2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
 
 

ORDINE ALE MINISTRULUI LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI DIN ANUL 2001

 

Nr. ordin

Data emiterii

Obiectul ordinului

4

10.01.2001

Ordin aprobare structuri organizatorice si numarul de posturi ale directiilor serviciilor si compartimentelor MLPTL

5

10.01.2001

Ordin pentru angajarea in functii de conducere a personalului prevazut in anexa nr. 1 conform cererilor aprobate

6

10.01.2001

Ordin aprobare Comisie de atestare pe posturi de conducere in vederea angajarii cu contract de munca pe perioada nedeterminata; comisie de examinare in vederea angajarii cu contract de munca pe perioada nedeterminata pe posturi de executie.

8

10.01.2001

Ordin privind instituirea Comandamentului central de iarna, in cadrul MLPTL, in perioada 10.01.-31.03.2001.

17

10.01.2001

Ordin privind interzicerea consumului de bauturi alcoolice in "Palatul CFR", in timpul si in afara programului, precum si organizarii de mese festive.

18

10.01.2001

Ordin privind procedura de stampilare si semnare a documentelor MLPTL care circula in minister si in afara ministerului.

19

10.01.2001

Ordin prin care informatiile solicitate de mass-media cu privire la activitatea MLPTL vor fi difuzate numai prin Directia Relatii cu Mass-Media.

20

10.01.2001

Ordin privind atributiile secretarilor de stat din MLPTL.

40

12.01.2001

Ordin numire a comisiei de examinare a candidatilor pentru functiile de secretar general si secretar general adjunct la MLPTL.

51

16.01.2001

Ordin de incetare a raporturilor de munca cu MLPTL ale salariatilor incadrati prin cumul cu pensia si ale celor care au continuat activitatea dupa implinirea varstei legale de pensionare pentru limita de varsta.

53

16.01.2001

Ordin privind unele masuri pentru prevenirea sustragerilor, descompletarilor si distrugerilor de bunuri, instalatii, utilaje, masini si alte materiale din unitatile de cale ferata.

74

19.01.2001

Ordin privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman navei "SANMARINA - 4".

75

19.01.2001

Ordin privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman navelor:

  • cargou "INTEROCEAN 2"
  • cargou "OCEAN LINE 1"
  • cargou "OCEAN LINE 2"

82

23.01.2001

Ordin pentru aprobarea aplicarii reglementarii europene JAR 26 cerinte aditionale de navigabilitate pentru operare care cuprinde cerinte specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispozitiilor reglementarilor europene JAR OPS 1 si JAR OPS 3

83

23.01.2001

Ordin pentru numirea comitetului de coordonare al proiectului EU PHARE RO 9910 04 Restructurarea TAROM si pregatirea companiei pentru privatizare

98

25.01.2001

Ordin numire comisie pentru investigatiile tehnice ale accidentului de aviatie din 24.01.2001

104

29.01.2001

Ordin constituire Comitet de organizare a reuniunii Consiliului ministrilor de transport CEMT 2001

105

29.01.2001

Ordin privind secretarii de stat (pot parasi 24 ore ministerul fara a desemna o persoana care sa tina locul.

106

29.01.2001

Ordin de numire a comisiei de verificare a derularii contractului pentru proiectarea si executia de alimentare cu apa

111

30.01.2001

Ordin pentru beneficiarii biletelor de transport gratuit pe cursele aeriene ale TAROM

113

30.01.2001

Ordin aprobare salarii de baza, indemnizatii de conducere si spor de vechime

114

30.01.2001

Ordin pentru desemnarea unor persoane din directiile din minister pentru a realiza legatura cu DGIE in vederea pregatirii documentelor de fundamentare pentru negocierile de aderare la UE in integrare europeana

115

30.01.2001

Ordin numire a dl Sergiu Sechelariu secretar de stat Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei administrator al Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a II a

116

30.01.2001

Ordin pentru constituirea Unitatii de coordonare a Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale etapa a II a

117

31.01.2001

Ordin aprobare comisie pentru ancheta investigatii tehnice accident aviatic din 31.01.2001

126

31.01.2001

Ordin numire comisii de licitatie pe anul 2001 la DRDP-uri.

139

07.02.2001

Ordin numire in functia de director al Uniunii de Coordonare a Programului TECP

141

07.02.2001

Ordin numire a dl. Sergiu Sechelariu in functia de Responsabil al Programului de conservare a Energiei Termice

143

12.02.2001

Ordin pentru completarea Notei din anexa la OMT 777/1999 tarife INC

144

12.02.2001

Ordin inlocuire anexa nr. 2 la OMT 22/1995 (componenta consiliului tehnico-economic al MLPTL).

145

12.02.2001

Ordin cu aprobarea tipizatelor pentru noua denumire la MLPTL

147

12.02.2001

Ordin pentru numirea comisiei de casare si distrugere a formularelor de autorizatii pentru transportul inetrnational rutier de marfuri a caror valabilitate a expirat

149

12.02.2001

Ordin pentru reglementarea unor aspecte organizatorice legate de implementarea restructurarii sectorului feroviar si a proiectului de asistenta tehnica pentru restructurarea cailor ferate, cu finantare din imprumutul BERD nr. 438/1996 (infiintare Consiliul de Coordonare a Restructurarii Sectorului Feroviar).

150

12.02.2001

Ordin privind aprobarea aplicarii reglementarilor europene JAR 36 zgomotul produs de aeronave, care cu prinde cerinte specifice pentru certificarea acustica a aeronavelor

154

13.02.2001

Ordin aprobare componenta Comisie de examinare a candidatilor pentru ocuparea posturilor de arhitecti, ing., etc

156

14.02.2001

Ordin aprobare comisie pentru analiza oferte in vederea achizitiei de bunuri si servicii prevazute in listele de achizitii sau la capitolul cheltuieli gospodaresti din bugetul aprobat pentru aceasta

157

14.02.2001

Ordin aprobare comisie pentru receptia de bunuri si servicii achizitionate prin anaila si oferta

159

14.02.2001

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la OMT 63/1997 (componenta comisiei de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societatilor comerciale din domeniul transporturilor), cu modificarile si completarile ulterioare si anularea OMLPAT nr. 5/N/1999 (comisie stabilire si evaluare a terenurilor societatilor comerciale cu capital de stat si de atestare a dreptului de proprietate)

160

15.02.2001

Ordin comun MFP nr. (173/15.02.2001) si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de numire a comisie de analiza a ofertelor financiare pentru contractarea ikprumutului in vederea achizitionarii a doua aeronave mediu curier tip BOEING 737-700

161

15.02.2001

Ordin privind aprobarea unor salarii de baza a unor persoane

178

20.02.2001

Ordin privind transferul a 4 automotoare din patrimoniul SAAF-SA in patrimoniul SC Rrgionale de Transport Feroviar Public de Calatori Timisoara - SA.

179

20.02.2001

Ordin privind transferul de active intre SAAF si SC Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori Bucuresti - SA.

180

22.02.2001

Ordin de aprobare a preluarii atributiilor ministrului de catre ION SELARU in perioada 23.02-26.02.2001

184

22.02.2001

Ordin acces palat CFR legitimatii Instructiuni

189

22.02.2001

Ordin delegare pentru indeplinirea functiei de medic

192

22.02.2001

Ordin aprobare organigrama si stat de functii pe anul 2001 ale centrelor de medicina preventiva care functioneaza in subordinea MLPTL

202

23.02.2001

Ordin constituire comitetul de lucru tripartit alcatuit din reprezentanti ai Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ai organizatiilor sindicale reprezentative si ai patronatelor

218

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava INTEROCEAN 3 INC 6448

219

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava INTEROCEAN 1 INC 7070

220

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava MARTHA INC 6467

221

27.02.2001

Ordin acordare drept de arborare pavilion roman nava PD 1

222

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava MAMAIA 1 INC 7721

223

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava STAL INC 5619

224

27.02.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava ADJUD INC 7995

239

27.02.2001

Ordin aprobare componenta comisiei de examinare a candidatilor pentru posturi de arhitect de la directiile de spacialitate din cadrul MLPTL

240

28.02.2001

Ordin aprobare componenta comisiei de stabilire se evaluare a terenurilor pt SC AUTOTRANS SA Barlad

241

28.02.2001

Ordin aprobare componenta comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pt SC DEZROBIREA SA Constanta

242

28.02.2001

Ordin aprobare componenta comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pt SC CFR SIRV Marasesti SA

244

28.02.2001

Ordin pentru aprobarea unei structuri organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului national TRACECA.
- Cu aceeasi data, se modifica organigramele si statele de functii ale DGRFE si DGIE prevazute prin OMLPTL 4/2001

247

02.03.2001

Ordin pentru abrogarea OMT 930/2000 pentru modificarea OMT 251/1999 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2.

255

05.03.2001

Ordin modificare OMLPTL 51/2001.

264

05.03.2001

Ordin referitor la sposorizarile efectuate de institutiile publice, companii nationale, societati nationale si societati comerciale

267

07.03.2001

Ordin referitor la aplicarea de carea RA Autoritatea Aeronautica Civila Romana a reglementarilor tehnice europene JAR MMEL/MEL -Lista Master a Echipamentului Minim/Lista Echipamentului Minim.

268

09.03.2001

Ordin numire comisie de examinare, conform anexei.

269

09.03.2001

Ordin privind modul de tratare a vehiculelor feroviare aflate in patrimoniul Societatii de Administrare Active Feroviare "SAAF" -SA, pentru circulatia pe infrastructura feroviara publica.

296

09.03.2001

Ordin angajare pe perioada nedeterminata a persoanelor din anexa.

299

09.03.2001

Ordin privind transferul de active intre SAAF si SC RTFPC Brasov SA.

307

12.03.2001

Ordin pentru modificarea si completarea OMLPTL 106/2001 pentru numirea comisiei de verificare a derularii contractului pentru proiectarea si executia de alimentari cu apa; pentru numirea comisiei de verificare a modului in care au fost finantate si derulate contractele comerciale incheiate cu MIVAN KIER J.V. si SOLEL BONEH INTERNATIONAL - TAHAL J.V. pentru proiectarea si executia lucrarilor de alimentari cu apa la sate si locuinte sociale.

308

12.03.2001

Ordin pentru desemnarea domnului Ionescu Nicolae, consilier personal la Cabinetul ministrului, pentru a participa, in calitate de invitat permanent, la lucrarile tuturor Comisiilor Tehnico - Economice ale Comapniei Nationale de Cai Ferate "CFR" - SA, S.N. de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - SA si S.N. de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - SA.

311

12.03.2001

Ordin pentru aprobarea modelului atestatelor de profesori de legislatie rutiera si instructori de conducere auto si a gestionarii acestora.

312

12.03.2001

Ordin pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman si scoaterea din evidenta a navei "IRINA M".

313

12.03.2001

Ordin pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman si scoaterea din evidenta a navei "LUCKY".

318

13.03.2001

Ordin pentru numirea unei comisii de verificare, in perioada 13.03. - 15.03.2001, a contractului de proiectare, constructie si reabilitare a Autostrazii Bucuresti - Pitesti.

319

13.03.2001

Ordin privind aprobarea salariului de baza pentru personalul MLPTL.

320

14.03.2001

Ordin privind obligativitatea tuturor directiilor si directiilor generale din MLPTL, a institutiilor publice, regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea MLPTL, denumiti "beneficiari" ai unor credite externe contractate sau garantate de stat sau "beneficiari" de fonduri externe nerambursabile, indiferent de provenienta lor, de a raporta bilunar Directiei Generale Relatii Financiare Externe, din cadrul MLPTL, stadiul de implementare al proiectelor cu finantare externa.
- Cu aceeasi data, OMT nr. 4/1999 si OMT nr. 99/2000 isi inceteaza aplicabilitatea.

330

14.03.2001

Ordin cu privire la stabilirea unui circuit de avizare, in cadrul MLPTL, a proiectelor de acte normative primite spre avizare de la alte ministere.

355

16.03.2001

Ordin comisie de licitatie pe directiile regionale de drumuri in componenta prevazuta in anexa la prezentul ordin.

384

20.03.2001

Ordin privind punerea in aplicare a HG 274/22.02.2001.

385

21.03.2001

Ordin referitor punerea in functiune a tuturor gabaritelor de dezinfectie de la frontiere in toate unitatile din subordinea MLPTL.

398

22.03.2001

Ordin acordare a dreptului de arborare a pavilionului roman navei bac autopropulsat fluvial "APOLODOR".

399

22.03.2001

Ordin de retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman a navei "INTERNATIONAL 5".

402

22.03.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman navei "NAVODARI 1".

403

22.03.2001

Ordin privind transferul de active de la SN de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" - SA la SN de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - SA.

404

22.03.2001

Ordin privind transferul fara plata al statiilor de dezinfectie de la frontiere, de la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA la SN de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - SA.

410

22.03.2001

Ordin aprobare structura organizatorica a INC.

418

22.03.2001

Ordin modificare OMLPTL 251/1999 referitor banda reflectorizanta - RNTR 2 si modificare OMLPTL 353/1998 - RNTR 1.

430

26.03.2001

Ordin numire comisie petru licitatii organizate de C.N. "CFR" SA

432

27.03.2001

Ordin privind numirea AGA si CA la societati comerciale, intocmirea rapoartelor lunare catre ministru.

433

27.03.2001

Ordin privind numirea Comisiei de evaluare a cererilor pentru precalificare precum si a ofertelor pe care le vor depune antreprenorii straini si romani interesati sa participe la realizarea Proiectului de reabilitare a drumului national nr. 6 Timisoara.

434

27.03.2001

Ordin numire comisie de evaluare a scrisorilor de exprimare a interesului pentru servicii de consultanta "Proiect pilot de siguranta circulatiei rutiere pe DN 1 Bucuresti-Ploiesti-Sinaia Brasov si a proiectuluipilot de siguranta circulatiei rutiere in satul linear Busteni.

468

29.03.2001

Ordin numire coordonator al activitatii de derulare a creditului extern de 340 milioane USD, in calitate de reprezentant al Investitorului, a domnului Ioan Danut Petrila.

472

30.03.2001

Ordin privind majorarea salariilor de baza pentru personalul angajat in luna martie.

474

02.04.2001

Ordin numire comisie licitatie "Consolidare terasament km. 354+450 - 354+600 linie CF Videle - Orsova.

475

02.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere podet km. 359+039 linie CF Videle Orsova.

476

02.04.2001

Ordin aprobare "ROF" Academia de Aviatie

477

02.04.2001

Ordin aprobare RACR RA Regulile Aerului.

478

03.04.2001

Ordin privind aprobarea Reglementarilor Aeronautice Civile Romane RACR ASC - Selectarea, supravegherea si evaluarea subcontractantilor unei organiyatii autorizate sa desfasoare activitati in aeronautica civila.

500

06.04.2001

Ordin desemnare domnul Sergiu Sechelariu -secretar de stat si domnul Tomoiala Gh. - secretar general adjunct, sa faca parte din Comitetul national de coordonare al proiectului de dezvoltare rurala.

501

06.04.2001

Ordin numire comisie evaluare si adjudecare a licitatiei internationale publice deschise cu preselectie pentru "Executarea lucrarilor de constructii aferente Autostrazii Bucuresti-Fetesti Cernavoda."

502

06.04.2001

Ordin numire comisie evaluare si adjudecare a licitatiei internationale publice deschise cu preselectie pentru "Operarea si intretinerea Autostrazii Bucuresti-Pitesti".

504

06.04.2001

Ordin comisie licitatie "Consolidare terasamente Km 88+760 - 88+900 linia CF Filiasi Livezeni."

505

06.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere sfert de con si aparare mal km 360+089 - linia CF Videle - Orsova."

506

06.04.2001

Ordin inlocuire anexa nr. 2 la OMT 22/1995 referitoare la componenta Consiliului tehnico-economic al MLPTL.

507

09.04.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman cargou "MARIA G" INC 5617.

508

09.04.2001

Ordin numire comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SN Aeroportul International Bucuresti-Baneasa SA.

509

09.04.2001

Ordin numire comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC Bistra SA Mehadia.

510

09.04.2001

Ordin numire comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC Transgol SA Galati.

511

09.04.2001

Ordin numire comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC "Transport Auto 2" SA Tulcea.

512

09.04.2001

Ordin privind reprezentarea Romaniei de catre RA ROMATSA la Organizatia Europeana privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL.

513

09.04.2001

Ordin pentru modificarea organigramei Directiei Relatii cu Mass-Media din MLPTL.

530

09.04.2001

Ordin incetare aplicabilitate a OMLPTL nr. 111/2001 si a OMLPTL nr. 432/2001.

531

09.04.2001

Ordin comisie licitatie "Regularizare albie Podet km. 347+565 linia CF Videle-Orsova".

532

09.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere dig si calibrare albie km. 320+350 linia CF Videle-Orsova".

533

09.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere aparare mal Pod km 325+821 linia CF Videle-Orsova".

540

10.04.2001

Ordin aprobare indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidarea cladirii - sectia chirurgie a Spitalului CF Galati".

544

10.04.2001

Ordin pentru numirea personalului imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute in OG 14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor FSDP si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond.

549

11.04.2001

Ordin componenta colegiul MLPTL si regulamentul de organizare si functionare a colegiului.

567

12.04.2001

Ordin modificare anexa la Ordin 445/2001 - INCERC.

569

12.04.2001

Ordin cu privire la obligatia asigurarii permanentei in perioada 13-17.04.2001, de catre conducerile unitatilor din subordinea si din coordonarea MLPTL.

578

13.04.2001

Ordin comun Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Ministerul Turismului, privind unele masuri de protectie si reglementare a autorizarii constructiilor in zona de coasta a Marii Negre, aferenta litoralului romanesc.

590

17.04.2001

Ordin privind monitorizarea unui credit derulat de SAAF - SA.

591

17.04.2001

Ordin referitor la pilotarea navelor de catre piloti de mare larga in Marea Nordului si Canalul Englez.

592

17.04.2001

Ordin comisie licitatie achizitie bunuri si servicii pentru reparatii pentru inspectie anuala la remorcherul maritim de 6000 CP "HERCULES" - GISN Constanta.

593

17.04.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei remorcher - impingator "CODRU".

594

17.04.2001

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind masurarea tonajului navelor de pescuit maritime, cod Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei-RNR -T - 2001.

597

17.04.2001

Ordin privind mandatul acordat membrilor AGA si CA.

598

17.04.2001

Ordin completare art. 1 din O. 51/2001, modificat prin O. 255/2001(privind pensionarea)

599

17.04.2001

Ordin aprobare ca CPPNF Galati sa organizeze :

  • cursuri de calificare personal navigant fluvial si de exploatare portuara
  • cursuri IMO pentru personalul navigant nebrevetat.

600

17.04.2001

Ordin privind metodologia de aprobare a planurilor si programelor de pregatire profesionala si de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului navigant maritim si fluvial, brevetat si nebrevetat, si de exploatare portuara.

616

19.04.2001

Ordin desemnare a domnului Sergiu Sechelariu in Consiliul National de Dezvoltare Regionala.

617

19.04.2001

Ordin pentru aprobarea modelului si continutului atestatelor de confirmare a brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim a atestatutului de recunoastere a unui brevet strain si a certificatelor de specializare pentru personalul navigant maritim.

621

19.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere podet km 336+493 linia CF Videle - Orsova".

622

19.04.2001

Ordin comisie licitatie "Consolidare terasamente linia CF Carei Jihon km 101+000 - 101+200".

632

20.04.2001

Ordin aprobare organigrama si statul de functii la Inspectoratul in Constructii Prahova.

646

24.04.2001

Ordin comisie licitatie "Consolidare terasamente linia CF Oradea Est-Vascau km. 60 +700-60+800"

647

24.04.2001

Ordin comisie licitatie "Refacere prag fundatie pod km 118+532 Apahida - Baia Mare"

649

25.04.2001

Ordin aprobare "Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

651

26.04.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei doc plutitor "PD1".

652

26.04.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei barja pentru marfa uscata "UDP-DM-2087.."

663

30.04.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman navei cargou "CASTOR 1".

665

30.04.2001

Ordin aprobare "Specificatii tehnice privind statiile de epurare monobloc, containerizate si automatizate, utilizate pentru comunitati mici".

666

30.04.2001

Ordin aprobare "Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitati mici si obiective izolate, in vederea asigurarii sanatatii populatiei si protectiei mediului".

678

30.04.2001

Ordin incadrare cu salariile de baza a personalului prevazut in anexa, cu data 01.04.2001, conform HG 403/2001.

680

30.04.2001

Ordin privind trecerea cu post, la DGJC, a persoanelor prevazute in anexa.

682

30.04.2001

Ordin majorare salarii de baza la Inspectoratele teritoriale in constructii.

683

30.04.2001

Ordin suspendare drept de arborare a pavilionului roman navei graifer fluvial "G-100".

695

03.05.2001

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea auditului intern in cadrul Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

696

03.05.2001

Ordin pentru arborarea steagului Romaniei si al Uniunii Europene in data de 9 mai, ziua UE.

699

03.05.2001

Ordin privind stabilirea indemnizatiei membrilor AGA la SC infiintate prin reorganizarea unor unitati de sub autoritatea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

704

03.05.2001

Ordin privind responsabilitatea DGIE in derularea procesului de armonizare legislativa.

706

04.05.2001

Ordin constituire a:

  • comitet director al proiectului director ce stabileste strategia de informatizare a Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
  • colectiv de coordonare a actiunii de informatizare a Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

cu principalele lor atributii.

709

04.05.2001

Ordin comisie licitatie achizitionare aparatura medicala si implementare a programului de dotare la nivelul unitatilor din reteaua sanitara a Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

710

04.05.2001

Ordin comisie investigare accident aviatic la Aerodromul Clinceni in data de 04.05.2001.

711

07.05.2001

Ordin privind circuitul de elaborare si promovare a actelor normative si a ordinelor de ministru, precum si circuitul documentelor adresate Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

712

07.05.2001

Ordin aprobare metodologie de inchiriere terenuri si constructii din zonele libere.

713

07.05.2001

Ordin desemnare Ileana Tureanu-secretar de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca reprezentant al Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitate de presedinte, in toate comisiile pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national.

714

07.05.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei "UNICOM 1".

716

07.05.2001

Ordin pt. autorizarea mecanicilor de locomotiva-automotor pentru a deservi mijloace de tractiune si/sau instalatiile de siguranta a circulatiei cu care sunt echipate acestea in activitatea de manevra si/sau de remorcare a terenurilor.

717

07.05.2001

Ordin privind scutirea Academiei Romane de Aviatie de la plata tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriana terminala (TANC) catre RA ROMATSA.

718

07.05.2001

Ordin prin care CN, SN, SC aflate in subordinea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nu vor angaja negocieri in vederea obtinerii de finantari externe decat cu instiintarea DGRFE.

719

07.05.2001

Ordin pentru aprobarea elaborarii si finantarii lucrarii: Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidarie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, in conditii de umiditate excesiva si existenta biodegradarii. Studiu de caz: Biserica Sfantu Nicolae facatorul de minuni - Manastirea Popauti.

720

07.05.2001

Ordin pentru aprobarea elaborarii si finantarii lucrarii: Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor vechi de tip turn realizate din zidarie de piatra, apartinand patrimoniului national. Studiu de caz: Manastirea Neamt.

724

07.05.2001

Ordin privind pregatirea profesionala a personalului din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

726

10.05.2001

Ordin comisie licitatie achizitie publica de bunuri si servicii la AND.

728

11.05.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei "PRINT CONSTANTIN".

730

11.05.2001

Ordin privind exercitarea controlului respectarii reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere si a constatarii si sanctionarii contraventiilor.

731

11.05.2001

Ordin de aprobare a Metodologiei privind inregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care navigheaza spre sau dinspre porturi maritime romanesti.

732

11.05.2001

Ordin pentru numirea delegatiei sectoriale pentru negocierea aderarii Romaniei la UE pentru Capitolul 9-Politica in domeniul transporturilor.

739

14.05.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman cargou "HISTRIA FAITH"

740

14.05.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman cargou portcontainer "SUN CANOPUS"

741

14.05.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman cargou "HISTRIA PEARL"

752

15.05.2001

Ordin aprobare comisie privind investigarea tehnica a incidentului A310 YR-LCA Compania TAROM.

761

15.05.2001

Ordin aprobare organigrama si stat de functii Inspectoratul in constructii al jud. Ilfov.

762

16.05.2001

Ordin desemnare componenta partii romane in Comitetul romano-canadian conform Memorandumului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei in domeniul locuintelor.

771

18.05.2001

Ordin comisie de receptie finala a echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului "Achizitiile de echipamente pentru Bors, Nadlac si Calafat lot 3; Echipamente de radiocomunicatii Bors, Nadlac si Calafat lot 4.

777

21.05.2001

Ordin actualizare tarife pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de catre ARR.

778

21.05.2001

Ordin privind rolul DGRFE ca autoritate de implementare a proiectelor finantate de PHARE.

784

21.05.2001

Ordin privind grupa de lucru pe probleme de transport de marfuri periculoase pe calea ferata.

785

21.05.2001

Ordin transfer active de la SAAF la CFR Calatori SA.

787

22.05.2001

Ordin privind utilizarea planoarelor IAR 35.

788

22.05.2001

Ordin aprobare comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC SAAF SA.

789

22.05.2001

Ordin aprobare comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SN de transport feroviar si marfa CFR Marfa SA.

800

24.05.2001

Ordin preluare atributiile ministrului in perioada 25.05.2001 - 31.05.2001, domnul SS Sergiu Sechelariu.

801

25.05.2001

Ordin aprobare comisie licitatie concesionare terenuri 21 iunie la RA AZL Giurgiu.

802

25.05.2001

Ordin licitatie concesionare terenuri 8 iunie AZL Curtici - Arad.

803

25.05.2001

Ordin comisie licitatie 12.06.2001, AZL Braila.

804

25.05.2001

Ordin comisie licitatie "Racord 2 Gara de Nord 2 -1 mai . Lucrari de tratare finala a tunelelor zona PLS Pod Grant - Statia 1 mai. Etapa 2"

817

29.05.2001

Ordin modificare anexa la O. 709/04.05.2001 - comisie licitatie achizitionare aparatura medicala la nivelul unitatilor din reteua sanitara proprie.

820

29.05.2001

Ordin aprobare stat de functii pe 2001 pentru MLPTL.

823

30.05.2001

Ordin echivalare functii publice prevazute in anexa la L. 188/1999.

838

01.06.2001

Ordin structura delegatie sectoriala pentru negocierea aderarii la UE.

839

04.06.2001

Ordin aprobare indicatori tehnico-economici ai ob. De investitii "Pod pe DN 14 km 35+863 peste raul Visa la Agarbiciu", judetul Sibiu.

840

04.06.2001

Ordin pentru aprobarea componentei nominale a grupurilor de experti pentru urmarirea realizarii infrastructurii conexe de pe teritoriul romanesc aferente obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea, la Calafat - Vidin".

842

05.06.2001

Ordin numire in functia publica a persoanelor din anexa.

844

05.06.2001

Ordin aprobare organigrama si statut de functii Inspectoratul in constructii Constanta.

847

05.06.2001

Ordin aprobare structura organizatorica a Grupului de Interventii si Salvare Constanta.

848

05.06.2001

Ordin numire comisie centrala de inventariere a Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei .

849

05.06.2001

Ordin aprobare suplimentarea numarului de posturi la cabinetul demnitarului (secretar de stat) cu un post de asistent de cabinet.

851

05.06.2001

Ordin numire comisie de avizare a documentatiilor tehnico-economice pe etape de proiectare a obiectivelor de investitii finantate prin creditul extern de 340 milioane USD pentru lucrari de alimentari cu apa la sate si asigurarea de locuinte sociale.

852

05.06.2001

Ordin aprobare comisie licitatie la DRDP Cluj.

853

06.06.2001

Ordin modificare a anexei la OMLPTL 709/2001 - comisie licitatie achizitionare aparatura medicala.

856

07.06.2001

Ordin privind aprobarea BVC la ROMATSA.

857

07.06.2001

Ordin majorare salarii MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI cu data de 01.06.2001.

871

12.06.2001

Ordin modificare anexa la OMLPTL 361/2001 - consiliu de conducere la Academia Romana de Aviatie.

842

12.06.2001

Ordin de numire comisie licitatie pentru achizitie pentru echipamente de aer conditionat si montaj

873

12.06.2001

COMUN CU MFP privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a "documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei" pentru achizitia publica de servicii

874

12.06.2001

COMUN CU MFP privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a "documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei" pentru achizitia publica de lucrari

875

12.06.2001

Ordin pentru derogare da la prevederile OMT 246/1998

882

12.06.2001

Ordin de constituire a comisiei ministeriale pentru romi

885

14.06.2001

Ordin de stabilire a salariilor de baza si indemnizatii de conducere pentru inspectorii sefi ai Inspectoratelor Teritoriale in Constructii

892

14.06.2001

Ordin incadrare persoane din anexa

896

14.06.2001

Ordin de aprobare a comisiei de examinare pentru posturile de conducere din spitale

897

15.06.2001

Ordin de numire a Comisiei de Evaluare a Cererilor pentru precalificare la proiectul de reabilitare a drumurilor

900

15.06.2001

Ordin pentru modificarea art. 1 alin. (2) din OMLPTL nr. 18/2001 privind procedura de stampilare a documentelor emise de minister

905

20.06.2001

Ordin de acordare a dreptului de arborare pavilion roman nava CONFORT 2000

906

20.06.2001

Ordin de retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman navei elevator plutitor 6067

907

20.06.2001

Ordin de retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman TRADE LINE 1

908

20.06.2001

Ordin de retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman navei Gabara 7153

909

20.06.2001

Ordin de numire a dlui Petre Nastase consilier al ministrului reprezentant al Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in relatia cu Ministerul Turismului pentru statiunea Europa de pe litoral

910

20.06.2001

Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de perfectionare a Personalului din Navigatia Fluviala Galati

911

20.06.2001

Ordin de aprobare organigrama Aeroclubul Romaniei

912

20.06.2001

Ordinpentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de AFER

916

21.06.2001

Ordin de redeschidere a investigatiei tehnice a accidentelor si incidentelor din aviatia civila si numirea comisiei de cercetare

917

21.06.2001

Ordin de completare a comisiei de investigatie tehnica a incidentului produs pe Aeroportul Timisoara

918

21.06.2001

Ordin aprobare organigrama INC

919

21.06.2001

Ordin de derogare de la prevederile OMT 246/1998

920

21.06.2001

Ordin de aprobare a componentei Comitetului de conducere a proiectului si a comitetului de lucru in vederea realizarii Studiului de fezabilitate pentru proiectul de dezvoltare a portului Constanta

921

21.06.2001

Ordin numire comisie pentru probleme de aparare

922

21.06.2001

Ordin numire Comisia de protectie civila

924

21.06.2001

Ordin numire comisia de evacuare

925

21.06.2001

Ordin de completare a anexei OMT 777/99 tarife INC

926

21.06.2001

Ordin privind constituirea comisiei pentru finalizarea redactarii Codului Comercial Maritim

927

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la SAAF la CFR Calatori

928

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la CFR Calatori la CFR Marfa

929

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la CFR Marfa la CFR Calatori

930

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la CFR Marfa la SAAF

931

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la SAAF la CFR Marfa

932

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la SAAF la CFR Marfa

933

21.06.2001

Ordin privind transferul de active de la CFR Calatori la SAAF

934

21.06.2001

Ordin pentru modificarea si completarea regelementarilor privind prelungirea termenului de revizie periodica

935

21.06.2001

Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea mijloacelor de interventie la linia de contact 355

938

21.06.2001

Ordin privind aprobarea bazei de cost preliminare ce se prezinta la EUROCONTROL pentru stabilirea tarifului de ruta ce se va aplica de Romania in 2002

942

21.06.2001

Ordin de aprobare a comisiei de licitatie pentru alegerea Contractorului pentru pachetul nr. 1 Constructii civile si alegeerea furnizorului pentru pachetul 2 achizitionarea echipamentelor de manipulare a containerelor

943

21.06.2001

Ordin aprobare componenta comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC CFR SIRV Caransebes SA

944

21.06.2001

Ordin constituirea comisie de stabilire si evaluare a terenurilor SC BADUC SA

947

21.06.2001

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire/confirmare si eliberarea brevetelor certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim

949

21.06.2001

Ordin numire comisie de licitatie publica deschisa fara preselectie in vederea executiei obiectivelor Consolidare DN 73 A km 33+000-47+065

954

22.06.2001

Ordin modificare anexa nr. 2 la OMLTPL 823/2001

955

22.06.2001

Ordin pentru modificarea si completarea OMLPTL 615/2001

957

22.06.2001

Ordin privind modificarea anexei la Statutul CAST aprobat prin OMT 747/1998

962

25.06.2001

Ordin procedura inventariere predare - primire gestiune de obiecte de inventar si mijloace fixe

977

02.07.2001

Ordin aprobare organigrama si stat de functii la Inspectoratul in constructii, judetul Ilfov.

978

02.07.2001

Ordin preluare atributiile ministerului pe perioada 03.07.2001 - 05.07.2001, domnul Ion Selaru - secretar de stat.

979

03.07.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei "Kahveci Ahmet".

980

03.07.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei "Hendem Mustafa".

981

03.07.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei barja BRP SA 44 si BRP SA 57

982

03.07.2001

Ordin retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman navei brja 30002 INC 6103 + 8.

983

03.07.2001

Ordin retragere a dreptului de arborare a pavilionului roman navei cargou SAVINEST INC 5609.

984

04.07.2001

Ordin pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea brevetelor si certificatelor de capacitate nationale pentru personalul navigant fluvial.

986

04.07.2001

Ordin privind transferul fara plata al statiilor de dezinfectie - frontiere de la CN de Cai ferate CFR SA la SN de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa SA.

996

09.07.2001

Ordin privind numirea comisiei pentru investigatia tehnica a accidentului produs in comuna Lazara cu aeronava PZL 104.

1002

10.07.2001

Ordin privind numirea comisiei licitatie pentru concesionare terenuri la AZL Constanta sud

1003

10.07.2001

Ordin privind numirea comisiei licitatie pentru concesionare terenuri la AZL Giurgiu.

1004

10.07.2001

Ordin privind numirea comisiei licitatie pentru concesionare terenuri la AZL Galati.

1005

10.07.2001

Ordin privind constituirea comitetului de organizare a manifestarii expozitionale "fabricat in Romania" din luna septembrie 2001 la ROMEXPO.

1006

10.07.2001

Ordin pentru modificarea si completarea O. 536/1997 pentru aprobarea reglementarii certificarii si/sau omologarii echip. P. s. RNTR 4

1007

10.07.2001

Ordin privind aprobarea reglementarilor si a metodologiei pentru omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identiatate RNTR 7

1008

10.07.2001

Ordin privind preluarea atributiilor ministrului de catre domnul s.s Ion Selaru.

1029

11.07.2001

Ordin privind comisia de inventariere a documentatiei si mijloacelor fixe si de inventar achizitionate din fonduri PHARE.

1031

12.07.2001

Ordin comisie de receptie pentru obiectivul de investitii "Draga absorbant refulanta autopropulsanta" la AFDJ Galati.

1033

13.07.2001

Ordin aprobare instructiuni privind exploatarea trenurilor de interventii pentru restabilirea liniilor, podurilor si terasamentelor - nr. 335.

1034

13.07.2001

O aprobare instructiuni privind restrictii de viteza si inchideri de linii la metrou nr. 317M.

1035

13.07.2001

Ordin privind comisie de stabilire si evaluare a terenurilor la CN CFR SA

1036

13.07.2001

Ordin privind inlocuirea anexei la O. 684/1999 privind numirea unei comisii de receptie.

1038

16.07.2001

Ordin retragere drept de arborare a navei cargou Ardeal INC 7511.

1042

18.07.2001

Ordin aprobare Instructiuni pentru verificarea nedistructiva cu ultrasunete a sinelor de metrou nr. 348 M.

1043

18.07.2001

Ordin aprobare Instructiuni pentru preintampinarea si combaterea inundatiilor si apararea impotriva gheturilor nr. 312.

1043

18.07.2001

Ordin privind infiintarea serviciului SAPARD Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si a birourilor teritoriale.

1044

18.07.2001

Ordin reorganizare MLPTL - care include serviciul SAPARD.

1049

19.07.2001

Ordin numire comisie de negociere a contractului de achizitie aparatura medicala la nivelul unitatilor sanitare din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

1058

24.07.2001

Ordin delegare INC sa semneze in numele Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor acorduri/protocoale privind recunoasterea instruirii si certificarii navigatorilor (codul STCW).

1061

24.07.2001

Ordin numire comisie de stabilire si evaluare a terenurilor pentru SC Metrorex SA.

1062

24.07.2001

Ordin comisie Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de recunoastere a limitei terenurilor apartinand proprietatii publice a statului.

1063

24.07.2001

Ordin privind organizarea examenului la Academia Romana de Aviatie sesiunea 2001.

1064

24.07.2001

Ordin abrogare O. 785/1998.

1065

24.07.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman a navei cargou "ocean line 3"

1066

24.07.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman a navei cargou "SAMMARINA 1"

1067

24.07.2001

Ordin privind numirea directorilor generali ai aeroporturilor de sub autoritatea consiliilor judetene.

1068

25.07.2001

Ordin privind numirea reprezentantilor Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in comisia mixta "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat-Vidin".

1070

25.07.2001

Ordin privind aprobarea Regulamentului de functionare a CA din spitalele retelei sanitare proprii a MLPTL.

1080

26.07.2001

Ordin numire a comisiei de renegociere a contractelor comerciale pentru proiectarea si executia lucrarilor de alimentari cu apa la sate si asigurarea de locuinte sociale, incheiate de fostul MLPAT cu firmele SOLEL BONEH-INTERNATIONAL-TAHAL JV si MIVAN KIER JV.

1084

27.07.2001

Ordin aprobare organigrama si stat de functii la Inspectoratul in constructii Ilfov.

1096

30.07.2001

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de navigatie la Lacul Snagov.

1097

30.07.2001

Ordin aprobare structura organizatorica si ROF la CPPMC.

1098

30.07.2001

Ordin aprobare indemnizatii de conducere reevaluate.

1099

31.07.2001

Ordin numire comisie achizitii bunuri si servicii pentru MLPTL.

1100

31.07.2001

Ordin comisie receptie bunuri si servicii pentru MLPTL.

1103

31.07.2001

Ordin aprobare organigrama si stat de functii la Inspectoratul in constructii Alba.

1105

31.07.2001

Ordin comisie licitatie executie proiect Reabilitare locomotive Diesel electrice de 2100 CP din parcul de locomotive al CFR Calatori.

1107

01.08.2001

Ordin privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenjare a teritoriului si urbanism in municipiul Bucuresti.

1108

01.08.2001

Ordin pprivind metodologia de marcare a navelor de pescuit care navigheaza sub pavilion roman si de intocmire a unor documente necesare la bordul acestora.

1110

02.08.2001

Ordin pentru preluarea atributiilor ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei de catre doamna secretar de stat Ileana Tureanu, in perioada 05-09.08.2001.

1113

03.08.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman navei cargou MICHELLE.

1115 bis

03.08.2001

Ordin comisie de investigare a accidentului produs in ziua de 03.08.2001 la Dealul Popii, orasul Faget, judetul Timis cu elicopterul de tip Robinson 44.

1125

06.08.2001

Ordin pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 la Procedurile si Instructiunile de Navigabilitate pentru Aeronautica Civila in Romania, Partea 21/3 - Inspectii de navigabilitate, aprobate prin Ordin 249/1999.

1126

06.08.2001

Ordin pentru aprobarea "Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviara publica - nr. 328".

1127

07.08.2001

Ordin privind transferul de active intre SNTF "CFR Marfa" si "SAAF" -SA.

1128

07.08.2001

Ordin comun MAN-MLPTL privind sarbatorirea zilei marinei romane.

1129

07.08.2001

Ordin comun MFP-MLPTL privind aprobarea Protocolului si a actiunilor de predare-preluare a exercitarii de catre MFP a atributiunilor potrivit prevederilor OUG 32/2001 pentru regelementarea unor probleme financiare.

1130

08.08.2001

Ordin privind componenta comisiilor de autorizare a personalului din domeniul calitatii si al laboratoarelor de incercari.

1131

09.08.2001

Ordin comisie evaluare in vederea achizitiei bunurilor publice: nava SAR, salupe rapide, baraje antipoluante pentru port si mare deschisa, echipament MRCC - retea computere si soft, prin licitatie deschisa in anul 2001.

1132

09.08.2001

Ordin privind constituirea comitetului tehnic de coordonare generala si a comitetelor si subcomitetelor tehnice de specialitate , pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice in constructii, amenjarea teritoriului si urbanism.

1133

09.08.2001

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii, amenjarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie.

1136

10.08.2001

Ordin aprobare a nivelului studiilor si conditii de ocupare a functiilor pentru personalul navigant si tehnic navigant profesionist din cadrul Aeroclubului Romaniei.

1137

10.08.2001

Ordin aprobare "Regulament de desfasurare a examenlor de admitere la cursurile de formare organizate de Academia Romana de Aviatie".

1139

13.08.2001

Ordin privind metodologia de marcare a navelor de pescuit care navigheaza sub pavilion roman si de intocmire a unor documente necesare la bordul acestora.

1147

16.08.2001

Ordin privind organizarea si desfasurarea mitingului aerian international - ROIAS 2001 in 25-26.08.2001 pe Aeroportul International M. Kogalniceanu.

1150

20.08.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman navei tanc buncheraj "UNICOM 3".

1155

21.08.2001

Ordin aprobare rectificare buget de venituri si cheltuieli la RA ROMATSA.

1158

22.08.2001

Ordin retragere drept de arborare 3 nave INC 8732, INC 8731, 9735.

1159

22.08.2001

Ordin retragere drept de arborare nava SANMARINA INC 5354.

1160

22.08.2001

Ordin modificare OMLPTL 632/2000 - inlocuire anexa.

1161

22.08.2001

Ordin incadrare durata determinata Bucur Eugenia - DGATU.

1164

22.08.2001

Ordin mutare Mihalache Silvia de la DGRI la DGRFE cu modificarea organigramelor corespunzator.

1167

22.08.2001

Ordin comisie evaluare "Modernizare a 60 trenuri de metrou din parcul de material rulant existent"

1168

22.08.2001

Ordin comisie evaluare "Depresionare si evacuare ape subterane, etansare primara, igienizare, punere in siguranta a structurilor si consolidare teren adiacent".

1169

22.08.2001

Ordin comisie evaluare "Reabilitare urbana zona statiei Nicolae Grigorescu si Galeriile Adiacente".

1171

23.08.2001

Ordin privind activitatea cadastrelor de specialitate imobiliar-edilitar si al transporturilor a institutiilor aflate in subordinea si/sau sub autoritatea MLPTL.

1172

23.08.2001

Ordinaprobare state de functii pe anul 2001 ale spitalelor CF din subordinea MLPTL

1173

23.08.2001

Ordin privind procedura de organizare, evaluare si atribuire a achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari, in cadrul MLPTL si a unitatilor aflate in subordinea sau sub autoritatea sa.

1176

23.08.2001

Ordin privind transferul de active de la SAAF SA la CFR Calatori - SA.

1177

23.08.2001

Ordin privind transferul caminului de nefamilisti de la CFR - SA la CFR Marfa - SA.

1178

23.08.2001

Ordin comisie evaluare licitatie publica deschisa cu preselectie pentru angajarea a doi consultanti "Restructurarea sectorului de drumuri" si "Elaborarea unei strategii de parteneriat privat public pentru drumuri in Romania".

1182

28.08.2001

Ordin comisie evaluare ofrte ale firmelor de consultanta "Proiect de reabilitare a drumurilor IV - Imprumut BEI 20.781 - Servicii de consultanta de proiectare si supervizare".

1186

29.08.2001

Ordin aprobare Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara nr. 002.

1187

29.08.2001

Ordin aprobare Instruc'iuni pentru circulatia masinilor si utilajelor pentru constructia, intretinerea caii si a liniei de contact nr. 340.

1189

30.08.2001

Ordin comisie ancheta in legatura cu prabusirea podului de la km. 664+415 de pe linia ferata Oradea Secuieni Bihor.

1190

30.08.2001

Ordin pentru inceperea imediata a lucrarilor de reconstructie a podului de cale ferata peste lacul de acumulare Gura Lotrului de pe linia CF Piatra Olt -Podu Olt km. 325+704.

1191

30.08.2001

Ordin comisie de stabilire si evaluarea terenuri SC Antrepriza reparatii si lucrari - ARL Cluj.

1192

30.08.2001

Ordin comisie de stabilire si evaluarea terenuri SN Aeroportul International Constanta - SA.

1193

30.08.2001

Ordin privind drepturile salariale ale conducatorilor unitatilor care functioneaza in subordinea si sub autoritatea MLPTL

1199

30.08.2001

Ordin privind infiintarea PIMU, Unitatea de Management si Implementare a Proiectului care va functiona ca serviciu in cadrul DGCIGL.

1202

31.08.2001

Ordin comisie investigare incident aviatic 30.08.2001.

1203

04.09.2001

Ordin comisie evaluare achizitii lucrari publice "Refacere pereu avariat in portul Isaccea-judetul Tulcea.

1205

04.09.2001

Ordin aprobare comisie licitatie achizitii si montaj a 4 lifturi pentru persoane cu handicap.

1206

04.09.2001

Ordin privind dezvoltarea si crsterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in transportul feroviar si cu metroul.

1206 bis

04.09.2001

Ordin preluare atributii ministru de catre Ion Selaru, in perioada 05-07.09.2001.

1213

06.09.2001

Ordin aprobare comisie licitatie achizitie autoturisme din surse proprii ARR

1214

06.09.2001

Ordin aprobare "Normativ ptr. Proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural" indicativ P 66/2001

1216

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr. 10/1995-partea Aii-a: Lucrari de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)", indicativ GM-015/2001

1217

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr. 10/1995-partea Aiii-a: Lucrari de izolatii si reparatii la izolatii pentru constructii (revizuire VARTEH-75)", indicativ GM-014/2001

1218

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid si metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrari de constructii-montaj si influenta acestora la intocmirea ofertelor in activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerintelor Legii nr. 10/1995-partea Aii-a indicativ GM-013/2001

1219

06.09.2001

Ordin de aprobare"Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatiilor privind parametrii geotehnici" indicativ GE-044/2001

1220

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru masurarea deformatiilor mari-deplasari, rosturi, fisuri.
II:Masurarea deformatiilor mari prin tensiometria electrica rezistiva indicativ- GE-043/2001

1221

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru masurarea deformatiilor specifice
II:Dispozitive si aparate pentru masurarea deformatiilor specifice prin metoda tensiometriei rezistive, indicativ GE-042/2001

1222

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid tehnic pentru controlul compactarii terasamentelor alcatuite din pamanturi necoezive", indicativ GE-041/2001

1223

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare ale elementelor existente din beton armat", indicativ GE -040/2001

1224

06.09.2001

Ordin de aprobare "Ghid privind determinarea experimentala in SITU si in laborator al modulului static si dinamic de elasticitate al betonului", indicativ GE-039/2001

1225

06.09.2001

Ordin aprobare comisie evaluare in vedera achizitiei a 500 tone motorina, prin licitatie deschisa-Grupului de Interventii si salvare navala C-ta

1227

07.09.2001

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod pe DN 74 km 17+060 peste Crisul Alb la Mihaileni", jud, Hunedoara

1228

07.09.2001

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Deviere traseu DN 29 D intre km 18+500-20+816", jud. Botosani

1229

07.09.2001

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pasaj denivelat pe DN 19 km 108+746 la Moftin", judetul Satu-Mare

1230

07.06.2001

Ordin privind aprobarea ROF al Comisiei Nationale TRACECA, al ROF al Secretariatul National TRACECA si constituirea Grupelor de Lucru TRACECA

1232

07.09.2001

Ordin aprobare structura organizatorica si stat de functii al Clubului Sportiv Rapid

1238

10.09.2001

Ordin licitatie 21.09.2001 RA AZL Giurgiu

1239

10.09.2001

Ordin comisie licitatie 25.09.2001 AZL Braila

1240

10.09.2001

Ordin comisie licitatie 05.10.2001 AZL Curtici Arad

1251

11.09.2001

Ordin modificare OMLPTL nr. 1138/10.08.2001

1255

11.09.2001

Ordin pentru modificarea OMT 922/2000

1256

11.09.2001

Ordin pentru anularea si inlocuirea anexei la OMT 777/1999

1258

11.09.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilionului roman si de scoatere din evidenta nava, macara plutitoare "NR-M-403", nr. matricol I.N.C. 5037

1261

11.09.2001

Ordin comisie licitatie "Magistrala 2"-METROREX

1262

12.09.2001

Ordin aprobare salarii de merit conducatorilor unitatilor din subordinea MLPTL

1263

12.09.2001

Ordin pentru modificarea si completarea OMLPTL 826/2000

1273

14.09.2001

Ordin de aprobare sporuri de vechime personal MLPTL

1277

17.09.2001

Ordin aprobare Comandamentul central de Iarna

1278

17.09.2001

Ordin modificare post de la DGRPSTPA la DGRCSTR

1282

18.09.2001

Ordin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Deviere DN 26 la Cavadinesti km 72+490-74+445", judetul Galati

1286

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 17C km 54+200"

1287

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 17C km 53+050-53+300"

1288

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 17C km 51+900-51+915"

1289

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 19 km 85+000-95+000"

1290

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 1 km 565+000-567+000"

1291

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 1 km 564+150"

1292

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 1G km 37+200-37+900"

1293

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 18 km 39+800"

1294

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 18 km 96+250"

1295

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 18 km 26+965-27+222"

1296

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 18 km 30+925-30+985"

1297

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 36+080-36+300"

1298

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 36+500"

1299

18.09.201

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 38+000-38+100"

1300

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 39+270-39+330"

1301

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 39+400-39+620"

1302

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 41+000-41+080"

1303

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 53+200-53+360"

1304

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 54+850-55+400"

1305

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 55+965-56+200"

1306

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 59+150-59+260"

1307

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75C km 37+800-37+830"

1308

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 49+500-49+525"

1309

18.09.2001

Ordin comisie licitatii "Consolidare DN 75 km 51+000-51+020"

1315

19.09.2001

Ordin aprobare masuri suplimentare de securitate la Programul National de Securitate Aeronautica

1316

19.09.2001

Ordin numire comisie de evaluare licitatie publica in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru programul de tineret in regim de inchiriere

1325

19.09.2001

Ordin aprobare structura organizatorica INC

1336

20.09.2001

Ordin privind modificarile tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de catre ARR

1339

20.09.2001

Ordin pentru organizarea controlului financiar preventiv in cadrul Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

1342

21.09.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman si de scoatere din evidenta a navei barja "11185", nr. matricol INC 6141

1343

21.09.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman si de scoatere din evidenta a navei macara plutitoare nepropulsata "NR - M - 356", nr. matricol INC 7756

1344

24.09.2001

Ordin privind aprobarea structurii organizatorice a ANL

1345

24.09.2001

Ordin de acordare a dreptului de arborare a pavilionului roman navei barja "BT - 3"

1346

24.09.2001

Ordin de acordare a dreptului de arborare a pavilionului roman pana la data de 23.07.2002 a navelor Ciclope, nr. matricol INC 8733 si Ritmo 2, nr. matricol INC 8784

1350

24.09.2001

Ordin ptr. Constituirea Grupului de Lucru pentru situatii ce afecteaza siguranta nationala

1351

24.09.2001

Ordin preluare atributii ministru Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei dl. Secretar de stat Ion Selaru perioada 24-28.09.2001

1352

24.09.2001

Ordin numire functie publica si director general la DGLP-MLPTL

1353

24.09.2001

Ordin numire coordonator al activitatii de derulare a creditului extern de 340 mil. USD in calitate de reprezentant al investitorului

1363

24.09.2001

Ordin aprobare statul de functii pe anul 2001 al Spitalului C.F.R. 2 Bucuresti

1364

24.09.2001

Ordin aprobare organigramele pe anul 2001 ale Spitalelor care functioneaza in subordinea MLPTL

1368

25.09.2001

Ordin-comp. Nat. Soc. Com. Nu vor angaja negicieri in vederea obtinerii de imprumuturi comercilale si/sau de alta natura in lei sau valuta a caror valoare este mai mare decat echivalentul a 500.000 USD

1376

25.09.2001

Ordin transfer personal DGISC-Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei la Inspectoratul de Stat in Constructii

1382

26.09.2001

Ordin numire comisie evaluare pt. achizitia prin licitatie deschisa a executiei lucrarii "Refacerea retelelor de apa pe Bd. Bucurestii Noi intre S.C. Marmur S.A. si Parcul Bazilescu"

1396

27.09.2001

Ordin aprobare ROF MLPTL

1397

27.09.2001

Ordin modificare denumire Biroul SAPARD Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Regiunea 3 Sud - Muntenia Prahova in Biroul SAPARD Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei Regiunea 3 Sud - Muntenia Dambovita

1410

01.10.2001

Ordin numire comisie evaluare pt. licitatia publica deschisa in vederea atribuirii contr. De lucrari pt. programe tineret

1414

01.10.2001

Ordin pt. aprobarea "Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.38/2000, privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirea poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care utilizeaza porturile romanesti sau care navigheaza in apele nationale"

1416

02.10.2001

Ordin privind desfasurarea activitatilor aferente obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat - Vidid", precum si pentru corespondenta aferenta acestuia

1422

03.10.2001

Ordin pentru preluarea atributiilor ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, de catre d-ul secretar de stat Sergiu Sechelariu, in per. 8-9. 10. 2001

1430

05.10.2001

Ordin aprobare componenta Comisie de stabilire ti evaluare a terenurilor S.C. AMARAD S.A. - Arad

1431

05.10.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de funizare produse

1433

05.10.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care va analiza ofertele si va desemna societatea castigatoare, in vederea achizitionarii de echipamente de copiere alb-negru, din liste de cheltuieli, de investitii pt. administratia central, Cap.70, din bugetul pe anul 2001 aprobat pt. MLPTL

1434

05.10.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care va analiza ofertele si va desemna societatea castigatoare, in vederea achizitionarii de arhiva (rafturi mobile), din lista de cheltuieli, de investisii pt. adiminstratia centrala Cap.70, din bugetul pe anul 2001 aprobat pt. MLPTL

1435

05.10.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care va analiza ofertele si va desemna societatea castigatoare, in vederea achizitionarii de calculatoare PC, din lista de cheltuieli, de investisii pt. adiminstratia centrala Cap.70, din bugetul pe anul 2001 aprobat pt. MLPTL

1442

09.10.2001

Ordin de aprobare stat de functii pe anul 2001 al Spitalului CF Craiova

1447

10.10.2001

Ordin numire comisie pt. investigarea tehnica a incidentului de trafic aerian produs in data de 09.10.2001 pe Aeroportul International Bucuresti - Otopeni (imlicarea a doua aeronave ce efectuau cursele OAL 381, respectiv SKS 533

1449

10.10.2001

Ordin privind indeplinirea atributiilor ce revin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat in domeniul transporturilor (asigurarea desfasurarii operatiunilor de transport aerian)

1451

11.10.2001

Ordin retragere drept arborare a pavilionului roman so scoatere din evidenta nava, draga maritima cu cupe "6461", nr. matricol INC 6461

1452

11.10.2001

Ordin acordare drept de arborare a pavilionului roman, navelor tip barja: "DE 16008", "DE 16009", "DE 16010"

1453

11.10.2001

Ordin pentru instituirea procedurilor de implementare si monitorizare a proiectelor de infrastructura in domeniul transporturilor, finantate prin Facilitatea ISPA

1454

11.10.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie pentru obiectivul: "Reparatii capitale la pista de decolare - aterizare a Aeroportului International Constanta"

1455

12.10.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman si scoatere din evidenta a mai multir nave, la solicitarea S.C. IPCMG REFAL SRL lichidator pt. S.C. "Delta Shipping"S.R.L.

1456

12.10.2001

Ordin acordare drept de arborare pavilion roman navelor brje nepropulsate

1457

12.10.2001

Ordin pentru completarea Instructiei de semnalizare nr.4 cu "Semnalizarea luminoasa cu trepte multipe de viteza"

1464

15.10.2001

Ordin privind transferul de active de la Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.marfa" - S.A.

1467

16.10.2001

Ordin pentru modificarea ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1249/10.09.2001

1472

16.10.2001

Ordin modificare OMLPTL nr. 1259/11.09.2001

1473

16.10.2001

Ordin pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "de constructii de locuinte pentru tineret"

1474

16.10.2001

Ordin pentru modificarea OMLPTL nr. 1275/14.09.2001

1476

18.10.2001

Ordin pentru modificarea OMLPTL nr.952/22.06.2001

1479

18.10.2001

Ordin modificare state de functii pe anul 2001 aprobate pt. Spitalul CF Cariova si Centrul de Medicina Preventiva Constanta

1483

19.10.2001

Ordin privind numirea comisiei pentru licitatia de concesionare de terenuri din Zona Libera Giurgiu

1485

19.10.2001

Ordin pentru constituirea comisiei si evaluarea terenurilor S.C. CONS - CANAL S.A. Bsarabi

1489

22.10.2001

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind repartizarea autorizatiilor multiple CEMT pentru transportul international rutier

1491

23.10.2001

Ordin prinvind controlul, la consiliile judetene si locale, a itilizarii sumelor alocate din Fondul special al drumurilor publice

1492

23.10.2001

Ordin retragere drept de arborare a pavilionului roman si scoatere din evidenta a unor nave

1493

23.10.2001

Ordin numire Comisia de licitatie in vederea achizitionarii unui sistem informatic integrat ARR

1494

23.10.2001

Ordin numire Comisia de Licitatie in vederea achizitionarii de autoturisme

1495

23.10.2001

Ordin delegare R.A. "administratia Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA in calitatea sa de unic utilizator al serviciului SADIS

1496

23.10.2001

Ordin pt. modificarea OMT nr. 319/1999

1497

23.10.2001

Ordin privind angajarea de negocieri de catre unitatile aflate in subordinea MLPTL

1498

23.10.2001

Ordin privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului Universitar C.F. Craiova

1503

24.10.201

Ordin pentru aprobarea indicatorilor tehnico-esconomici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "de constructie de locuinte pt. tineret"

1508

25.10.2001

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Rapid Bucuresti

1509

25.10.2001

Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la OMLPTL nr.549/11.04.2001

1519

25.10.2001

Ordin numire comisie de evaluare pentru "Servicii de Proiectare, supervizare si asistenta tehnica - varianta de ocolire a orasului Pitesti"

1520

25.10.2001

Ordin preluare atributii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de catre d-l Tudor Florescu - Secretar de Stat, 26 - 30.10.2001

1553

29.10.2001

Ordin numire comisie licitatie AND "Refacere DN 7C km 85-86"

1554

29.10.2001

Ordin numire comisie licitatie AND "Consolidare ronfasare DN 1A la km 50-57"

1555

29.10.2001

Ordin numire comisie licitatie AND "Consolidare ronfasare DN 1A la km 67-64"

1556

29.10.2001

Ordin numire comisie licitatie AND "Consolidare sistem rutier DN 54 la km 61-66"

1562

30.10.2001

Ordin preluare atributii in perioada 07- 08.11.2001, Secretar de Stat Tudor Florescu

1566

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si aparare la pod pe DN 67km 18+946" AND

1567

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Refacere lucari de aparare mal la pod DN 67km 11+092" AND

1568

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si aparare la pod pe DN 67D km 34+139" AND

1569

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si aparare la pod pe DN 7A km 52+918-52+940" AND

1570

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si aparare la pod pe DN 67km 62+639" AND

1571

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si asigurare stabilitate versanti DN 7A km 53+970" AND

1572

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Refacere aparare mal pe DN 11km 90+400-9+450" AND

1573

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Amenajare albie si aparare de mal la pod pe DN 67A km 10+936" AND

1574

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare terasamente pe DN 29D km 5+000-7+500" AND

1575

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare terasamente pe DN 29D km 8+500-9+500" AND

1576

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare si aparare mal la pod pe DN 67 km 117+605" AND

1577

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Lucrari de protectie pe pe DN 1713 km 20+350-20+450" AND

1578

31.10.2001

Ordin licitatie restransa "Consolidare terasamente pe DN 67D km 4+800-5+150" AND

1579

31.10.2001

Ordin comun MAN, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, MI, SRI pentru aprobarea "Instructiunilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei"

1580

31.10.2001

Ordin pentru constituirea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor CN ACN SA

1581

31.10.2001

Ordin numire licitatie de evaluare a ofertelor pentru "Lucrari de constructie si reabilitare a podurilor din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor III - imprumut BEI"

1587

31.10.2001

Ordin modificare OMLPTL 90/24.01.2001

1589

01.11.2001

Ordin Regulament procedurile de pregatire si desfasurare a avizarii lucrarilor publice

1590

01.11.2001

Ordin modificare Ordin nr. 1277/2001

1592

01.11.2001

Ordin comisie licitatie AZL Braila

1596

02.11.2001

Ordin transfer macara de la CFR Transauto la CFR Marfa

1597

02.11.2001

Ordin comisie licitatie -Pardoseala antipraf la hala subterana

1598

02.11.2001

Ordin numire membri Comisie - proiect Cladiri AND si Frontiera Bors

1599

02.11.2001

Ordin comisie atribuire contract - transport brad la Vatican

1600

02.11.2001

Ordin comisie licitatie Consolidare terasamente -CF APAHIDA - BAIA MARE

1601

02.11.2001

Ordin comisie licitatie Consolidare terasamente -CF APAHIDA - BAIA MARE

1602

02.11.2001

Ordin comisie licitatie Regularizare albie- CF Ludus- Magherus Sieu

1603

02.11.2001

Ordin comisie licitatie -Aparari si consolidari terasamente Constanta-Mangalia

1604

02.11.2001

Ordin comisie licitatie Consolidare terasamente - CF Medgidia-Tulcea

1605

02.11.2001

Ordin aprobare reglementarea tehnica elaborata de PRODOMUS SA

1606

02.11.2001

Ordin aprobare reglementare tehnica elaborata de ICECON SA

1607

02.11.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman - macara plutitoare NR-M-402

1608

02.11.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman salanda VIDELE

1609

02.11.2001

Ordin retragere drept de arborare pavilion roman nava METEOR 2 VAV

1610

02.11.2001

Ordin aprobare reglementare tehnica elaborata de ICECON SA

1611

02.11.2001

Ordin aprobare reglementare tehnica elaborata de INCERC

1612

02.11.2001

Ordin aprobare -Ghid consum de caldura

1613

02.11.2001

Ordin aprobare -Ghid risc de incendiu

1614

02.11.2001

Ordin aprobare -Ghid proiectare automatizari

1615

02.11.2001

Ordin aprobare-Ghid dispozitive de evacuare a fumului si gazelor

1617

02.11.2001

Ordin aprobare -Normativ pentru instalatii telecomunicatii

1618

02.11.2001

Ordin aprobare - Specificatii tehnice repartitoare consumuri de caldura

1619

02.11.2001

Ordin aprobare - Normativ instalatii de stingere a incendiilor

1620

02.11.2001

Ordin aprobare - Specificatii tehnice - ancorare in beton cu sisteme mecanice

1621

02.11.2001

Ordin aprobare -Specificatii privind ancorarea armaturilor cu rasini epoxidice

1622

02.11.2001

Ordin aprobare - Ghid solutii de consolidare constructii

1623

02.11.2001

Ordin aprobare - Ghid proiectare si executare luminatoare

1624

02.11.2001

Ordin aprobare - Ghid proiectarea si executia lucrari hidroizolatiilor bituminoase

1625

02.11.2001

Ordin aprobare -Solutii reabilirare instalatii de incalzire din cladiri de locuit

1626

02.11.2001

Ordin aprobare- Metodologie stabilire ordinii de prioritate masuri de reabilitare termica

1628

02.11.2001

Ordin aprobare - Ghid proceduri efectuare masuratori necesare expertizarii termoenergetice

1643

05.11.2001

Ordin comisie licitatie -Consolidare DN73 A-Brasov

1644

05.11.2001

Ordin comisie licitatie -Consolidare pod aparari de mal -Iasi

1645

05.11.2001

Ordin comisie licitatie- Pod peste paraul Scurg

1649

05.11.2001

Ordin - incadrarea vehiculelor rutierein categorii de poluare si siguranta circulatiei

1654

05.11.2001

Ordin beneficiari spor vechime in munca

1655

06.11.2001

Ordin licitatie -Refacere sfert de con si aparare mal Lugoj

1656

06.11.2001

Ordin licitatie -Consolidare terasamente -Predeal - Teius

1659

06.11.2001

Ordin desemnare membrii Comisiei mixte de experti romano-bulgara

1660

06.11.2001

Ordin constituire comisie de evaluare a terenurilor SN AEROPORTU CONSTANTA

1676

07.11.2001

Ordin aprobare indicatori tehnico-economici -program de constructie de locuinte pentru tineret

1677

07.11.2001

Ordin Comisie licitatie- Consolidare cladiri, Spitalul Cai Ferate Galati

1679

08.1.2001

Ordin comisie licitatie - instalatie de repunere pe sina a vagoanelor de metrou deraiate

1682

08.11.2001

Ordin inlocuire anexe la ordinul nr. 426/1999

1683

08.11.2001

Ordin aprobare instructiuni privind autorizarea laboratoarelor de examinare a candidatilor pentru permise auto

1693

09.11.2001

Ordin numire Colectivul de implementare al celui de-al Patrulea Proiect de reabilitare a drumurilor

1695

12..11.2001

Ordin comisie licitatie achizitie lucrari pentru obiectivul Magistrala 2

1696

12.11.2001

Ordin comisie licitatie achizitie produse pentru obiectivul magistrala 4

1697

12.11.2001

Ordin comisie evaluare atribuire contract acizitie produseMagistrala 4

1700

13.11.2001

Ordin constituire grup de lucru investigatie la centrul Milenium

1701

13.11.2001

Ordin aprobare Amendamentul nr. 1/2001 la RCASTA

1702

13.11.2001

Ordin schimbare spor vechime in munca

1703

14.11.2001

Ordin comisie licitatie pentru achzitii servicii privind transportul brazilor de Craciun la Vatican

1706

14.11.2001

Ordin aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investitii

1707

14.11.2001

Ordin aprobare Costurile prognozate privind instalatiile si serviciile de navigatie aeriana

1708

14.11.2001

Ordin transfer active intre SAAF-SA si CFR Marfa

1710

14.11.2001

Ordin normarea parcului auto si a consumului de carburanti la I.S.C.

1711

14.11.2001

Ordin Comisie de evaluare pentru achizitionarea de instalatie avertizare incendiu Cap. 70 din bugetul pe anul 2001

1713

14.11.2001

Ordin Comisie de evaluare pentru achizitionarea de mobilier Cap. 70 din bugetul pe anul 2001

1714

14.11.2001

Ordin Comisie evaluare pentru achizitionarea de centrala telefonica Cap. 70 din bugetul pe anul 2001

1731

19.11.2001

Ordin transfer active de la SAAF la CFR Marfa

1734

19.11.2001

Ordin modificare statut de functii pentru spitalul CF Ploiesti

1735

19.11.2001

Ordin Comisie pentru analiza oferte achizitionare de bunuri si servicii

1736

19.11.2001

Ordin numire Comisie receptia de bunuri si oferte

1738

20.11.2001

Ordin modificarea anexei la OMPLTL nr. 549/2001

1739

20.11.2001

Ordin verificare avize si autorizatii de catre AACR si ISC

1743

20.11.2001

Ordin transformare post din cadrul DA

1748

21.11.2001

Ordin privind aprobarea tarifelor auxiliare in transportul feroviar public de calatori

1749

21.11.2001

Ordin numire comisie de licitatie AND - DRDP Bucuresti

1750

21.11.2001

Ordin numire comisie de licitatie AND - DRDP Bucuresti

1753

21.11.2001

Ordin privind transferul de active fara plata intre S.N. de Transport Feriviar de Marfa C.F.R. Marfa - S.A. si C.N. de Cai Ferate C.F.R.- S.A.

1754

22.11.2001

Ordin privind aprobarea modelului si continutului certificatelor de nationalitate si atestatelor de bord pentru navele de nationalitate romana.

1755

22.11.2001

Ordin privind aprobarea modelului si continutului carnetelor de marinar, certificatelor de competenta, pentru personalul navigant maritim si maritim - portuar si documentelor de atestare pentru personalul navigant fluvial.

1756

22.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Pod pe DN 74 km 17 + 010 la Mihaileni".

1757

22.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Scoatere sector de drum de sub inundatii DN 1 B km 18".

1758

22.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Consolidare DN 74 km 26-28".

1761

22.11.2001

Ordin privind transferul de active fara plata intre SAAF - S.A. si C.N. de Cai Ferate C.F.R.- S.A.

1773

23.11.2001

Ordin pentru aprobarea Normelor Met. privind repartizarea si distribuirea autorizatiilor pentru transportul rutier international de marfuri.

1777

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Refacere zid de sprijin DN 71 km 62".

1778

26.11.2001

Ordin pentru abrogarea OMLPTL nr. 1722/16.11.2001

1779

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Pod pe DN 29 D km 7+300 la Stauceni".

1780

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparare podet afectat de viitura DN 73 km 86".

1781

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Reparare podet afectat de viitura DN 73 km 84".

1782

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de cerere de oferta pentru obiectivul "Consolidare terasamente DN 67 B km 160 - 161".

1783

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Consolidare versanti DN 71 km 88".

1784

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Constanta faleza Sud 1.

1785

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Constanta faleza Sud II.

1786

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Constanta faleza Sud III.

1787

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Constanta faleza Sud IV.

1788

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Buzau strada Garlas.

1789

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Timisoara, Miloia.

1790

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Mehedinti zona Alunis.

1791

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Ilfov, Buftea, str. Vlasiei.

1792

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Ilfov, Buftea, str. Oltului.

1793

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Maramures, Tg. Lapus, str. 1 Mai.

1794

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Salaj, Zalau, str. Olarilor.

1795

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Neamt, Roman, str. V. Lupu 1.

1796

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in mun. Buzau, str. Gruparii.

1797

26.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru amplasamentul situat in jud. Tg. Jiu, zona Lotrului.

1799

27.11.2001

Ordin privind stabilirea indemnizatiei acordate imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor la societitile comerciale infiintate prin reorganizarea unor unitati de sub autoritatea Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

1802

27.11.2001

Ordin privind numirea membrilor Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari prin procedura de licitatie deschisa pentru obiectivul "Reparatie si refunctionalizare cladire sediu AFDJ RA Galti - Sectia Cai Navigabile Sulina.

1808

30.11.2001

Ordin privind numirea membrilor comisiei de licitatie privind concesionarea de terenuri in Zona Libera Arad. (14.12.2001)

1811

30.11.2001

Ordin modificare anexa OM nr. 1396/27.09.2001 (ROF)

1818

03.12.2001

Ordin anulare a OMLPTL nr.1332/19.09.2001

1827

03.12.2001

Ordin organizare actiune de desemnare a reprezentatilor functionarilor publici in Comisia pariatara si in comisia de disciplina

1831

03.12.2001

Ordin prezentare la Directia Generala Juridica si Contencios a directorilor generali si adjuncti pentru studierea materialelor de sedinta a Guvernului

1832

04. 12. 2001

Ordin aprobarea Amendamnetului nr. 1/2001 la Regulamentul Circulatiei Aeriene si a Serviciilor de trafic Aerian

1833

04.12.2001

Ordin aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile pentru stabilirea servitutilor de aeronautica civila

1834

04.12.2001

Ordin aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile privin conditii de avizare a reglementarilor tehnice

1835

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Refacere zid de sprijin pe DN 17 B km 30 +410"

1836

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Amenajare torent, podet pe DN 17 B km 62+600

1837

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Podet nou si amenajare torent pe DN 17 km 53+462

1838

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "lucrari de protectie pe DN 17 B km 14+150

1839

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Consolidare versant pe DN 17 A km 41 " 430-41+480

1840

04.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Consolidare versant pe DN 17 A km 40+590-40 +660"

1841

04.12.2001

Ordin deplasare la Sofia, in perioada 5-8 decembrie pentru dl. Constantin Croitorescu si d-na Oana Popescu

1842

04.2001

Ordin aprobarea "Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere"

1844

05.12.2001

Ordin constituire Comitet director pentru realizarea Proiectului Director ce stabileste strategia de informatizare a Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

1846

05.12.2001

Ordin aprobare Reglementarea aeronautica civila romana privind raportarea obligatorie a evenimentelor de aviatie civila

1847

05.12.2001

Ordin numire membri Comisiei de licitatie pentru obiectivul "Sprijinire versant DN 1 A km 119+980-120+500

1854

06.12.2001

Ordin constituire comisia paritara

1885

10.12.2001

Ordin privind ocuparea locurilor suplimentare in cadrul concursului organizat de Academia Romana de Aviatie, se va face in ordinea mediilor

1886

10.12.2001

Ordin modificare anexa 2 la OMLPTL nr. 896/14.06.2001 respectiv componenta Comisiei de angajare, pregatire si avansaredin domeniul medical

1887

10.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare „consolidare terasamente km 107+600/107+870, linia CF Bucuresti Predeal"

1889

10.12.2001

Ordin pentru modificarea art.1 al OMLPTL nr. 1591/01.11.2001

1890

10.12.2001

Ordin modificarea art. 1 al OMLPTL nr. 1857/06.12.2001

1892

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 10 km 93+700-94+300

1893

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 km 33+700-33+830

1894

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 16 km 66+020-33+830

1895

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 km 17+500

1896

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 1A km 147+600-151+000

1897

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 km 35+863 - Agarbiciu

1898

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 16 km 74+520

1899

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 16 km 16+500-16+750, km 30+020-30+300

1900

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 A km 15+990-16+030

1901

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 A km 27+600-27+960

1902

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 A km 9+800, km 20+470-20+497, km 20+600-20+700

1903

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv consolidare DN 14 A km 5+250

1904

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv Magistrala 1 de metrou - Statia Izvor

1905

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare atribuirea contractului de achizitie publica de produse - METROREX -S.A.

1906

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare, lucrari de dragaj, AFDJ Galati

1907

11.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare AFDJ - Galati, lucrari intretinere si reparatii constructii hidrotehnice

1908

11.12.2001

Ordin mutare a d-nei Cercel Tanti de la DGERB la DGRPSTPA

1909

12.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare cerere de oferta pentru achizitie publica calculatoare si statii de proba INCERC

1910

12.12.2001

Ordin modificare a anexei la OMLPTL 49/12.01.2001

1911

14.12.2001

Ordin modificare si completare OMLPTL nr. 1489/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind repartizarea autorizatiilor multiple CEMT pentru transportul international rutier

1913

14.12.2001

Ordin pentru aprobarea Comisiei de disciplina si numire a d-rei POPA Bianca ca secretar

1922

17.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare obiectiv ANL

1923

17.12.2001

Ordin aprobare a statelor de functii pe 2001 pentru activitate afinantata din fondul asigurarilor sociale pentru spitalele de cai ferate din subordinea MLPTL

1925

18.12.2001

Ordin inlocuirea anexei la OMT 186/08.05.1998

1926

18.12.2001

Ordin transfer fara plata a unui corp din cadirea dormitor personal MT din statia Marasesti de la SNTFM „CFR Marfa" la SNTFC „CFR Calatori"

1927

18.12.2001

Ordin transfer active de la SAAF -SA la CFR Transauto SA

1928

18.12.2001

Ordin privind modificarea OMLPTL 931/2001 privind transferul de active dintre SAAF si CFR SA

1929

18.12.2001

Ordin pentru aprobarea RACR - LPN5

1930

18.12.2001

Ordin modificare OMT 703/1998

1931

18.12.2001

Ordin pentru acordarea unor imputerniciri inspectorilor RAAACR

1932

18.12.2001

Ordin pentru aprobarea amendamentului nr. 2 la procedurile si intructiunile de navigabilitate pentru aeronautica civila romana

1933

18.12.2001

Ordin numire in functia de director general SAAF SA Mihaila Ion

1934

18.12.2001

Ordin comun MLPTL - MFP pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru constituirea si utilizarea Fondului Special al Drumurilor

1935

18.12.2001

Ordin pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai unor obiective de investitii in cadrul programului de constructie de locuinte pentru tineri

1939

18.12.2001

Ordin privind exercitarea controlului respectarii reglementarilor si sanctionarii contraventiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehicolelor rutiere a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor destinate acestora, la functionarea unitatilor de reparatii si reconstructie a vehiculelor, a statilor de inspectie tehnica, precum si la metodologia de efctuare a inspectiei tehnice periodice

1940

19.12.2001

Ordin privind Masurile referitoare la aticolele interzise in bagajul de cabina - PNSA

1941

19.12.2001

Ordin pentru aprobarea „Normelor privind scoaterea din functiune, casare si decasarea bunurilor ARR si constituirea comisiei de casare si declasare a bunurilor din patrimoniul ARR"

1943

19.12.2001

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare

1944

20.12.2001

Ordin privind aprobarea tarifelor serviciilor prestate de RA - AACR

1945

20.12.2001

Ordin privind preluarea de catre Secretar de Stat Marius Sorin Bota a avizarii activitatii DGERB

1946

20.12.2001

Ordin privind constituirea grupului de lucru pentru verificarea si solutionarea modificarilor adresate MLPTL in temeiul Legii 10/2001

1947

20.12.2001

Ordin privind modificarea anexei OMLPTL 181/22.02.2001

1948

20.12.2001

Ordin privind modificarea anexei OMLPTL 182/22.02.2001

1949

20.12.2001

Ordin privind modificarea anexei OMLPTL 291/09.03.2001

1951

21.12.2001

Ordin privind prelungirea valabilitatii pana la 31 ianuarie 2002 a biletelor speciale de calatorie feroviar, auto si naval pe anul 2001

1952

27.12.2001

Ordin pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura cerere oferta pentru consolidare si modernizare spitale regionale din reteau MLPTL

1953

27.12.2001

Ordin pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii prin procedura cerere oferta pentru consolidarea si modernizarea spitalelor universitare din reteua proprie a MLPTL

1957

28.12.2001

Ordin aprobare structura organizatorica a spitalelor din reteaua MLPTL

1958

28.12.2001

Ordin numire comisie de evaluare atribuire contract de achizitie publica de medicamente, instrumentar medical, inventar materiale sanitare pentru spitalele din reteaua sanitara publica a ministerului

1960

28.12.2001

Ordin privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al RA ROMATSA

1961

28.12.2001

Ordin numire comisie de analiza a achizitiilor publice atribuite sau in curs de derulare in cadrul ANL