Calafat Vidin

1077

07.06.2004

OMTCT pentru modificarea alin. 3 al NUT 6 la art. 62.4.3 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, anexa la ordinul nr. 746/1998

1079

07.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru etapa de precalificare si pentru etapa de licitatie a componentei Ranfluarea epavei Rostok din cadrul proiectului "Aparari de maluri pe Canalul Sulina si Sistem de masuratori topohidrografice si de semnalizare pe Dunare"

1081

07.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Compatibilizarea instalatiilor in vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe magistrala 2 de metrou. "

1082

07.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie internationala cu precalificare pentru obiectivul "Proiectul de reabilitare a liniei CF Bucuresti-Constanta- Acordul de imprumut JBIC ROM"

1083

7.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare a contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru "Servicii de asigurare complexa"

1085

7.06.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexelor la OMLPTL nr. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice defasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana, cu modificarile ulterioare

1102

10.06.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare a bunurilor scoase din functiune apartinand MTCT ramase in urma disponibilizarilor si pentru numirea comisiei de licitatie pentru valorificarea prin licitatie publica a bunurilor scoase din functiune apartinand MTCT ramase in urma disponibilizarilor si aprobate spre valorificare

1103

10.06.2004

OMTCT pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de derularea proiectului ISPA 2002/RO/16/PA/011 - "Asistenta tehnica pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare, Romania"

1105

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "RK linie CF Orsova- Jimolia, km 445+327, 27.449+230,8, interval Teregove-Armenis"

1106

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de consultanta prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii viaduct pe DN1, km114+859 peste Valea Oratilor la Posada

1107

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Proiectare si executie- Sprijinire provizorie suprastructura pod peste paraul Valea Seaca, la Ttefan cel Mare

1108

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Defrisarea si executarea lucrarilor de pregatire a solului in vederea reabilitarii perdelelor de protectie"

1109

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii podet in comuna Ciolpani, judetul Ilfov"

1110

10.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN3 km 7 +910 -50-+000 - SDN Bucuresti Nord

1113

15.06.2004

OMTCT numire Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Fluidizarea traficului de DN1, Baneasa -Pasajul Otopeni, km 7+535+938

1115

15.06.2004

OMTCT privind constituirea Secretariatului partii romane in Comisia mixta.

1116

15.06.2004

OMTCT privind agreerea unor unitati medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului fluvial salariat al unitatilor armatoare din acest judet.

1117

15.06.2004

OMTCT privind incetarea activitatii Secretariatului Comisiei Nationale de Agrement Tehnic in Constructii din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

1118

15.06.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 18.05.2004.

1120

15.06.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie in care a fost implicata o aeronava de tip AN 2 cu indicativul YR - PBM, operata de SC SUPERCOM SA.

1121

15.06.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 20.05.2004

1135

17.06.2004

OMTCT pentru modificarea anexei la OMLPTL nr. 618/2003 pentru Aprobarea listei cuprinzamd persoanele imputernicite sa participe la investigatia tehnica a accidentelor si incidentelor din aviatia civila , persoane care nu sunt angajate ale organismului specializat si permanent, imputernicite de unitatile de aviatie civila din subordinea sau de sub autoritatea MTCT

1141

17.06.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SAAF SA

1143

17.06.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitiei publica de produse -cerere de oferta pentru "Conductori si cabluri telefonice"

1147

18.06.2004

OMTCT pentru aprobarea statului de functii pe anul 2004 pentru Spitalul Universitar nr.1 Witting

1152

 

OMTCT privind transmiterea gratuita a uni teren proprietate privata a statului si administrarea MTCT in folosinta gratuita a ARR

1160

22.06.2004

OMTCT privind declansarea procedurilor de achizitie de catre Agentia de Sanatate Publica a MTCT

1161

22.06.2004

OMTCT privind transferul a 26 de vagoane de marfa, fara plata, de la SN TFM "CFR Marfa" SA la Compania Nationala de Cai Ferata CRF SA

1164

22.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Urmarire in timp - Consolidare terasamnete pe DN 29 D, km 8+500 -9 +500"

1165

22.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Service si autorizare ISCIR a cazanelor de apa calda

1166

22.06.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Expertiza tehnica privind intocmirea raportului de evaluare a costurilor terenurilor in vederea executarii lucrarilor de deviere la Blagesti, jud.Iasi

1172

22.0.2004

OMTCT aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmare competentei si eliberarea brevetelor si a certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

1174

22.06.2004

OMTCT privind transferul fara plata a unor mijloace fixe de la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." S.A. la Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." S.A.

1175

22.06.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, a 5 vagoane din seria 2922 de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" S.A. la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." S.A.

1176

22.06.2004

OMTCT pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de calatori, in cadrul "Ofertei turistice de calatorie cu Trenurile Soarelui" pentru elevi/studenti

1177

22.06.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton"

1178

22.06.2004

OMTCT pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al partii romane in comisia romano - bulgara pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat - Vidin" si al Secretariatului acesteia

1179

22.06.2004

OMTCT pentru incetarea aplicabilitatii OMTCT nr. 1138/2003 pentru constituirea comisiei in scopul cresterii transparentei si imbunatatirii cadrului de desfasurare a transporturilor rutiere

1180

22.06.2004

OMTCT pentru imputernicirea SS Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sa semneze Contractul de finantare in valoare de 73.000.000 EUR ce urmeaza a fi incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat si Raiffeisen Romania S.A, in calitate de Agent de Trageri si Aranjor, pentru finantarea proiectului "proiectarea si construirea autostrazii Brasov - Cluj - Bors"

1187

30.06.2004

OMTCT privind modificarea statului de functii pe anul 2004 pentru Spitalul General CF Sibiu

1191

30.06.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1193

30.06.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor privind inmatricularea si acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul

1196

30.06.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1197

30.06.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1198

30.06.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1199

30.06.2004

OMTCT privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor- reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1213

01.07.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie si pentru aprobarea criteriilor si grilelor de evaluare pentru proiectul de parteneriat public privat "ESPLANADA"

1231

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de modernizare a Agentiei de Control si Incasare Giulesti, jud. Galati"

1232

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatie capitala baza de intretinere si deszapezire Viseu, DN 18, km 125+050"

1233

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Lucrari de modernizare a Agentiei de Control si Incasare Siret, judetul Suceava"

1234

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Consolidare pile P1, P3 si P4 la podul peste raul Prahova pe DN 1A, km 54+865 la Stancesti"

1235

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Inchidere trailer transport utilaje - tractoare artilerie ATS 59 G"

1236

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Lucrari de intretinere periodica si reparatii pe DN 12 A, km 83+700-114+600"

1237

06.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intretinere periodica si reparatii copertine pe DN 7C, km 115+502, km 115+860 la Capataneni"

1238

06.07.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 28.06.2004

1249

08.07.2004

OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru efectuarea inregistrarii circulatiei rutiere pe drumurile publice

1250

08.07.2004

OMTCT/OMAN privind sarbatoarea Zilei Aviatiei Romane

1251

9.07.2004

OMTCT privind desemnarea C.N. A.D.N.R. S.A. pentru efectuarea selectiei consultantului juridic intenational pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a Contractului de parteneriat public- privat "Constructia in etape si exploatarea tronsonului Comarnic- Predeal situat pe aliniamentul viitoarei autostrazi intre Bucuresti si Brasov"

1254

9.07.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pe anul 2004, pentru Aeroclubul Romaniei

1255

9.07.2004

OMTCT privind aprobarea statelor de functii pe anul 2004 ale spitalelor CF (Timisoara, Brasov) din subordinea MTCT pentru activitatea finantata din bugetul fondului national unic de sigurara sociale de sanatate.

1256

9.07.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, a mijlocului fix "Camin de nefamilisti" din cadrul Depoului Ploiesti , cu terenl aferent, de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa S.A."la "CFR Calatori S.A."

1263

09.07.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice si statele de functii ale DGRU Si DAPI

1264

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pt. elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1275

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Consolidare zid de sprijin stanga la rampa Bucuresti pe lungimea de 100.oo ml - pasaj CF pe DN 2, km 7+701"

1276

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii si amenajari cladire sediu SDN Ploiesti"

1277

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii si amenajari cladire District Barcanesti"

1278

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de licitatie deschisa pentru Echipamente de testare pentru Centrul de Testari Feroviare Faurei

1279

09.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse prin procedura de cerere de oferte pentru tipizate

1280

09.07.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 15/2004 pt. aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinte pt tineri, destinate inchirierii", cu modificarile ulterioare

1281

12.07.2004

OMTCT privind numirea comisiei pt. licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Constanta Sud si Zona Libera Basarabi

1293

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Brasov

1294

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Ploiesti

1295

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Drobeta Turnu Severin

1296

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Simeria

1297

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar nr. 1 Cai Ferate Witting Bucuresti

1298

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Craiova

1299

14.07.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Sibiu

1348

27.07.2004

OMTCT pentru aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Sala de sport - Scoala Generala nr. 12 " , Str, nr. 3 oras Faget, Judetul Timis

1349

27.07.2004

OMTCT pentru aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Sala de sport" , Str Aleea Sanatatii, municipiul Calarasi, judetul Calarasi - Suplimentare , din cadrul Programului "Sali de sport"

1350

27.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru "Proiectare + executie - Reparatii periodice tunel pe DN 7 C km 116+360, la Balea Lac"

1351

27.07.2004

OMTCT OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru "Stabilirea si evaluarea terenurilor conform G nr. 834/1991"

1352

27.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Faza unica de proiectare in vederea executarii lucrarilor de consolidare terasamente pe DN 73 KM 59+3000; DN 73 km 66+215 - 66+233; DN 7C km 110+600"

1353

27.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Lucrari de consolidare si reabilitare Biserica Fortificata Dealu Frumos, com. Merghindeal, jud. Sibiu "

1354

27.07.2004

OMTCT pentru constituirea grupului de lucru pentru elaborarea contributiei MTCT la Planul National de Dezvoltare 2007-2013.

1355

27.07.2004

OMTCT privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea MTCT

1357

27.07.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru "Lucrari de calamitati pe DN 67D km 42+800 - 56+576" "

1358

27.07.2004

OMTCT pentru modificarea anexelor nr. 2 si nr. 3 la OMT nr. 536/1997 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea si /sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate de vehicule rutiere, precum si autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate RNTR 4.

1359

27.07.2004

OMTCT pentru modificarea Normelor Metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern si international si pentru transportur publice de persoane in trafic international aprobate prin OMT si al Ministrului turismului nr. 254/85/1996, precum si a nomelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national aprobate prin OMLPTL nr. 458/2002

1360

27.07.2004

OMTCT pentru modificarea Reglementarilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si conditiile de montare, reparare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere (tahografelor) si a limitatoarelor de viteza - RNTR 8, aprobate prin OMTCT nr. 288/2003

1362

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1363

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1364

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1365

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1366

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1367

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1368

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1369

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1370

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1371

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1372

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1373

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1374

29.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1375

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1376

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1377

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1378

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1379

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1380

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1381

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1382

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1383

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1384

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1385

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1386

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1387

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1388

30.07.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1389

30.07.2004

OMTCT privind preluarea atributiilor ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de catre doamna Ileana Tureanu, secretar de stat, pe perioada 2.08.2004 - 14.08.2004

1391

30.07.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. "Constructii Feroviare" CRAIOVA S.A.

1392

30.07.2004

OMTCT pentru aprobarea activelor "Programului national "SALVAMONT" pentru asigurarea securitatii turistilor si de salvare in munti"

1394

2.08.2004

OMTCT comun cu MapN privind sarbatorirea zilei marine romane 15 august 2005

1395

2.08.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei scolii Superioare de Aviatie Civila

1396

2.08.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pe anul 2004 al Spitalului Universitar C.F. Iasi din subordinea MTCT

1398

3.08.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice si statele de functii ale DGC, DGUAT, DT, DGEB, DGAPP, DAPI, DGJ, IavC, DRPSP.

1404

9.08.2004

OMTCT privind aprobarea statelor de functii pt. spitalele CF Ploiesti, Brasov, Simeria, spitalul uniersitar Craiova si spitalele CF Sibiu si Drobeta Turnu Severin din subordinea MTCT.

1405

9.08.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 899/7.05.2004 pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reabilitare rutiera-Ranforsare sistem rutier DN 72 Gaiesti-Targoviste-Ploiesti, km 0+000-24+352 si km 33+335-76+180"

1407

10.08.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 1006/25.05.2004

1408

10.08.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat.

1410

10.08.2004

OMTCT privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin OMLPTL nr. 542/2003.

1412

10.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN 6, km 51+000-85 si km 90+465-132+710"

1413

10.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii suprastructura pasaj DN 3, Bucuresti - Calarasi, km 11+279 peste Centura Bucuresti"

1414

10.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatia deschisa pentru obiectivul "Modernizare DN 65 D, km 0+000-10+184"

1415

10.08.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C.TRANSPORTURI SI INTRETINERE - DRUMURI OLTENIA S.A.

1416

10.08.2004

OMTCT pentru aprobarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului IV 2003 si trimestrul I 2004

1417

10.08.2004

OMTCT pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 409/2.03.2004

1419

10.08.2004

OMTCT pentru numire membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa in vederea angajarii unei firme de specialitate pentru serviciile de operare si intretinere autostrada Bucuresti - Constanta

1424

11.08.2004

OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric si a conditiilor de realizare a proiectului de reabilitare si modernizare locomotive Diesel electrice de 2100 Cp utilizate pentru asigurarea serviciului public de transport feroviar de calatori

1425

11.08.2004

OMTCT pentru organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca

1427

12.08.2004

OMTCT pentru aprobarea statului de functii pe anul 2004 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru Spitalul Universitar CF Witing

1428

12.08.2004

OMTCT provind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Consolidare si amenajare la cladirea sediu a Aeroclubului Romaniei" pentru Aeroclubul Romaniei

1430

12.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Restabilirea circulatiei pe DN 18, km 90+558 (executie+proiectare D.E.)"

1433

16.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reabilitare primara DN 59 A, km 4+682-47+485"

1434

16.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reabilitare primara DN 68, km 3+500-70+336"

1435

16.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii capitale pod pe DN 11 A, km 44+525 peste raul Siret, la Adjudu Vechi"

1436

16.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii capitale pod pe DN 11 A, km 93+115 peste raul Oituz"

1437

16.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Confectionat si montat platforme de lansare baraj antipoluare de pe R/M Hercules"

1438

16.08.2004

OMTCT pentru constituirea comisie de concurs pentru ocuparea functiei de director la "URBANPROIECT" Bucuresti

1439

16.08.2004

OMTCTprivind instituirea procedurii de administrare speciala

1443

19.08.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Modernizare Gara Fluviala Tulcea"

1444

19.08.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai ferate Pascani

1449

18.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura cerere de oferte pentru obiectivele "Reabilitare pod pe DN 15, km 241+470 la Calugareni, Reabilitare pod pe DN 2E, km 78+600 la Vicovu de Sus, Reabilitare pod pe DN 2E, km 39+365 la Cacica,
Reabilitare pod pe DN 11A, km 8+385 la Stefan cel Mare, Reabilitare pod pe DN 11A, km 16+505 la Caiuti"

1450

19.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii pentru hidroizolanti la Cladirea sediu a Agentiei Cai Navigabile Calarasi"

1451

20.08.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de lictatie deschisa pentru obiectivul "Reparatii pod pe DN 2, km 114+508 peste raul Buzau la Maracineni"

1454

20.08.2004

OMTCT pentru modificarea anexei la OMLPTL nr. 655/2002 pentru aprobarea componentei Comisiei Centrale pentru siguranta circulatiei

1459

20.08.2004

OMTCT privind modificarea anexei la OMTCT nr. 1178/2003

1460

20.08.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 14.08.2004

1461

20.08.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Curtici - Arad

1462

20.08.2004

OMTCT privind aprobarea componentei comisiei de negociere pt. vanzarea de actiuni la SC Transporturi Intretinere Drumuri Oltenia SA Craiova

1466

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Studiului de fundamentare pentru redactarea Legii privind aprobarea PATN Sectiunea VI - Turism"

1467

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Brasov"

1468

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Studiului pilot - Punerea in siguranta si refacerea unei zone urbane cu valoare ambientala - zona srt. Stefan cel Mare/Municipiul Roman"

1469

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Analiza comparativa a dezvoltarii zonelor metropolitane din Europa"

1470

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Politicile de management urban si regional din tarile UE"

1471

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului pilot "Testarea efectelor existentei PUG asupra rapiditatii obtinerii autorizatiei de construire si evaluarea costurilor obtinerii acesteia in conformitate cu prevederile legale si a metodologiei de testare intr-un oras mare a efectelor existentei PUG asupra rapiditatii obtinerii autorizatiilor de construire"

1472

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului "Reabilitarea aerogarii Baneasa"

1473

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Studiu privind posibilitati de amplasare a Catedralei Mantuirii Neamului si a Mausoleului in Parcul Carol - Bucuresti"

1474

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului "Evolutia fondului locativ al Vaii Jiului in corelare cu dinamica demografica"

1475

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului de elaborare a documentatiilor de amenajarea teritoriului de tip PATR"

1476

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Studiului pilot privind Plan de amenajare a teritoriului zonal Intercomunal Galbena-Bubesti-Vartop si a Ghidului privind dezvoltarea activitatii de turism in zone montane in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism"

1477

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind amenajarea si utilizarea zonelor de litoral"

1478

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Studiului pilot privind actualizarea PATJ pentru judetele traversate de culoare de transport europene si pan - europene - PATJ Prahova si a ghidului privind actualizarea PATJ pentru judetele traversate de culoare de transport europene si pan - europene"

1479

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind definirea strategiei de dezvoltare la nivel de judet cu precizarea particularitatilor zonelor sensibile in ansamblul dezvoltarii spatiale durabile a teritoriului si a studiului pilot pentru judetul Alba"

1480

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Documentarii privind politicile Europene in domeniul peisajului - aplicarea conventiei europene a peisajului in strategiile de dezvoltare urbana si teritoriala"

1481

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Ghidului privind reconversia functionala a zonelor speciale (militare) aflate in zonele construite protejate si a Studiului pilot la Cetatea Alba Iulia

1482

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului Managementul operatiunilor de reconversie functionala a zonelor construite protejate si a Studiului pilot la Cetatea Alba Iulia

1483

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Ghidului privind "Evaluarea starii patrimoniului construit, reablitarea si conservarea constructiilor istorice"

1484

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Ghidului privind intervantiile in zonele rezidentiale vechi (zone protejate si zone cu valoare ambientala) - locuinte joase

1485

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind aspectele amenajarii complexe a zonelor aferente intrarilor in orase"

1486

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din Municipiul Deva"

1487

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Plan de amenajarea teritoriului zonal valea Jiului"

1488

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind structura, obiectivele si continutul planului de urbanism si amenajarea teritoriului din tarile U.E."

1489

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind relatiile necesare intre caile de comunicatii rutiere de tip autostrazi si reteaua de localitati adiacenta si a Studiului pilot autostrada Bucuresti - Brasov, com. Voluntari

1490

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Acte normative care reglementeaza domeniul amenajarii teritoriului si urbanismul in tarile uninunii europene"

1491

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii : "Dezvoltarea zonelor rurale cu caracter viticol - Studiu pilot - Zona Vrancea"

1492

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind reglementari ale organismelor UE in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului"

1493

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind inventarul institutelor cu activitate an domeniul constructiilor arhitecturii urbanismului si amenajarii teritoriului - ESTURBAN - ca viitoare parte a retelei europene URBAMET"

1494

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din Municipiul Cluj Napoca"

1495

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii - statia Ploiesti - Sud"

1496

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din Municipiul Drobeta Turnu- Severin"

1497

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind Dictionarul Explicativ in domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajarii teritoriului - programul muleta"

1498

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea ghidului "Aplicarea reglementarilor de utilizare si ocupare a terenului intravilan prin relationarea instrumentelor urbanistice (indici de ocupare si utilizare a terenurilor, regim de inaltime"

1499

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Metodologiei privind continutul cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului in concordanta cu legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul"

1500

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Metodologiei pentru intocmirea documentatiilor de amenajare a teritoriilor metropolitane si a studiului pilot zona Metropolitana Oradea"

1501

20.08.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind continutul cadru al documentatiilor de urbanism in concordanta cu legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul (latu)

1502

24.08.2004

OMTCT si OMFP privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea MTCT

1503

24.08.2004

OMTCT pentru transferul fara plata a mijloacelor fixe "cladire coletarie" si "cladire auxiliara " impreuna cu terenul aferent de la CNCF "CFR" S.A la SNTFM "CFR Marfa" S.A

1504

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Metodologiei de proiectare a interventiilor prin construcíi moderne in tesutul urban cu valori ambientale si arhitecturale, armonizate cu cerintele europene in domeniu

1505

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului pilot plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal - zona 14 din cadrul Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national PATN Sectiunea IV reteaua de localitati si a metodologiei de identificare a centrului (centrelor) de polariyare in zone lipsite de orase pe o raza de 25 km conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national PATN Sectiunea IV reteaua de localitati

1506

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului pilot "Zonele rezidentiale din proximitatea zonelor aeroportuare - zona rezidentiala sud a Aeroportului International Bucuresti-Baneasa"

1507

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind tendintele contemporane in domeniul constructiilor de biblioteci publice"

1508

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind reglementarile tehnice urbanistice internationale privind transportul urban in contextul dezvoltarii durabile"

1509

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind reglementari tehnice din tarile occidentale referitoare la reconversia si recalificarea urbana a zonelor industriale dezafectate"

1510

24.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind proiecte urbane Franta"

1511

24.08.2004

OMTCT, OMMGA, OMAI, OMAPDR, ANSVSG pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranyitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare

1512

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Oportunitati investitionale pe termen scurt in Bucuresti - documentare si prezentare de tip expozitional"

1513

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind: "Continutul reglementarilor tehnice de urbanism pentru zone cu functiuni agricole din intravilanul marilor orase"

1514

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind: "Continutul reglementarilor tehnice de urbanism pentru zone urbane libere avand potential rezidential"

1515

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Fundamentare pentru elaborarea programului de dezvoltare a calitatii locuirii - in baza datelor preliminare ale Recensamantului 2002"

1516

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Enciclopedia garilor din Romania"

1517

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Craiova"

1518

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii - piata Garii de Nord din Bucuresti"

1519

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii - Piata Garii din municipiul Fetesti"

1520

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Buzau"

1521

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Bacau"

1522

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii - Gara Burdujeni - Suceava"

1523

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Timisoara"

1524

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Ilustrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din municipiul Constanta"

1525

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului pilot in vederea planului de amenajare a teritoriului zonal metropolitan Bucuresti si a Ghidului metodologic privind aprobarea strategica a zonelor metropolitane ale oraselor capitala

1526

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului "Alinierea la exigentele urbanistice europene a modalitatilor de reabilitare urbana a marilor ansambluri de locuinte colective. Ghid pentru stabilirea programelor cadru de reabilitare urbana complexa a marilor ansambluri de blocuri locuinte"

1527

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea analizei economice in profil spatial

1528

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind revitalizarea urbana cu o valoare ambientala pentru asigurarea unei dezvoltari durabile"

1529

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind modalitati de integrare a mobolierului urban in zone cu valoare arhitecturala"

1530

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Metodologiei privind continutul cadru al studiilor istorice de fundamentare a documentatiilor de urbanism

1531

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului pilot privind documentatiile de amenajarea teritoriului de tip PATZ (PATIC), PATJ si a Ghidului de elaborare a documentatiilor de amenajarea teritoriului de tip PATJ.

1532

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind recuperarea prin reconversia cladirilor, incintelor si zonelor de productie si depozitare abandonate si/sau incompatibile functional, in concordanta cu necesitatile de dezvoltare urbana"

1533

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului investitorului in domeniul imobiliar"

1534

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Planului de amenajare a teritoriului judetean - PATJ Ilfov - reactualizare"

1535

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Politica europeana privind dezvoltarea regionala"

1536

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "Analiza privind reteaua europeana de observare a planificarii spatiale - EPSON"

1537

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "PATZIJ (Plan de amenajare a teritoriului zonal interjudetean) pentru culoarul noii autostrazi Brasov - Bors, tronsonul din judetele Brasov - Sibiu - Mures"

1538

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "PATZIJ (Plan de amenajare a teritoriului zonal interjudetean) pentru culoarul noii autostrazi Brasov - Bors, tronsonul din judetele Cluj - Salaj - Bihor"

1539

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "Plan de amenajare a teritoriului zonal intercomunal Tara Hategului - Geoparcul Dinozaurilor"

1540

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "Plan de amenajare a teritoriului national Sectiunea 1 - Cai de comunicatii - actualizare"

1541

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Mangementul dezastrelor naturale (Alunecarilor de teren, inundatii, seisme) in raport cu legislatia romaneasca"

1542

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind reglementarea dezvoltarii urbane prin operatiuni de parcelare a terenurilor introduse in intravilan (inclusiv terenurilor retrocedate ca urmare a aplicarii Legii nr. 18/1991 si a Legii nr. 1/200)"

1543

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei "Planul Urbanistic General - PUG - comuna Voluntari - reactualizare"

1544

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei "Planul Urbanistic General - PUG - comuna Dascalu - reactualizare"

1545

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei "Planul Urbanistic General - PUG - comuna Stefanestii de Jos- reactualizare"

1546

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiilor "Actualizarea - PUG-urilor - localitatilor rurale traversate de trasee de autostrazi. Studiu pilot - Actualizare PUG - uri comunelor din jud. Prahova traversate de autostrada Bucuresti - Brasov si a Metodologiei de Actualizarea PUG - urilor localitatilor rurale traversate de trasee de autostrazi"

1547

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Diseminare informatizata a Ghidului Investitorului in domeniul Imobiliar"

1548

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Documentarii privind reabilitarea fondului de locuinte Franta"

1549

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind aplicarea legislatiei specifice la proiectarea cladirilor de cult (Legea 50/1991 cu modificarile ulterioare, Legea nr. 10/1995, Legea nr. 350/2001)

1550

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului metoda operativa de abordare a zonelor cu Potential Balnear - studiu pilot: Traditie si dezvoltare durabila pentru statiuni termale

1551

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Ghidului privind dezvoltarea dotarilor si serviciilor publice in cadrul localitatilor rurale cu rol de servire in zona de influenta (Conform PATN - sectiunea IV - a Reteaua de Localitati)"

1552

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei Plan de amenajare a teritoriului zonal periurban, studiul pilot - Municipiul Bacau si a metodologiei privind Dezvoltarea Institutionala a zonelor Periurbane ale Municipiilor de Rang I"

1553

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului pilot Muntii Orastie si a Metodolgiei de definire a obiectivelor specifice privind protejarea patrimoniului arheologic din zonele protejate de interes national si de includere a acestora in programele locale de dezvoltare

1554

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului pilot privind amenajarea teritoriului pentru arealele cu potential turistic din judetul Iasi si a Metodologiei de elaborare a documentatiilor de amenajarea teritoriului pentru identificarea si valorificarea potentialului turistic in zonele colinare

1555

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Studiului pilot privind Planul Urbanistic Zonal pentru situri arheologice cu monumente inscrise in lista patrimoniului mondial - cetatile dacice - Banita judetul Hunedoara si Capalna judetul Alba si a Metodologiei de delimitare si instituire a zonelor protejate de interes national pentru monumente si situri arheologice situate in extravilan"

1556

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului pilot "Restructurarea centrelor municipiilor de rang I sistematizate in anii 1970-1990 - zona centrala Bacau - PUZ" si a metodologiei privind "Restructurarea centrelor municipiilor de rang I sistematizate in anii 1970-1990"

1557

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea "Metodologiei de elaborare a documentatiilor privind zonele de risc la inundatii"

1565

26.08.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Ilusrari urbanistice ale zonelor aferente garilor de calatori in vederea modernizarii si eficientizarii din Municipiul Alba Iulia"

1566

27.08.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autobasculante cu capacitatea de 17 mc pentru transport anitderapant"

1567

27.08.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autobasculante si tractoare echipate complet, partial sau neechipate, echipamente si utilaje pentru deszapeziri iarna 2004+2005"

1568

27.08.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Precenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii drumurilor nationale in iarna 2004+2005"

1569

27.08.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autobasculante cu capacitatea de 25 to pentru transport sare"

1570

1.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere utilaje, autospeciale si complet echipate pentru iarna 2004+2005"

1571

1.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Asigurarea esteticii rutiere pe DN3, km 7+910- 50+000"

1572

1.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii periodice podet pe DN1, km 31+4000 la Ciolpani"

1573

1.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizarea, in conformitate cu standardele Uniunii Europene, a facilitatilor dunarene pentru traficul de pasageri pentru porturile Dunarii maritime"

1574

1.09.2004

OMCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare centrala termica pentru tracerea alimentarii pe gaze naturale"

1575

1.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "RK statia Cernele si lucrari conexe DEF Craiova"

1576

1.09.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. BELTRANSPORT S.A. AGIGEA"

1577

1.09.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei "Elaborarea documentatiilor de urbanism (PUZ) privind reconversia zonelor industriale neutilizate"

1578

1.09.2004

OMTCT privind aprobarea statelor de functii ale DAPI.

1580

1.09.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru identificarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi"

1590

1.09.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de Receptie la obiectivul de investitii "Proiect TF 029813 RO - Imbunatatirea trecerii cu bacul intre Clafat si Vidin"

1595

1.09.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 991/2004 pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pt. atribuirea contractelor de achizitie publica de lproduse prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul - "Achizitionarea si punerea in functiune a 20 de trenuri noi in vederea inlocuirea parcului de material rulant existent"

1597

1.09.2004

OMTCT pentru aprobarea Ghidului privind amenajarea complexa a spatiilor urbane :piatete, pietonale, stationari, parcaje"

1598

1.09.2004

OMTCT pentru completarea Anexei OMLPTL nr.655/2002 aprobarea Comisiei Centrale pentru siguranta circulatiei

1599

1.09.2004

OMTCT pentru aprobarea Ghidului privind implicatiile aplicarii conventiei europene a peisajului in elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului"

1600

1.09.2004

OMTCT pentru organizarea unei verificari profesionale a personalului feroviar cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare si a celui cu atributii de conducere, instruire, indrumare si control

1601

1.09.2004

OMTCT pentru aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Sala de sport, str. Aninis, sat Cornu de Jos jud. Prahova

1602

1.09.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea OMTCT nr.621/2004 privind constituirea in cadrul MTCT a UMP pentru implementarea Asistentei financiare nerambursabile aferente pregatirii proiectului de diminuare a riscului in cazul producerii dezastrelor naturale

1603

1.09.2004

OMTCT pentru aprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Dambovita , comuna Potlogi"

1604

2.09.2004

OMTCT de modificare a statului de functii pe anul 2004 pentru activitatea finantata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru Spitalul Universitar C.F. Witing, aprobat prin OMTCT nr. 1404/2004

1606

2.09.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului General Cai Ferate Oradea

1607

2.09.2004

OMTCT privind numirea comisiei de casare a unor stampile apartinand MTCT

1610

6.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1611

6.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1612

6.09.2004

OMTCT privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru elaborarea lucrarilor - reglementari tehnice si activitati specifice de reglementare in constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

1616

6.09.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Braila

1619

6.09.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de inventariere si a subcomisiilor pentru inventarierea bunurilor materiale si a altor valori existente in patrimoniul ministerului si in dotarea personalului care lucreaya in directiile din cadrul ministerului

1620

6.09.2004

OMTCT privind desemnarea CNADN S.A. pentru efectuarea selectiei consultantului juridic international pentru acordarea asistentei de specialitate Comisiei de negociere a contractului de ppp "Contructia autostrazii de centura a Municipiului Bucuresti"

1622

8.09.2004

OMTCT privind punerea in aplicare a prevederilor Contractului nr. 7/31 august 2004 pentru Servicii de consultanta privind evaluarea pretului contractului cu Bechtel pentru constructia autostrazii Brasov-Bors

1623

8.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Refacere sistem structural pe DN 1 D Ciorani - Urziceni km 17+500-42+330"

1624

8.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intocmire documentatie tehnica de obtinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in conformitate cu HG nr. 834/1991"

1625

8.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Consolidare sistem rutier DN 10, Buzau - Brasov, KM 16+000-105+400 , km 105+400 - 122 +700 - 128+200"

1626

8.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Expertiza tehnica pod DN 15 C, KM 67+655, peste raul Moldova la Praxia"

1627

08.09.2004

OMTCT comun cu MFP pentru aprobarea Normelor privind fundamenraea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitati desfasurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acoconsiliilor locale pentru intretinerea, repararea si construirea de drumuri locale

1628

08.09.2004

OMTCT comun cu MFP privind aplicarea unor masuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

1630

13.09.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti.

1631

13.09.2004

OMTCT pentru aprobarea componentei nominale a grupurilor de lucru ale partii romane in Comisia mixta romano-bulgara pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat - Vidin".

1633

13.09.2004

OMTCT privind constituirea Comisiei de elaborare a Normelor metodologice de organizare a parcarilor aferente drumurilor publice.

1652

14.09.2004

OMTCT privind numirea Consiliului de administratie la Spitalul Universitar CF Constanta

1659

14.09.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere a conditiilor de realizare a proiectului de parteneriat public privat "Constructia unui pod suspendat peste Dunare in zona Braila"

1660

14.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Pod provizoriu pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti"

1661

14.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere mijloace auto de cel putin 20 de tone pentru transportul sarii si materialului antiderapant, necesare in activitatea de intretinere curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005"

1662

14.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de expertiza tehnica prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivele : "Largire la 4 benzi pe DN 5, km 23+200-59+100, Adunatii Copaceni - Giurgiu" si "Sporire capacitate de circulatie pe DN 7, km 11+200-30+800"

1663

14.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii periodice copertina pe DN 7C, km 115+860 la Capataneni"

1664

14.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Asigurarea service-lui postgarantie si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii retelei de telecomunicatii din dotarea DRDP Timisoara"

1666

14.09.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a evenimentului de aviatie produs in data de 21.06.2004

1667

14.09.2004

OMTCT pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 1335/22.07.2004 privind aprobarea componentei comisiilor de licitatie si respectiv de negociere pentru vanzarea de actiuni la SC ANTREPRIZA REPARATII SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A. si la s.c. MECDRU S.A. CLUJ.

1668

14.09.2004

OMTCT pentru numire reprezentantului MTCT in Comitetul de Avizare al Fondului pentru Mediu.

1676

21.09.2004

OMTCT privind functionarea Comandamentului central de iarna in perioada 01.11.2004 - 31.03.2004

1677

21.09.2004

OMTCT pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de calatori

1679

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 Porti protectie Civila"

1680

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare instalatii pe Magistralele 1,2,3,"

1681

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare instalatii pe Magistralele 1,2,3,"

1682

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 Lifturi si Escalatoare"

1683

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare instalatii pe Magistralele 1,2,3,"

1684

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 - Finisaje statii de metrou"

1685

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare instalatii pe Magistralele 1,2,3,"

1686

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica - licitatie deschisa pentru obiectivul " Refacere parte carosabila la cele doua poduri peste Ialomita la Cosereni pe DN2"

1687

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari - licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 - Instalatii de ventilatie si sanitare".

1688

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse - licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare instalatii pe Magistralele 1,2,3 si Tronsonul de Legatura - Instalatii Radio".

1689

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari - licitatie deschisa pentru obiectivul "Magistrala 4. Racord 1 - Cale de rulare si sina a 3-a".

1690

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autoutilaje pentru intretinerea curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005".

1691

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autoutilaje speciale pentru intretinerea curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005".

1692

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autovehicule pentru intretinerea curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005".

1693

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere utilaje pentru intretinerea curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005".

1694

21.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii - licitatie deschisa pentru obiectivul "Prestari servicii cu personal muncitor pentru intretinerea curenta a drumurilor de pe raza DRDP Iasi in iarna 2004/2005".

1695

21.09.2004

OMTCT aprobare modificare state de functii pe anul 2004 pt. Spitalul General CF Ploiesti si Spitalul General CF Brasov.

1736

23.09.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de Sport"- Scoala Generala "G. Enescu, B-dul Carol I nr. 40, localitatea Sinaia Jud. Prahova

1737

23.09.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri destinate inchirierii"

1742

23.09.2004

PMTCT pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 49/2004 privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea de actiuni la SC Dragaj pe Dunare DRAF SA Braila

1745

23.09.2004

OMTCT pentru anularea OMTCT nr. 1438/2004

1748

28.09.2004

OMTCT pentru modificarea pct. 9 al lit. H) din anexa nr. 5 la OMLPTL nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale"

1750

28.09.2004

OMTCT pentru aprobarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului II 2004

1751

28.09.2004

OMTCT pentru constituirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC ATLAS FABRICATIE SA

1754

29.09.2004

OMTCT aprobare structura organizatorica si statele de functii ale DGAPP si DGRM

1756

29.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Refacere carosabil pe DN 1d, km 39+800-km 40+200"

1757

29.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura licitatie deschisa pentru obiectivul "RK instaltii linie de contact "Cernele- Isalnita"

1758

29.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru "Achizitie 1 bucata copiator, 4 buc. Contor termioc, 1 buc. Dacia double cab 4x4 diesel

1765

30.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de inventariere a formularelor de Autorizatii pentru transportul international rutier de marfuri, a caror valabilitate a expirat precum si a altor documente necesare eliberarii autorizatiilor.

1766

30.09.2004

OMTCT pentru numirea Comisiei de inventariere a formularelor de Autorizatii pentru transportul international rutier de marfuri, a caror valabilitate a expirat precum si a altor documente necesare eliberarii autorizatiilor.

1769

30.09.2004

OMTCT pentru numirea echipei de reprezentati care va negocia acordul de proiect cu investitorii selectionati penbtru proiectul de parteneriat- public -privat "Esplanada"

1770

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea lucrarii "Documentare privind organizarea transportului in cadrul amenajarii teritoriului"

1771

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Metoda operatova de gestionare a transformarilor teritoriale, in acord cu Conventia Europeana a peisajului -Studiu pilot de fundamentare pentru Zona Metropolitana Bucuresti"

1772

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind "Dezvoltarea unui cartier de locuinte sociale - zona rezidentiala str. Valea Oltului"

1773

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind "Studiu topologic pentru locuinte de joasa inaltime tendinte actuale"

1774

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind"Dezvoltare cartier de locuinte ieftine - Aleea Godeni sector 6"

1775

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind "Testarea efectelor existentei planuluii urbanistic central asupra rapiditatii obtinerii autorizatiei

1776

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiilor : "Actualizarea PUG-urilor localitatilor rurale traversate de trasee de autostrazi. Studiu Pilot - Actualizare PUG -uri comunelor din jud. Prahova traversate de autostrada Bucuresti - Brasov"

1777

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea ghidului : "Aplicarea reglementarilor de amplasare a constructiilor fata de aliniament (pe aceeasi parcela sau pe parcele diferite) cu respectarea conditiilor de insorire si iluminat natural, precum si a principiilor de estetica urbana"

1778

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului "Dezvoltare durabila a asezarilor urbane in Romania"

1779

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului "Planul urbanistic General de la elaborare la aplicare"

1780

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "Starea arhitecturii romanesti . Bienala de arhitectura 2002"

1781

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind "Proiectarea zonelor rezidentiale periurbane, in concordanta cu reglementarile uranistice ulterioare"

1782

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea ghidului privind "Elaborarea documentatiilor de urbanism de tip P.U.Z. si P.U.G."

1783

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind "Gestiunea localitatilor urbane - rolul autoritatilor locale studiu documentar de sinteza"

1784

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice privind "Ghidul arhitectului sef de municipiu"

1785

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind "Elaborarea sistemului de indicartori pentru dezvoltarea urbana in amortizare cu seturile de indicatori utilizatiin carul uniunii europene"

1786

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiei privind "Elaborarea sistemului de indicatori de caracterizare a pietei funciare, in concordanta cu practicile europene"

1787

30.09.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii privind "Caracterizarea complexa a valorii elementelor constructive a structurii urbane in vederea formularii strategiilor de dezvoltare in documentatiile de urbanism"

1788

30.09.2004

OMTCT privind aprobarea ghidului privind "Aplicarea reglementarilor de utilizare si ocupare a terenului prin relationarea instrumentelor urbanistice (indici de ocupare si utilizare a terenurilor, regim de inaltime"

1789

30.09.2004

OMTCT privind aprobarea ghidului privind protectia si revitalizarea zonelor fragile ecologic.

1789bis

30.09.2004

OMTCT privind incetarea aplicabilitatii OMTCT nr. 1074 din data de 04.04.2004 pentru imputernicirea d-lui Traian Panait secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sa semneze scrisoarea de angajament necesara derularii contractului de credit comercial pe termen mediu, contractat de CNAIHenri Coanda S.A.

1793

30.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul : "RC alee asfaltata la Aeroclubul Teritorial Craiova"

1794

30.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Consolidare zid de sprijin la rampa Bucuresti - pasaj CF pe DN 2 KM 7+701"

1795

30.09.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru "Transport sare pentru activitatea de deszapezire si combaterea lunecusului, pentru iarna 2004-2005 pentru SDN 1-7 din cadrul DRDP Bucuresti"

1796

04.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesionarea serviciului de siguranta remorajul de manevra a navelor maritime in porturile Costanta Midia si Mangalia.

1797

04.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesionarea serviciului de siguranta remorajul de manevra a navelor maritime in porturile Costanta Midia si Mangalia.

1801

4.10.2004

OMTCT pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT si OMECT NR 972/5572/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acodarea facilitatilor de transport pe calea ferata si cu mertroul pentru elevii si studentii, cursuri de zi, din invatamantul universitar de stat si particular acreditat

1802

4.10.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii tehnice : "Normativ pentru proiectarea si monatajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Lg nr. 10/1995

1809

5.10.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, din patrimoniul C.F.R. Marfa - S.A. in patrimoniul C.F.R. Calatori - S.A. a "Punctului de Alimentare, Echipare Locomotive Marasesti" impreuna cu terenul aferent.

1818

07.10.2004

OMTCT pentru constituirea si organizarea Grupului de lucru pentru descentralizarea la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

1820

07.10.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

1825

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Taluze si versanti de cale Ferata. Prescriptii tehnice pentru ranforsare cu micropoliti"

1826

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Osii montate conditii tehnice de calitate"

1827

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Instalatii fixe. Tractiune electrica. Fire de contact renurate din cupru si din aliaje de cupru"

1828

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Protectie anticoroziva . prescriptii tehnice pentru realizare"

1829

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de osie cu rulmenti"

1830

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Conditii generale pentru constructia si repararea sectoarelor de cale ferata, pe care se regleaza si verifica cote si jocuri la vehicule feroviare"

1831

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru intretinerea si repararea terasamentelor"

1832

07.102004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Terasamente de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru metodologice pentru controlul calitatii executiei la linii noi modernizate sau refactionate"

1833

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferata. Aparate de ciocnire, de tractiune si de legare. Prescriptii tehnice pentru reparatii"

1834

07.10.2004

OMTCT aprobare Normei tehnice feroviare "Infrastructura feroviara. Instalatii fixe. Partea 1: Prevederi de protectie pentru securitatea electrica si impamantare

1837

8.10.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la OMTCT nr. 750/22.04.2004 privind alocarea sumei de 430.285.927.689 lei Companiei Nationale de Investitii "CNI S.A." pentru infiintarea constructiei de sali de sport in anul 2004

1838

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere a conditiilor de realizare a proiectului de parteneriat public privat "Constructia autostrazii de centura a municipiului Bucuresti"

1839

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Amenajarea DN 6 cu centura de ocolire oras Sannicolau Mare"

1840

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Varianta de ocolire oras Jimbolia"

1841

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Pasaj denivelat la Gataia"

1842

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Sporire capacitate trafic pe DN 7"

1843

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Varianta de ocolire Hateg"

1844

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Varianta de ocolire Recas"

1845

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate si a dirigentiei de santier la executarea lucrarilor din cadrul obiectivului Reabilitare primara DN 58 B"

1846

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate si a dirigentiei de santier la executarea lucrarilor din cadrul obiectivului Reabilitare primara DN 59A"

1847

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Deviere DN 68 A in orasul Faget"

1848

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Deviere DN 57 la Orsova"

1849

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Acoperis hangar la Aeroclubul Teritorial Arad"

1850

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Hidroizolatie si fatada hangar la Aeroclubul Teritorial Plaoiesti"

1851

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Servicii de dezapezire-Orsova"

1852

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Servicii de dezapezire-Timisoara"

1853

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Servicii de dezapezire-Deva"

1854

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Servicii de dezapezire-Caransebes"

1855

8.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Servicii de dezapezire-Arad"

1856

8.10.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru S.C. TRANSCOM S.A.

1862

12.10.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 1862/12.10.2004 pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru "Inchiriere autovehicule si utilaje pentru activitatea de deszapezire in iarna 2004/2005"

1863

12.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de produse prin procedura de cerere de oferte pentru "Achizitie filtre pentru autoturisme si utilaje din dotarea DRDP Cluj SDN 1-7"

1864

12.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul " RK terasament linia CF Ilva Mica - Floreni, km 29+300- 29+400"

1865

12.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul " RK LEA 110 KM alimentare STE Palas din linia electrica 110kv Constanta Nord - Depozite"

1869

13.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul RK suprafete de miscare la AIBB

1882

15.10.2004

OMTCT aprobare documentatie "Plan de amenajare a teritoriului zonal regional, regiunea 1 Nord - Est (Piatra Neamt)

1883

15.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivele "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitii, pentru 4 amplasamente din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport"

1890

15.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii DN 5A, km 31+39+880"

1891

15.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparatii DN 5A, km 0+000- 10+800"

1895

15.10.2004

OMTCT modificare OMTCT nr.1049/2004.

1899

18.10.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 746/1998 privind aprobarea normelor uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania

1900

18.10.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Sala de Sport - Liceul de Arta + Liceul Bruckental" str. Al. Odobescu nr. 2, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

1905

20.10.2004

OMTCT constituire comisie de control la Spitalul Cai Ferate Constanta.

1908

20.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de licitatie de concesionare terenuri din Zona Libera Curtici - Arad.

1909

20.10.2004

OMTCT pentru modificarea OMTCT nr. 893/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

1911

20.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de negociere a conditiilor de realizare a proiectului de parteneriat public - privat "ESPLANADA".

1913

20.10.2004

OMTCT pt. modificarea anexei la OMTCT nr. 1594/2004.

1914

20.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Consolidare sistem rutier DN 10, Buzau, km 16+000 - 36+700, km 105+400 - 120+200, km 122+700 - 128+200"

1922

21.10.2004

OMTCT constituire comisie de concurs pentru functiilor publice de executie vacante

1953

21.10.2004

OMTCT pentru modificarea OMLPTL nr. 346/2003 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii de cadrul Programului "Sali de sport"

1959

21.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse pentru "Masina de profilat balastul caii ferate, Masina burat linia si aparate cale, Utilaj multifunctional cu deplasare c.f. - sosea si Masina burat aparate cale" prin procedura de licitatie internationala deschisa pentru obiectivul "Proiectul de reabilitare a liniei CF Bucuresti - Constanta - Acordul de imprumut JBIC ROM P3"

1969

21.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru "Finalizarea executiei sala de sport amplasament: Colegiul Tehnic A. Borza, strada Independentei nr.47, localitatea Geoagiu, judetul Hunedoara"

1972

21.10.2004

OMTCT pentru transferul, fara plata, a unor active aferente statiilor de transpunere, precum si dispozitivul de linii din Sectia IRV Ghighiu, de la Societatea Comerciala "Intretinere si Reparatii Vagoane"- S.A. la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa"- S.A.

1973

21.10.2004

OMTCT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

1974

21.10.2004

OMTCT pentru inlocuirea anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 59 din 20 ianuarie 2004, privind detalierea listei-sinteza a amplasamentelor si a obiectivelor de investitii din cadrul Programului de constructie de sali de sport, in anul 2004

1975

21.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru "Lucrari de consolidare si punere in siguranta a terenului adiacent salii de sport: Scoala Generala nr. 1, strada Gheorghe Pop de Basesti nr. 37, localitatea Cehu Silvaniei, judetul Salaj

1977

22.10.2004

OMTCT privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai unor obiective de investitii din cadrul Programului "Sali de sport"

1979

25.10.2004

OMTCT si Ord Secretariatul de stat pentru problemele revolutionarilor din decembrie 1989 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizate si decontare a legitimatiilor de calatorie gratuite pentru transportul cu metroul a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

1984

26.10.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de casare pe anul 2004 a bunurilor scoase din functiune apartinand Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ramase in urma disponibilizarilor si care nu au putut fi valorificate prin licitatie publica si distrugere a unor bunuri apartinand fostului Minister al Turismului scoase din functiune si casate prin procesul verbal de casare nr. 2840/09.06.2003, mentionate si in procesul verbal nr. MM 5134/23.12.2003 privind inventarierea faptica a patrimoniului Ministerului Turismului la data de 28.07.2003

1985

26.10.2004

OMTCT privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificativ al Regiei Autonome "ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRFIC AERIAN"- ROMATSA

1986

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei pentru amplasamentul: Comuna Ceahlau, jud. Neamt" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

1987

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei pentru amplasamentul : Scoala Generala nr.32 Al. Macedonschi, str. Castanilor, nr. 4, Cartier Craiovita Noua, Mun. Craiova, jud. Dolj" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

1988

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Lucrari de stabilizare teren, zona blocurilor de locuinte, Sanatoriul TBC, Localitatea Moroieni, Jud. Dambovita"

1989

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Intretinere si reparatii la echipamentele de radio comunicatii si repetoare

1990

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru: "Servicii de transport auto sare industriala in vrac pentru drumuri, necesara activitatii de iarna a DRDP Timisoara"

1991

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intocmirea documentatiei cadastrale de carte funciara si a documentatiei tehnico-economice in vederea executiei lucrarilor de Deviere DN 28 A, km 19+500-22+900 la Blagesti, judetul Iasi"

1992

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Consolidare terasamente ca urmare a calamitatilor produse in 2001 pe DN 17 D, km 53+400"

1993

26.10.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Expertiza tehnica pod pe DN 11, km 108+400 peste raul Oituz la Ferastrau, respectiv DN 11, km 109+142 peste raul Oituz la Oituz

1997

26.10.2004

OMTCT privind schimbarea sporului de vechime in munca (%), a persoanelor prevazute in anexa prezentului ordin, incepand cu data de 01.10.2004

2001

26.10.2004

OMTCT pentru aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii"

2004

26.10.2004

OMTCT pentru aprobarea listelor cuprinzand drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehicule de transport marfa

2005

26.10.2004

OMTCT privind aprobarea bazei de cost finale pentru anul 2005 ce se prezinta la EUROCONTROL pentru stabilirea tarifului de ruta ce se va aplica de Romania in anul 2005

2008

26.10.2004

OMTCT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

2019

28.10.2004

OMTCT privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 la prezentul ordin

2022

01.11.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Iasi

2024

01.11.2004

OMTCT privind furnizarea fortei de munca de rezerva, in Portul Constanta, de catre Agentia pentru Ocuparea si Formarea Profesionala a Muncitorilor Portuari - Port Constanta

2025

01.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Constructie cladiri si statii de cantarire din Punctul de control si trecere a frontierei (PCTF) Bors"

2027

02.11.2004

OMTCT privind suplimentarea fondurilor alocate "Programului national "SALVAMONT" pentru asigurarea securitatii turistilor si de salvare in muntii" aprobat prin O.M.T.C.T. nr. 1392/2004

2034

02.11.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de analiza a ofertelor financiare pentru contractarea unui credit extern, in valoare totala de 10,2 milioane USD, de catre Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene - TAROM" S.A., credit garantat de catre Ministerul Finantelor Publice, destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat companiei AIRBUS GIE Franta pentru achizitionarea a 4 aeronave Airbus A 318

2035

02.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport - Scoala 24 clase, Str. Parangului nr. 1, Oras Vulcan, Jud. Hunedoara

2036

02.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport - Scoala Generala Avram Stanca, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 73, Oras Petrosani, Jud. Hunedoara

2042

03.11.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Agentiei de Sanatate Publica a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin

2044

03.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Inchiriere autovehicule pentru transport muncitori si marfa, ARD, autobasculante 16 to., tractor + remorca, autoincarcatoare cu deservent pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara-iarna pentru SDN 1-7"

2045

03.11.2004

OMTCT comun cu Secretariatul de Stat pentru problemele revolutionarilor din decembrie 1989 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuite pentru transportul pe calea ferata a beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoriei Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

2049

03.11.2004

OMTCT privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a documentelor clasificate, din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in urmatoarea componenta: Presedinte : Dumitru Vonica - consilier gr. IA Directia Generala Resurse Umane - Seful structurii de securitate a M.T.C.T.; Secretar : Eugen Marin - consilier superior - Directia Generala Resurse Umane - Serviciul Probleme Speciale ; Membrii : Eduard Gervescu - consilier superior - Directia Generala Resurse Umane - Serviciul Probleme Speciale ; Daniel Achim -referent asistent - Directia Generala Resurse Umane - Serviciul Probleme Speciale ; Lucia Rujoiu - referent superior - - Directia Generala Resurse Umane - Serviciul Probleme Speciale ; Verginia Ferariu - referent superior - - Directia Generala Resurse Umane - Serviciul Probleme Speciale

2051

03.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii, prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei, pentru amplasamentul Scoala Generala Rosu, Chiajna, Jud. Ilfov" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2054

08.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii Locuinte de necesitate - bloc 107 tronson 2, Piata Natiunilor Unite nr. 9, sector 5, Bucuresti

2055

08.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii Locuinte de necesitate - bloc 108 tronson 2, Bucuresti, Piata Natiunilor Unite nr. 8

2058

09.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport multifunctionala"- str. Stadion nr. 1, localitatea Miercurea Ciuc, Judetul Harghita

2059

09.11.2004

OMTCT comun cu MAI pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea avizului prevazut la art. 2201 alin.(3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

2062

09.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii, prin procedura de cerere de oferte pentru asigurare service copiatoare din cadrul DRDP Bucuresti, SDN 1-7 si AICI Giurgiu

2063

09.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Devieri retele electrice m.t. si j.t. afectate de pasarelele pietonale peste DN 1"

2064

09.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "RK linia CF Otopeni - Voluntari, fir II, km 14+028-28+440"

2065

09.11.2004

OMTCT pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata

2066

09.11.2004

OMTCT privind transferul fara plata a activelor din Str. Dinu Vintila nr. 4, sector 2, Bucuresti, de la Societatea Comerciala Tipografica "Filaret" - S.A. la Compania de Cai Ferate "C.F.R."- S.A.

2067

09.11.2004

OMTCT pentru imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze Contractul de Finantare in valoare de 70.000.000 USD ce urmeaza a fi incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat, si ING Bank N.V., in calitate de Imprumutator, pentru suplimentarea finantarii proiectului privind "executia de sisteme de alimentarea cu apa la sate"

2068

09.11.2004

OMTCT pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul

2072

09.11.2004

OMTCT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea serviciilor de siguranta legarea - dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevra a navelor maritime in porturile Constanta, Midia si Mangalia

2077

12.11.2004

OMTCT comun cu MFP privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare datorate si neachitate de SC GRUP ARCONS SA

2079

12.11.2004

OMTCT pentru modificarea Normelor metodologice privind repartizarea si distribuirea autorizatiilor CEMT aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 1311/2004

2090

12.11.2004

OMTCT privind aprobarea salariilor de baza individuale majorate, prevazute in col. nr. 11 din anexa la prezentul ordin, pentru functionarii publici din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prevazuti in aceeasi anexa, incepand cu data de 01.11.2004

2092

12.11.2004

OMTCT privind modificarea art. 1 al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1939/21.10.2004

2095

12.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei pentru amplasamentul : Academia de Politie Al. I. Cuza, str. Aleea Privighetorilor, nr. 1, Sector 1, Bucuresti" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2096

12.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Dublare pasaj pe DN 7, km 18+274 peste CF Bucuresti - Pitesti la Sabareni"

2097

12.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de consultanta prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Dublare pasaj pe DN 7, km 14+853 peste CF Bucuresti -Ploiesti la Chiajna"

2098

12.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Brasov, Mun. Brasov, B-dul Dragos Voda

2099

12.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Arges, Topoloveni, UTR, Bloc 14

2100

12.11.2004

OMTCT privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea de actiuni la S.C. CAPITOL S.A. - Bucuresti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin

2101

12.11.204

OMTCT prin care se aproba structura organizatorica a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin

2103

12.11.2004

OMTCT pentru numirea comisiei de predare primire a unor bunuri care au fost transmise prin Hotararea Guvernului nr. 997/2004 privind transmiterea fara plata a unor bunuri din proprietatea privata a Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"- S.A. in proprietatea privata a statului si in administrarea Clubului Sportiv Rapid

2104

12.11.2004

OMTCT privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea de actiuni la S.C. HOTEL APOLLO S.A.- MAMAIA - CONSTANTA

2105

12.11.2004

OMTCT privind numirea comisiei pentru identificarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad"

2116

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Valcea, Ramnicu Valcea, Cart. Ostroveni 6, Str. Nicolae Iorga, Etapa II

2117

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Salaj, Zalau, Str. Olarilor, nr.64, Bloc O4

2118

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Prahova, Sinaia, Str. Lalelelor

2119

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Maramures, Seini, Piata Unirii, nr.22

2120

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Maramures, Baia Mare, Str. Serelor, nr.1

2121

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Iasi, Harlau, Str. V. Gheorghiu, Nr.10, Etapa II

2122

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Constanta, Mun. Constanta, Zona Palazu Mare - etapa II

2123

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Caras Severin, Resita, Zona Teatrul de vara

2124

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Braila, Mun. Braila, Cart. Apollo, Str. Siretului

2125

17.11.2004

OMTCT privind transferul unor active de la Compania Nationala de Cai Ferate CFR - S.A. la Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.

2126

17.11.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 226/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti

2128

17.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Botosani, municipiul Dorohoi, strada Dimitrie Pompei", din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii"

2129

17.11.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC TRANSPORT AUTO S.A.

2130

17.11.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Nationale de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER

2132

17.11.2004

OMTCT pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

2133

17.11.2004

OMTCT pentru aprobarea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

2135

17.11.2004

OMTCT privind aprobarea componentei comisiei de negociere pentru vanzarea de actiuni la S.C. ATHENEE PALACE S.A. - BUCURESTI

2136

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii, prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei, pentru amplasamentul : sala de sport - Seminarul Teologic Liceal Veniamin Costachi, com. Vanatori Neamt, jud. Neamt", din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2137

17.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii, prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei, pentru amplasamentul : Sala de sport - Scoala Generala nr. 2, Aleea Brazilor, Uricani, jud. Hunedoara" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2141

18.11.2004

OMTCT privind aprobarea structurii organizatorice si statul de functii ale Directiei Relatii cu Parlamentul, Sindicatele si Patronatele, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin

2142

18.11.2004

OMTCT privind modificarea art.1 al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2060/09.11.2004

2143

18.11.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pe anul 2004 al Clubului Sportiv Rapid Bucuresti din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevazut in anexa la prezentul ordin

2146

18.11.2004

OMTCT pentru modificarea NUT 5 la art. 66.4 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998

2147

18.11.2004

OMTCT privind transferul, fara plata, a 7 vagoane de dormit seria 7131, de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. la Societatea Comerciala de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar - "C.F.R. - Gevaro"- S.A.

2148

18.11.2004

OMTCT privind constituirea unui grup de lucru pentru realizarea Programului National de Asigurare a Calitatii in domeniul securitatii aeronautice

2149

18.11.2004

OMTCT - incepand cu data de 01.11.2004, persoanele prevazute in anexa la prezentul ordin, beneficiaza de schimbarea sporului de vechime in vechime in munca (%), conform aceleiasi anexe

2150

18.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiectare si executie lucrari de refacere aparari DN 12 A, km 63+950-64+030 si refacere aparari si sferturi de con pod, km 101+335"

2151

18.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura cerere de oferte pentru "Proiectare FU(SF+PT+CS+DE) - Reparatia capitala la pod pe DN7 Bucuresti - Pitesti km 52+364 peste scurgere la Titu"

2152

18.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura cerere de oferte pentru "Proiectare FU(SF+PT+CS+DE) - Reparatia capitala la pod pe DN71 Targoviste - Sinaia km 79+563 peste Valea Tatei la Tepes Voda"

2162

18.11.2004

OMTCT privind imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota sa semneze din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Contractul de Finantare in valoare de 20.000.000 USD ce urmeaza a fi incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat, si Deutsche Bank AG, Londra, in calitate de Imprumutor, pentru suplimentarea finantarii proiectului privind "executia de sisteme de alimentare cu apa la sate", precum si orice alte documente legate de derularea Contractului de Finantare mai sus mentionat

2164

22.11.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC ATLAS FABRICATIE S.A.

2165

22.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie electronica pentru amplasamentul salii de sport: "Scoala cu clasele I-VIII, localitatea Izbiceni, judetul Olt", din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2166

22.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie electronica pentru amplasamentul salii de sport: "Scoala Generala nr. 2, str. Heliade Radulescu, nr. 2, municipiul Caracal, jud. Olt", din cadrul Progamului Guvernamental Sali de Sport

2167

22.11.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 21.11.2004

2169

23.11.2004

OMTCT pentru imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze Contractele de Finantare in valoare de 45.000.000 EURO (credit comercial in valoare de 9 milioane EURO si credit cumparator in valoare de 36 milioane EURO - la care se va adauga prima de asigurare OKB) ce urmeaza a fi incheiate intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat si ABN Amro Bank, in calitate de Imprumutator, pentru finantarea Proiectului de Continuare a Implementarii Sistemelor de Centralizare Electronica in Statiile de Cale Ferata

2170

23.11.2004

OMTCT pentru imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze Contractul de Finantare in valoare de maximum 148.009.706 EUR (inclusiv prima US EX - IM Bank) ce urmeaza a fi incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat, RZB Finance LLC, New York, in calitate de Imprumutator, si US EX -IM Bank, in calitate de Contragarantor, pentru finantarea proiectului "Proiectarea si construirea autostrazii Brasov - Cluj - Bors"

2171

23.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele "Executie sant trapezoidal din beton pe DN 17 C, km 33+820-34+000dreapta, km 33+850-34+010 stanga, km 34+000-34+160dreapta si km 33+490-33+760 dreapta" si "Executie zid de sprijin (inlocuire integrala ) datorita subspalarii fundatiei, rotirii zidului si fracturarii pe DN 17 C, la km 33+350-33+451"

2172

23.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Pod pe DN 54, km 67+774 peste raul Sai la Turnu Magurele"

2173

23.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intretinerea, repararea contoarelor rutiere si colectarea datelor de trafic"

2174

23.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei pentru amplasamentul salii de sport: Localitatea Gornesti, Nr.349/A, Jud. Mures" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2175

23.11.2004

OMTCT pentru aprobarea reglementarii RACR - SUD/ "Autorizarea sudorilor din aeronautica civila", editia 1/2004

2177

23.11.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1835/2002 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Romana, cu modificarile ulterioare

2178

24.11.2004

OMTCT pentru constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" S.A.

2179

24.11.2004

OMTCT comun cu MFP privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor datorate si neachitate de S.C. de Revizii si Reparatii Echipamente si Instalatii Ecluze REPEC S.A.

2180

24.11.2004

OMTCT pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata"

2185

21.11.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier

2187

24.11.2004

OMTCT pentru aprobarea Programului de Lucrari cu Specific de Cercetare - Dezvoltare Sectoriala din domeniul transporturilor pentru anul 2005 si a Programului de Lucrari cu Specific de Cercetare - Dezvoltare Sectoriala din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si habitat pentru anul 2005

2189

24.11.2004

OMTCT pentru aprobarea datelor efectuarii platilor drepturilor salariale ale personalui din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din unitatile aflate in subordinea acestuia

2190

24.11.2004

OMTCT pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii

2191

24.11.2004

OMTCT privind aprobarea trecerii din proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in proprietatea privata a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., a unui numar de 109 grinzi metalice rutiere, prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin

2192

24.11.2004

OMTCT pentru aprobarea indicilor medii orientativi de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura constructiilor, la nivelul trimestrului III 2004

2194

24.11.2004

OMTCT privind modificarea si completarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania -RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

2195

24.11.2004

OMTCT privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, cu modificarile si completarile ulterioare

2196

24.11.2004

OMTCT privind modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor si a componentelor pentru vehicule rutiere, eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, certificarea autenticitatii si identificarea vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.36/2003

2197

24.11.2004

OMTCT pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2169 din data de 23.11.2004, pentru imputernicirea domnului Secretar de Stat Marius Sorin Bota, din partea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, sa semneze Contractele de Finantare in valoare de 45.000.000 EURO (credit comercial in valoare de 9 milioane EURO si credit cumparator in valoare de36 milioane EURO - la care se va adauga prima de asigurare OKB) ce urmeaza a fi incheiate intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de Imprumutat si ABN Amro Bank, in calitate de Imprumutator, pentru finantarea Proiectului de Continuare a Implementarii Sistemelor de Centralizare Electronica in Statiile de Cale Ferata

2198

29.11.2004

OMTCT privind persoanele declarate admise la concursul pentru ocuparea functiilor publice de executie prevazute in anexa la prezentul ordin, se numesc in functiile publice de executie corespunzatoare, cu salariile de baza si sporurile de vechime in munca din aceeasi anexa, incepand cu data de 26.11.2004

2199

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii expertiza tehnica prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii si intretinere periodica pasaj de DN 1A, km 18+292 peste CF la Buftea"

2200

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii copertina pe DN 7 C, Km 115+860 la Capataneni"

2201

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Intretinere si reparare pentru calculatoare, imprimante si faxuri din cadrul DRDP Bucuresti, SDN 1-7 si AICI Giurgiu"

2204

29.11.2004

OMTCT pentru aprobarea listei amplasamentelor din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii"

2206

29.11.2004

OMTCT cu data prezentului ordin, se aproba structura organizatorica si statul de functii ale Directiei Lucrari Publice si Turism, conform anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezentul ordin

2207

29.11.2004

OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor pentru revizia si intretinerea podurilor de cale ferata - nr. 309

2208

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru "Proiectare, consultanta si asistenta tehnica pe perioada derularii investitiei pentru amplasamentul salii de sport: Localitatea Bocsa, Str. Ioan Marcu, Nr. 1, Jud. Caras Severin" din cadrul Programului Guvernamental Sali de Sport

2209

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reabilitare sarpanta (proiectare si executie) bloc de locuinte, str. 9 Mai, nr. 2, Buhusi, jud. Bacau"

2210

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Managementul si intretinerea pe baza de performanta a drumurilor nationale din administratia sectiei de drumuri Alexandria"

2211

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Managementul si intretinerea pe baza de performanta a drumurilor nationale din administratia sectiei de drumuri Pitesti"

2212

29.11.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Scolii Superioare de Aviatie Civila

2215

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru inchirierea autoutilajelor, autoutilajelor speciale, autovehiculelor si utilajelor cu deserventi necesare in activitatea de intretinere curenta a unor drumuri de pe raza DRDP Iasi

2216

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Modernizare DN 24 C, Manoleasa - Radauti Prut, km 106+650-142+250"

2217

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru "Service pentru centralele telefonice, echipamente si retele de telefonie fixa din dotarea DRDP Cluj

2218

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Proiectare deviere traseu DN 19, km 41+200-43+000 la Sacuieni, jud. Bihor"

2219

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru "Service xerox pentru DRDP Cluj si SDN Cluj"

2220

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Pod pe DN 61, km 74+015 peste raul Arges la Ionesti"

2221

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii consultanta prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatii suprastructura pasaj pe DN 3, Bucuresti - Calaras, km 11+279 peste Centura Bucuresti"

2222

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru "Servicii paza pentru obiectivele DRDP Cluj"

2223

29.11.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Reparatie capitala depozite de materiale antiderapante si depozit de clorura de calciu" - DRDP Constanta

2224

29.11.2004

OMTCT pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata

2225

30.11.2004

OMTCT privind numirea Comisie de examinare a candidatilor pentru posturile de specialist structuri-inginer principal, specialist structuri-inginer, specialist monitorizare si evaluare, specialist probleme de mediu, asistent achizitii si asistent executiv pentru Unitatea de Management a Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul procedurii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta, prezentata in anexa

2229

03.12.2004

OMTCT privind aprobarea listei-sinteza a amplasamentului si a obiectivelor de investitii din cadrul programului "Constructii sali de sport" in anul 2004

2230

03.12.2004

OMTCT privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1433/2002

2232

06.12.2004

OMTCT privind numirea consiliului de administratie al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

2233

06.12.2004

OMTCT comun cu MFP pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitati desfasurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru intretinerea, repararea si construirea de drumuri locale

2234

06.12.2004

OMTCT pentru aprobarea Instructiunilor de miscare la metrou - nr. 005M

2238

06.12.2004

OMTCT pentru modificarea Anexei la Ordinul M.T.C.T. nr. 2100/12.11.2004 privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea de actiuni la S.C. CAPITOL S.A. - BUCURESTI

2239

06.12.2004

OMTCT privind instituirea unor masurii de crestere a sigurantei navigatiei in apele nationale navigabile si in porturile romanesti prin introducerea accelerata, pentru navele petroliere, a obligativitatii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

2241

06.12.2004

OMTCT privind tarifele pentru prestatiile specifice, realizate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.

2242

06.12.2004

OMTCT pentru modificarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1842/2001

2243

06.12.2004

OMTCT pentru modificarea Anexei la Ordinul M.T.C.T. nr. 2104/12.11.2004 privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru vanzarea de actiuni la S.C. HOTEL APOLLO S.A. - MAMAIA - CONSTANTA

2248

07.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie internationala cu precalificarea pentru obiectivul: "Lucrari de reabilitare a DN 66 Filiasi - Petrosani si DN 1 Brasov - Sibiu"

2250

07.12.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului General Cai Ferate Galati

2251

07.12.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului General Cai Ferate Sibiu

2252

07.12.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de lucru al Comisiei de evaluare interna pentru determinarea valorii estimative a unor bunuri care fac obiectul notificarilor adresate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare

2256

07.12.2004

OMTCT privind investigatia tehnica a accidentului de aviatie produs in data de 06.12.2004, in care a fost implicata o aeronava de tip GULFSTREM IVSP cu indicativul N478GS, operata de catre CENTURION AVIATION - USA

2257

07.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Servicii transport documente, colete si marfuri in sistem de curierat"

2258

07.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Auditarea aplicatiilor informatice de gestiune a bazelor de date, utilizate de Directia Economica la nivel central si subunitati, pentru inregistrarea operatiunilor patrimoniale aferente activitatii financiar contabile a CN de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA"

2262

09.12.2004

OMTCT privind componenta comisiei in vederea desfasurarii activitatii de control la Spitalul General nr.2 Cai Ferate Bucuresti.

2264

09.12.2004

OMTCT pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor

2266

09.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele "Pasaj denivelat pe DN 22, km 247+000" si "Eliminare punct periculos pe DN 3A, km 5+300"

2267

09.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Eliminare punct periculos DN 7 prin amenajarea intersectiei cu DJ 687 la Santuhalm" - DRDP Timisoara

2268

09.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul: "Centraj motor principal babord cu generator propulsor babord la R/M Viteazul"

2269

09.12.2004

OMTCT pentru aprobarea modificarii si completarii Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizatiei de functionare, din punct de vedere tehnic, a statiilor de cale ferata aflate in exploatare sau cu ocazia constructiei, reparatiei ori modernizarii acestora

2270

09.12.2004

OMTCT pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta, in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe caile ferate din Romania, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevra feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare

2271

09.12.2004

OMTCT comun cu MS pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii de transport cu metroul si cuantumul acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora

2273

09.12.2004

OMTCT comun cu MAI privind separarea fluxurilor de pasageri in porturile din Romania in conformitate cu recomandarile si cele mai bune practici cuprinse in catalogul Schengen

2275

15.12.2004

OMTCT pentru modificarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1843/2001

2276

15.12.2004

OMTCT pentru inlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 65/2004 de aprobare a "Programului pe anul 2004 privind executarea si, dupa caz, expertizarea tehnica si proiectarea unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol publica", cu modificarile si completarile ulterioare

2277

15.12.2004

OMTCT pentru modificarea si inlocuirea Anexei Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 280/2004 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de catre Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale -"CERONAV"

2278

15.12.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Constanta

2279

15.12.2004

OMTCT privind aprobarea organigramei Spitalului Universitar Cai Ferate Simeria

2280

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii, documentare privind integrarea programelor de turism in strategia si politicile de amenajarea teritoriului

2281

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea studiului STRATEGIE SI PLAN DE ACTIUNE PRIVIND REABILITAREA SI REVITALIZAREA CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI

2282

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "PATZIJ (PLAN DE AMENAJAREA TERITORIULUI ZONAL INTERJUDETEAN) PENTRU CULOARUL NOII AUTOSTRAZI BRASOV - BORS. DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR

2283

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIC DE INALTIME"

2284

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii "REABILITAREA MARILOR ANSAMBLURI DE LOCUINTE IN EUROPA"

2285

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei privind "PLAN URBANISTIC GENERAL - P.U.G. - ORAS BREAZA + ACTUALIZARE"

2286

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentatiei: "Plan Urbanistic General -PUG -comuna GRUIU - reactualizare"

2287

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea documentarii: "PARTENERIATUL PUBLIC - PRIVAT IN FINANTAREA PROIECTELOR URBANE. SISTEME DE CONTRACTARE A PROIECTELOR URBANE IN FRANTA"

2288

15.12.2004

OMTCT privind stabilirea cadrului organizatoric si a conditiilor de realizare a Proiectului de continuare a implementarii sistemelor de centralizare electronica in statiile de cale ferata conform prevederilor Hotararii de Guvern 835/2003

2289

15.12.2004

OMTCT pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile, functionarea, dotarea si constituirea Comitetului ministerial si Centrului operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

2290

15.12.2004

OMTCT cu data prezentului ordin, se aproba modificarea statului de functii pe anul 2004 pentru activitatea finantata de la bugetul de stat pentru Spitalul Universitar CF Craiova, aprobat prin OMTCT nr. 815/2004, conform anexei la prezentul ordin

2291

15.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele: "Varianta de ocolire Nadlac pe DN 7, km 589+000-593+500", "Varianta de ocolire Varsand pe DN 79 A, km 124+000-127+000", "Varianta de ocolire Cernad pe DN6, km 627+400-633+000"

2292

15.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii proiectare prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivele: "Varianta de ocolire Pecica pe DN 7, km 563+000-574+000", "Varianta de ocolire Brad pe relatia DN 76-DN 74-DN 76 ", "Varianta de ocolire Oravita pe relatia DN 57 - DN 57 B", "Varianta de ocolire oras Lipova pe DN 7, km 509+000-516+000"

2293

15.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul: "Lucrari de reparatii pe timp de iarna pentru DN - urile de pe raza DRDP Timisoara"

2295

15.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Servicii asigurare de grup pentru accidente a personalului CN ADNR SA"

2299

17.12.2004

OMTCT pentru constituirea bazei de date care cuprinde preturile si evolutia acestora in domeniul materialelor de constructii "Evolutia pretului de deviz si a structurii acestuia, pe categorii de lucrari, in perioada 2003-2004, la realizarea obiectivelor din fonduri publice: retele de alimentare cu apa, retele de distributie a gazelor naturale, drumuri clasificate, cladiri administrative, cladiri pentru invatamant. Banci de date (date, informatii)"

2301

17.12.2004

OMTCT pentru modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1944/2001 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Regia Autonoma Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu modificarile ulterioare

2303

17.12.2004

OMTCT privind aprobarea statului de functii pe anul 2004 pentru Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, prevazut in anexa la prezentul ordin

2306

20.12.2004

OMTCT pentru aprobarea datei efectuarii platii drepturilor salariale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si din unitatile aflate in subordinea acestuia

2307

22.12.2004

OMTCT pentru prevenirea blocarii transportului rutier de persoane pe tot cuprinsul tarii

2308

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentu atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Ilfov ,Voluntari, Ans. Henri Coanda, Yona 4, Grupare 1

2309

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in Bucuresti, Sector3, Aleea Ciolpani, nr.3-5

2310

22.12.2004

OMTCT pentriu numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cererede oferte pentru obiectivul  ''Servicii geotehnice pentru drumuri publice clasate ca trasee de drumuri nationale si preluate in administrare de CN ADNR-DRDP Bucuresti"

2311

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitíe publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul ''Intocmire planuri de situatíe, profile longitudinale si profile transversale pentru drumuri publice clasate ca trasee de drumuri nationale si preluate in administrare de CN ADNR-DRDP Bucuresti''

2312

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii consultanta prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul ''Reparatii pod pe DN 2, Buzau-Focsani, km.114+508 peste raul Buzaula Maracineni''

2313

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul ''Consolidare terasamente pe DN 73, KM.66+183-66+233''

2314

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul:''Servicii de revizie periodica, verificare tehnica periodica, autorizarea cazanelor, asigurarea service-ului in garantie, postgarantie si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii cazanelor de incalzire apartinand DRDP Timisoara

2315

22.12.2004

OMTCT privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectueaza voiaje internationale, Cod MTCT.ANR-NPAS-2003

2316

22.12.2004

OMTCT pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilitatea navelor Ro-RO pasager, cod:MTCT.ANR-NSRP-2004

2318

22.12.2004

OMTCT privind transferul unor active corporale, fara plata, de la Societatea Comerciala de Vanzare Legitimatii de Calatorie "Voiaj-CFR"-S.A. la Societatea Natíonala de Transport Feroviar de Calatori"C.F.R.Calatori" -S.A.

2319

22.12.2004

OMTCT pentru aprobarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Investitii C.N.I. SA

2320

22.12.2004

OMTCT pricind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective din cadrul Programului "Sali de sport"

2321

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in Bucuresti, Sector 6, Cartier Brancusi, Zona C 2, Etapa 1

2322

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in Bucuresti, Sector6, Cartier Brancusi, Zona C2, Etapa II

2323

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedurade licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere situate in judetul Bihor, Oradea, B-dul Decebal

2324

22.12.2004

OMTCT privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului General Cai Ferate Simeria

2325

22.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisapentru obiectivul "RK linie CF Sibiu-Ocna Sibiului , km392+528-401+785"

2327

23.12.2004

OMTCT pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Baza de antrenament si instruire personal in dana 78 din portul Constanta"

2328

23.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "RK Pod CF Linia Ploiesti-Vicsani, km 131+880, etapa II"

2329

23.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitiepublica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "RK Instalatii de energoalimentare din STE Suceava

2330

23.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru constructia de locuinte pentru tineri in regim de inchiriere sitate in judetulCarasSeverin, Resita, str.Domanului, nr.15.

2331

23.12.2004

OMTCT pentru numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura de cerere de oferte pentru obiectivul "Asigurari auto RCA si CASCO PENTRU ANUL 2005"-DRDP Constanta

2334

27.12.2004

OMTCT privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Autonome " ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN"-ROMATSA

2342

27.12.2004

OMTCT privind incetarea procedurii de administrare speciala la S.C. "ANTREPRIZA LUCRARI DRUMURI SI PODURI BACAU" S.A.